Pályázati aktualitások

Többnyire már csak azok a kiírások vannak nyitva, melyek kisebb érdeklődésre tartanak számot, újak pedig, amik érdekesek lehetnek egy szélesebb rétegnek, nem igazán jelentek meg. Most viszont egy olyan pályázati tervezetet tettek közzé, mely sokakat érinthet és a tapasztalatokból kiindulva, sok érdeklődőt vonzhat. Előzetesen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a most bemutatásra kerülő konstrukció jelenleg társadalmi egyeztetésen van, így a végleges kiírás még változhat ehhez képest.

GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak Ez a felhívás kizárólag napelemek telepítésére vehető igénybe, vállalkozások részére, a saját villamosenergia-fogyasztás kiváltásának céljából. Ugyan a meghatározott maximális rendszerteljesítmény, illetve elszámolható fajlagos költség igen alacsonyan – utóbbi a piaci áraktól jócskán elmaradva – került meghatározásra, remélhetőleg ezen a végleges felhívásban javítanak kissé. A tervek szerint a pályázat május 15-től lenne beadható 2020. szeptember 30-ig. Bár a végső dátum helyett a 15 milliárdos keretösszeg és a várható nagy érdeklődés miatt inkább a „forráskimerülésig” jelzőt lenne célszerűbb írni.

Támogatást igénylők köre

Támogatásra jogosultak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

• rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

• a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és

• Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

• vagyis lehet kft., rt., kkt., bt. vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

Csak olyan megvalósítási helyszín jöhet szóba, ami Pest megyén kívül esik, és ahol még nem működik napelemes rendszer (meglévő rendszer bővítésére ugyanis nincs lehetőség).

A támogatás mértéke, összege

A támogatás csekély összegű, vagyis de minimis támogatásnak minősül, mértéke minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet. Támogatási intenzitás nem került meghatározásra, így a konstrukció külön érdekesség, hogy így elméletileg akár 100%os támogatási intenzitás is megvalósulhat. De csak elméletileg, mert ehhez viszont olyan napelemes rendszert kell találni, melynek fajlagos költsége nem haladja meg a nettó 200 e Ft/kW költséget, és maximum 3 millió Ft-ba kerül. Ennek realitását jelen piaci viszonyok mellett elég nehéz elképzelni, de ha azt vesszük, hogy így esély nyílik egy akár 50%-os intenzitásra is, az is nagyon jól hangzik. A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot, elszámolható költsége pedig a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket (fajlagos költség). Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó. A projekt összköltsége pedig nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-át, míg a személyi jellegű kiadások 100%-át.

Támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, valamint a kapcsolódó

• szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése;

• az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése;

• akkumulátorok;

• mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Nem támogatott tevékenység különösen

• mezőgazdasági termelő vállalkozás projektje;

• EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelése;

• közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;

• meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.

A véleményezési folyamat április 4-én ért véget, a végleges felhívás ezt követően jelenik meg, érdemes addig viszont felmérni a szükségleteket és felvenni a kapcsolatot napelemes cégekkel, így a konkrét árajánlatkérési, pályázat-összeállítási folyamat is gyorsabban lebonyolítható. A keret a beadástól számítva ugyanis gyorsan kimerülhet.

Somogyi Tibor – Tóth Gergő Péter
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna
info@somtan.hu

 

 

 

 

no