Pályázati aktualitások

Rendhagyó módon most egy hitelkonstrukcióról fog szólni rövid összefoglalónk, melynek különlegessége, hogy 0%-os kamatú, vagyis kizárólag annyit kell visszafizetni, amennyit felvettünk. Ez a lehetőség a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram. A konstrukció egyik nagy előnye, hogy induló vállalkozások is igényelhetik, vagyis olyan vállalkozások is, melyek az idei évben alakultak. A többi GINOP-pályázathoz képest ez jelentős könnyítés. Megmaradt ugyanakkor az a tiltás, hogy közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatott, mindenképpen Pest megyén kívüli helyszínben kell gondolkodni. A hitelkérelmeket 2018. szeptember 10től lehet benyújtani, elméletileg 2020. november 1-ig, gyakorlatilag pedig a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Támogatást igénylők köre

Támogatásra jogosultak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

• a hitelkérelem benyújtásakor a Projekt megvalósításának elindításához szükséges, jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik;

• Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik;

• gazdálkodási formakódjuk a következők valamelyike: kft., rt., kkt., bt., szövetkezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó.

A támogatás mértéke, összege

A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül (de minimis – csekély összegű támogatás). Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft (Induló vállalkozás esetében max. 25 millió Ft).

A saját forrás elvárt mértéke minimum a beruházás 10%-a.

A kölcsön kondíciói

Mint említettük, a kamat 0%. Ezen kívül se kezelési költség, se rendelkezésre tartási jutalék, se előtörlesztési díj, se szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

A kölcsön futamideje a beszerzendő eszköz/gép Tao. szerinti amortizációjának végéig tart.

Támogatható tevékenységek bemutatása

• Új tárgyi eszköz beszerzése (egyenként min. nettó 100.000,- Ft értékű eszközök, kivétel ha a beszerzendő eszköz tartozéka, hardver esetében egyenként min. nettó 30.000,- Ft érték kell);

• immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható) – max. 20%-a az elszámolhatóköltségeknek;

Eszközbeszerzés esetén kizárólag a Termékleírás 1. számú mellékletben található Vámtarifaszám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.

Nem támogatott tevékenység különösen

• mezőgazdasági termelő vállalkozás projektje;

• EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelése;

• közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása.

Biztosítékok

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el. Eszközvásárlás esetén a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve, ha a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges – ez esetben az elvárt fedezettség mértéke 50%. Immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a. Biztosítéki formaként elfogadható az ingatlan jelzálog, ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten), a fizetési számla követelésen alapított óvadék, jogi személy készfizető kezessége, és hitelintézet által vállalt garancia.

no