A környezet évszázadában

Pierre Pienaar*

Csomagolástechnológia és -tervezés az újrahasznosítás korában

A csomagolás az életünk valamennyi területén használatos, nem lehet élni nélküle, még ha meg is próbálná az ember. Szállításra, ételek frissen tartására, vásárlásra motiválásra, figyelmeztető, jogi és biztonsági információk közlésekre, közvetítésére használják. A nyilvánosság számára tervezett és hozzáférhetővé tett bármilyen terméket be kell csomagolni, ehhez pedig számos anyag választható, és rengeteg szabályt be kell tartani.

Így írható le

A csomagolás a termékek beburkolásának vagy védelmének technológiája, elosztás, tárolás, értékesítés és használat céljából. Ez utal a csomagolóanyagok tervezésének, értékelésének és előállításának folyamatára, ami úgy írható le, mint az áruk szállításra, raktározásra, logisztikára, értékesítésre és végfelhasználásra előkészítésnek koordinált rendszere. A csomagolás magába foglal, véd, megőriz, szállít, tájékoztat és népszerűsít. Sok országban teljesen integrálódik a kormányzati, gazdasági, intézményi, ipari és személyi használatba.

A csomagolás tervezése

A csomagolásmérnökség, nemkülönben a csomagolóanyag-mérnökség, csomagolástechnológia és a csomagolástudomány széles körű téma, amely a dizájn konceptualizálásától a termékkihelyezésig terjed. Bármily adott termék esetén a csomagolóanyag tervezésekor a gyártás, elosztás, marketing és fogyasztási folyamat valamennyi kísérő lépését figyelembe kell venni. A csomagolóanyag-mérnökség magába foglalja az ipari mérnökség, marketing, anyagtudomány, formatervezési minta és logisztika iparspecifikus szempontjait. A csomagolásmérnököknek együtt kell működniük a kutatás-fejlesztéssel, gyártással, marketinggel, grafikai tervezéssel, szabályozással, beszerzéssel, tervezéssel stb. A csomagolásnak népszerűsítenie és védenie kell a terméket, miközben fenntartja a hatékony, költséghatékony folyamatciklust.

A csomagolásmérnökök merev és rugalmas anyagok széles köréből terveznek és fejlesztenek csomagolásokat. Néhány anyagon bemetszések vannak, vagy meggyűrődik, hogy ellenőrzött formában csomagolási alakba lehessen hajtogatni. A csomagolás magába foglalja az extrudálást, hőformázást, fröccsöntést és egyéb feldolgozó technológiákat. A csomagolásokat gyakran nagy sebességű gyártásra, töltésre, feldolgozásra és szállításra fejlesztik. A csomagolásmérnökök kiértékelésük során a szerkezetelemzés és a hőelemzés alapelveit alkalmazzák.

A csomagolástechnológia ösztönzői

Továbbhaladva a környezet megóvása, az öregedő lakosság és a nagymértékben hálózatba kapcsolt információ felé, a csomagolóiparnak felül kell vizsgálnia a fejlesztést és tökéletesítést célzó, a társadalommal összhangban lévő csomagolás társadalmi jelentőségét. Az élelmiszer-biztonságra és megnyugtatásra, környezetvédelmi megfontolásra és az univerzális csomagolástervezésre irányuló igényeink most jobban növekednek, mint valaha. A fogyasztók, valamint az iparági, kormányzati szervek és felsőoktatásbeli emberek körében egyre fontosabb az a tendencia, hogy figyelembe kell venni a csomagolás társadalmi és környezetvédelmi kompatibilitását. A környezet évszázadában vagyunk. Rendkívül fontossá válik, hogy a tömegtermelésen, fogyasztáson és hulladékon nyugvó társadalmi rendszerünket átalakítsuk az újrahasznosításon és újrahasználaton nyugvó, újrafeldolgozás-orientált társadalmi rendszerré. Az utóbbi 15 évben jelentős munkát fordítottak a csomagolási és egyéb iparágakban az újrahasznosításra, újrahasználatra, csökkentésre, elutasításra és új célra használatra (5 R = recycle, reuse, reduce, refuse, repurpose). A helyi önkormányzatok és fogyasztók, továbbá az iparág embereinek részvétele alapvető fontosságú e feladatok kezelésében. Tanítanunk kell gyermekeinket és unokáinkat. Ennek mindannyiunk számára életmóddá kell válnia.

A környezetvédelmi problémakör mellett nagyszerű társadalmi mozgalommá válik az idősek és a fogyatékkal élők fokozottabb figyelembe vétele. A csomagolóipar már néhány éve átfogó erőfeszítésekbe fogott. Az ilyen erőfeszítésekből eredő csomagolásokat univerzális tervezési csomagolóanyagoknak hívják, amelyeket mind az élelmiszerekhez, mind a piperecikkekhez használják.

Nyugalom és pozitivitás

Az élelmiszer-biztonság és megnyugtatás biztosítására meghatározott csomagolástechnológiák fejlődése a környezetvédelmi kompatibilitás és univerzális csomagolástervezés két ága mellett tovább haladt előre az utóbbi években. Fejlett számítógépes hálózati technológia által létrehozott társadalmunkban szükség van az élelmiszer nyomon követhetőségének gyors bevezetésére, és az olyan csomagolások kifejlesztésére, amelyek megadják az élelmiszer-információkat, beleértve a lejárati időt. Társadalmunkban a csomagolóanyagok fejlesztése és tökéletesítése kezd reagálni az a környezet megóvása, az idősek és fogyatékkal élők, valamint az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos megnyugtatás öt ágára.

A csomagolóanyagokat már magukba foglaló, konkrét csomagolástechnológiákat kell kifejlesztenünk, mert a csomagolástervezésnek segítenie kell a termék megkülönböztetését a kiskereskedelmi polcon lévő tömegektől, ösztönöznie kell a kiforrott termékkategóriák mennyiségi értékesítését, és a fogyasztó számára pozitív élményt kell adnia. A csomagolás a konkurencia mellett ülő „csendes értékesítő”; nemcsak fel kell keltse az elfoglalt fogyasztó figyelmét, hanem kiabálnia kell: „Engem vegyél meg!” Hogy sikeresek lehessünk a jelenlegi piacon, az embernek a csomagolástervezéssel nemcsak ezt a típusú reakciót kell elérnie, hanem a csomagolásnak is jól kell működnie, és a fogyasztó számára kedvező, emlékezetes élményt kell nyújtania.

A környezeti terhelés csökkentésére fejlesztett csomagolások közé tartoznak az ökotinták (aromamentes tinta, vizes nyomtatótinta és szójatinta) és a biológiailag lebomló műanyagok, amelyek a talajban vagy komposztban található mikroorganizmusok következtében lebomlanak. Általánosságban véve a társadalom igényeinek megfelelő csomagolóanyagok főleg inkább a meglévő technológiák javításával vagy fejlesztésével jöttek létre, mint új technológiák kifejlesztése révén. Minden vállalatnak elsődleges szempontként kell kezelni, hogy milyen típusú csomagolóanyagokat kell kifejleszteni az 5R követelményeihez, amikor az egyes termékhez újrahasznosítási arányai és célszámértékei kihívást jelentenek. Mivel környezetvédelmi szempontokból a fogyasztói részvétel rendkívül fontos, a csomagolástechnológiákat a szabványosítási törekvésekkel, hasonlóképpen az állandó vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel, valamint az LCA-módszer számszerűsítésével összhangban kell fejleszteni vagy javítani. Noha talán nem akarjuk, hogy a törvények a proaktivitást akadályozzák, viszont igenis szükségesek az ellenőrzés, pontos betartás és következetesség céljából.

Az időseket és a fogyatékkal élőket figyelembe vevő technológiák

Az időseket és a fogyatékkal élőket figyelembe vevő csomagolást, ahogy azt az univerzális vagy hozzáférhető dizájn képviseli, úgy kell megtervezni, hogy életkortól, képességtől és életstílustól függetlenül könnyen használható legyen. A csomagolás ezekre a követelményekre a már meglévő technológiák javításával vagy fejlesztésével reagált, a mindenki által kényelmes használatú pl. bemetszett papíritaltartók, a műanyagpalack könnyebb megtartását szolgáló, bemélyedéssel ellátott, könnyen tartható palackok, és bemetszett oldalú csomagolótárolók, amellyel a felhasználók a hasonló csomagolótárolókat egymástól megkülönböztethetik a helytelen használat megelőzése érdekében. Egy másik ugyanolyan fontos szempont az alábbi technológiák fejlesztése: a jogosulatlan felnyitás ellen védő lezárások, amely könnyen észleli a lezárás feltörését vagy a csomagolás felnyitását a hermetikusan lezárt, csomagolt tároló biztosítása érdekében, valamint a gyermekbiztossági technológia, amely megakadályozza, hogy a gyerekek tudatosan vagy nem tudatosan könnyedén manipulálják a csomagolásokat.

Az univerzális és a hozzáférhető csomagolások, valamint az időseket és a fogyatékkal élőket figyelembe vevő, tervezési iránymutatások szabványosításának értékelési módszerei ma már a csomagolások fejlesztésének és tökéletesítésének fontos elemei.

Újabban a hozzáférhető csomagolások szerepeltek igen sikeresen a világ színterén, ez a trend folytatódik a Spóroljunk Élelmet középpontba állító csomagolás mellett. A globális közösség e fejlesztések ösztönzője, és ez rendkívül biztató.

Arckép*

Pierre Pienaar a WPO elnöke, a csomagolásmérnökség tiszteletbeli professzora: Beijingi Grafikus Kommunikációs Intézet; egyetemi docens, csomagolástudomány és -technológia: Szecsuán Egyetem.

Nagymértékben funkcionális csomagolások technológiái Sok, különösen az élelmiszer-biztonságra és megnyugtatásra fejlesztett, nagymértékben funkcionális csomagolás létezik. A papírkészítmények és kartonpapírok technológiáinak fejlesztése vagy tökéletesítése olyan papírdobozok előállítása felé halad, amelyek folyadékokhoz használhatók, ezzel kiváltva a hagyományos fémdobozokat, palackokat és műanyagpalackokat. Ugyanez vonatkozik a papírból készült párnaanyagok, papírbevonatú dobozok, hőszigetelő papírpoharak, az élfelületükön vízállóvá tett papírdobozok, fémkapocsmentes kartonok, cellulózmassza-formák és mikrohullámosított csomagolás előállítására. A szállítási csomagolás területén a funkcionális kartonpapír van fejlesztés alatt, beleértve az olyan kartonpapírt, amely újrahasznosítható, kizárja a nedvességet, elektromos vezető, valamint vízzáró, korrózió- és rovarálló.

Ami a műanyagokat illeti, az élelmiszer-biztonsággal és megnyugtatással kapcsolatos technológiák fejlődése figyelemre méltó. A reprezentált technológiák az aktív és intelligens csomagolásokkal foglalkoznak. Az aktív csomagolás maga lép reakcióba a környezettel, hogy megváltoztassa jellemzőit, így növelve a minőséget, biztonságot, lejárati időt, és a becsomagolt tartalom használhatóságát. Az intelligens csomagolásnak mechanikus, elektromos vagy tudományos nyomon követése van, és képes a becsomagolt tartalom minőségének változásait az idő függvényében megjeleníteni. A csomagolás technológiai fejlesztése vagy tökéletesítése együtt halad a fényblokkoló fóliákkal, az átlátszó és gőzölt fóliákkal, a nanokompozitokkal, a passzív csomagolásokkal, a mikrózható dobozokkal, sterilezhető vonatkozású dobozokkal és egyebekkel.

A fémtermékek esetében olyan dombornyomott dobozt fejlesztettek, amelynek felületén egy durva rész van, amely azt megkülönbözteti mind a kivitel, mind a nyomtatás tekintetében. Ezenkívül a kifejlesztett termékek körébe tartoznak a műgyantabevonatú dobozok, gyémántalakmintás dobozok és visszazárható dobozok.

Az üvegtermékek vonatkozásában a reprezentatív csomagolások magukba foglalják a környezetbarát és az újrahasznosító társadalomhoz illő tartóként kifejlesztett ultrakönnyű palackokat, és az UV-csökkentő átlátszó palackokat, amelyek megvédik tartalmukat a káros ultraibolya sugarak blokkolásával. E csomagolások technológiáinak fejlesztése még mindig folyamatban van. E területen a legnagyobb figyelmet a több mint 90% arányú törött palackból készült üvegtöret felhasználásával készített palackok gyártásának szentelik.

Az egyéb csomagolástechnológiák fejlesztése és tökéletesítése már javában folyik, hogy a különféle ágakat kezeljék: a környezet megóvását, az idősek és fogyatékkal élőket figyelembe vételét, az élelmiszer-biztonság valamint a megnyugtatást. További fejlesztések jelentek meg a meglévő aszeptikus töltési rendszer, az idegenanyag-észlelés, lágy röntgensugaras vizsgálat, jelölés, beöntött címkék, sorba integrált fúvó töltés, zsugorcímkék és lefúvatás technológiáiban.

A csomagolástechnológia oktatása

Az oktatás alapvető fontosságú a fejlesztés szempontjából. Ez mind emberi jog, mind pedig befektetés a fenntartható fejlődésbe. Az oktatás lehetővé teszi, hogy az emberek egészségesebb és tevékenyebb életet éljenek: út az egyéni potenciál maximalizálására, a szabadság kiterjesztésére, képességek létrehozására és lehetőségek megnyitására. Az oktatás előnyei különösen erős maradnak a csomagolóiparon belül. Minden jel arra utal, hogy a gazdasági növekedés serkentésére irányuló oktatás érdekében a hallgatóknak a tanulás helyszínén kell lenniük. Bizonyos csomagolásmérnökök háttere más, tudományos, mérnöki vagy tervezési tudományterületről való, míg egyeseknek e területen szerzett felsőoktatási szakirányú végzettségük van. A hivatalos csomagolás oktatási programok tartalmazhatják a csomagolásmérnökség, -tudomány, -technológia, stb. felsorolást. A BE, BSc, MSc, M.Tech és PhD-programok is rendelkezésre állnak. A csomagolásoktatási program hallgatói rendszerint általános tudományos, gazdasági és mérnöki tantárgyakkal kezdenek, mielőtt elmélyülnének az olyan iparág-specifikus technológiában, mint pl. eltarthatóság-stabilitás, hullámpapírdoboz-kialakítás, párnázás, mérnöki tervezés, címkézési szabályok, projektvezetés, élelmiszer-biztonság, robotika, minőségirányítás, csomagolásvizsgálat, csomagoló-berendezések, jogosulatlan felnyitás ellen védő módszerek, újrahasznosítás, számítógéppel támogatott tervezés, stb.

Az oktatás a jelen és jövő kihívásaira, az országon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségekre adott reakció lényeges része is.

Következtetések

Hogy a csomagolástervezés élenjáró legyen, létfontosságú a költséghatékony csomagolást figyelembe venni. Az élvonalban maradáshoz és az új mérce felállításához el kell köteleznünk magunkat a laterális gondolkodású megközelítés mellett.

Azt is fontos fejben tartani, hogy a csomagolás olyan közeg, amely elárasztja otthonainkat. Talán ez olyan folyamat, amelyet már régóta és gyakran szemlélünk. Ezért lehet megfelelő közeg egy seregnyi olyan dolog tájékoztatásának közvetítésére, amelyek az egészséges táplálkozásról szóló általános, pozitív, jóléti üzenetektől a nem kielégítő szokásokra való figyelmeztetésig terjednek. Rengeteg csomagolás az illusztráció és tipográfi a okos felhasználásával ejti rabul a figyelmet. A csomagolás olyan anyagokkal ösztönzi az innovációt, amelyek segítik a főzési élményt, mint pl. a gőzkonyha termékcsaládja, és az élelmiszerének eredetét népszerűsítik a termelőket és séfeket a csomagolóanyagon való feltüntetéssel.

Végezetül két egyszerű kérdés van, amelyet az ember feltehet magának – annak megítélésére, hogy a csomagolástervezés kiemelkedő-e, vagy egyáltalán lényeges-e...

no