Pályázati aktualitások

A február közepétől március elejéig tartó időszak alatt több változás is történt pályázati vonalon: új meghirdetések, felhívás módosítások, újranyitások, majd gyors felfüggesztések követték egymást. A hazai pályázatok közül lezárult a munkahelyteremtési, és felfüggesztették az építőipari pályázatot. A Széchenyi2020-as pályázatoknál megjelent az új épületenergetikai pályázat, kitolták a beadási határidőt a hitellel kombinált K+F pályázatnál, valamint hosszú várakozási idő után megtörtént a képzési pályázatok módosítása is, valamint újranyitották a KKV energia hitel beadásának lehetőségét is – ez utóbbi majdnem nyitva is volt egy fél napig…

1. GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára, illetve GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Tavaly tavasszal megjelentek a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, illetve a nagyvállalatoknak szóló képzési pályázati felhívások. Ezek tartalma, értelmezése több kérdést is felvetett akkoriban, ezért a nagyszámú beérkezett kérdések miatt még azelőtt felfüggesztették őket, hogy beadhatóvá váltak volna. Egészen idén februárig nem is esett szó róluk, amikor is 14-én, hosszú idő után megjelent a módosításuk. A legfontosabb változások a határidők voltak: március 20., illetve 21-től lehet beadni ezeket, míg a beadás vége mindkettő esetében december 3-a. Az alábbiakban bemutatjuk a főbb részleteket, melyek mindkét pályázat esetében azonosak.

Az alábbi típusú képzésekre lehet támogatást igényelni.

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) (Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján)
 • Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés
 • Fktv. 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés
 • Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések

Elszámolható költségek:

 • projekt előkészítés költségei – előzetes tanulmányok készítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
 • projektmenedzsment költségei – személyi jellegű ráfordításként vagy igénybe vett szolgáltatásként,
 • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
 • projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei – a konkrét képzésekhez tartozó költségek,
 • célcsoport támogatásának költségei – a képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége, személyi jellegű költsége.

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők arányának el kell érnie a képzésen résztvevők minimum 80%-át, amennyiben a képzésbe vont résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, akkor minimum 60%-át.

Belső arányok meghatározása

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés.
 • A támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés.
 • Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.
 • A támogatást igénylő saját munkavalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi bruttó bére a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg a 405.459 forintot.

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Ennek figyelembe vételével előnyben részesülnek azok a támogatást igénylő vállalkozások, melyek profilja, illetve képzési elképzelései illeszkednek:

 • az Irinyi Tervben meghatározott kiemelt fejlesztendő tevékenységek valamelyikéhez,
 • az építőipari tevékenység technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg,
 • a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen,
 • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák (folyamat és teljesítménymenedzsment javítása, munkavégzés támogatása, ügyfelek elérése, üzleti modell fejlesztése digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézés, adatelemzési képességek javítása).

Felhívás-specifikus információk

a) Mikro-, kis- és középvállalkozások esetén (GINOP-6.1.6-17):

 • rendelkezni kell legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melyben
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 3 fő volt.
 • Képzésbe bevont munkavállalók száma: minimum 3 fő.
 • A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya: középvállalkozás esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 5%-a, de legalább 2 fő.
 • Pályázatok beadása: 2018. március 21-től 2018. december 03-ig.
 • Támogatási összeg: min. 3.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft.
 • 3.000.000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700.000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

b) Nagyvállalatok esetén (GINOP-6.1.5-17):

 • rendelkezni kell legalább két lezárt, teljes üzleti évvel
 • Képzésbe bevont munkavállalók száma: minimum 17 fő
 • A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű saját munkavállalók arányának min. 5%-nak, de legalább 2 főnek kell lennie.
 • Pályázatok beadása: 2018. március 20-tól 2018. december 03-ig
 • Támogatási összeg: min. 10.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft
 • 10.000.000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 588.000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege

A két pályázatnak közép-magyarországi tükörprojektjei is vannak: a KKV-knak szóló a VEKOP-8.5.3-17-es, a nagyvállalatoknak szóló pedig a VEKOP-8.5.2-17-es kódjelű felhívás. A tartalmuk nagyjából megegyezik a GINOP-os konstrukciókéval. Az egyik legfontosabb különbség, hogy ezeket rövidebb ideig, 2018. április 6-tól 2018. május 11-ig lehet benyújtani.

2. GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

Ez a pályázat nagyban hasonlít a másik, már lezárult energetikai pályázathoz. Azt tavaly júliustól decemberig átmenetileg szüneteltették, majd idén januárban le is zárták. Az abból visszamaradó forrásokat átcsoportosították ebbe, illetve egy kis módosítást is végrehajtottak benne. Ezek közül a legfontosabbak, hogy nincs lehetőség kedvezményes hitel felvételére, illetve csak az ingatlan kizárólagos tulajdonosa nyújthatja be a pályázatot. A vele szembeni elvárások:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak kell lennie,
 • rendelkeznie kell legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel, melyben
 • az éves átlagos statisztikai állomnyi létszám minimum 1 fő volt.

Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt). A vonatkozó előírás:

a) a benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül;

b) a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

Támogatható tevékenységek

 • Projekt-előkészítési tevékenységek.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése.
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
 • Hőszivattyúrendszerek alkalmazása fűtésre és/ vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (kizárólag földhő-víz, víz-víz, levegő-víz rendszertípusok).

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek összege minimum 1,5 millió, maximum 100 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 14-től 2018. június 28-ig van lehetőség

Népszerűbb gazdaságfejlesztési pályázatok összefoglalója

yes