fbpx

Az informatikai megoldások szerepe a logisztikában és az iparban

Írta: Transpack-2022/II. lapszám cikke - 2022 május 01.

A KONTROLL ÉS AZ INFORMATIKA SZEREPE A LOGISZTIKÁBAN

A logisztika és az ipar olyan ágazatok, ahol muszáj a pontosságra, a tervezhetőségre, az irányíthatóságra törekedni. Ezeken a területeken is gazdasági tevékenységek folynak, amelyeknek fő célja a lehető legmagasabb profit elérése. Kézenfekvő az a megközelítés, hogy optimalizáljuk a ráfordításokat és azok költségét, azaz azonos erőforrással több hasznot realizálhassunk.

raktár

Cégünk életébe már szinte beleivódott az a szó, hogy „adat”. De miért ennyire fontos ez a szó? Az adatok elengedhetetlenek a további fejlődésben, problémák feltárásában és megoldásában. Adatok hiányában csak hozzávetőleges eredményeket kaphatunk, és úgy a döntéshozás is akadályokba ütközhet. Ahhoz, hogy egy megfelelő vezérlésű ipari telephellyel rendelkezzünk, támaszkodni kell a mért adatokra. Az adatok adnak lehetőséget később az automatizációra is. Azonban a mérés és az automatizálás nem tud működni kontroll és informatika nélkül. A definíció szerint a kontroll egy folyamat, eseménysor szándékunk szerinti alakítása, kormányzása annak érdekében, hogy a kívánatos célt elérje. Olyan iparterületeken, ahol a termelést kizárólag gépek, gépsorok segítségével végzik, illetve a késztermék sem élő (organikus egyed), ott a teljes működés feltétele a kiterjesztett ellenőrzés – akár műszaki, akár folyamatirányítási vagy humán erőforrás terén.

Az elmúlt évtizedekben az informatika fejlődése szinte beláthatatlan méreteket öltött. Ez sok ágazatot, céget megrémített, azonban ezzel a nagy ütemű fejlődéssel lépést kell tartani ahhoz, hogy fenntarthassuk a vállalatok fejlődését és gazdasági hátterét. Az informatika ma már nem csupán azt jelenti, hogy mindenkinek van laptopja vagy okostelefonja. A mérhetetlen mennyiségű információban rejlik az informatika igazi formája. Mindenhez adatokat rendelünk, és ezek alapján azonosítjuk őket. Ugyanez igaz a vállalatokra is. Bármerre nézünk, az informatika ott van, és körülvesz bennünket. Annyi a dolgunk, hogy ezeket a folyamatosan előre törekvő technológiákat idejében meglássuk, és kihasználjuk a belőlük származó pozitívumokat. Az iparban is nagy jelentőséggel bír az informatika, hiszen minden gépezet, gyártósor valamilyen szinten ennek köszönhetően működik. Az automatizációt nem lehetne elképzelni enélkül. Egy telephely felmérésének első lépése többnyire mindig az, hogy hol található a legközelebbi informatikai csomópont, nem véletlenül. Sok helyen van, de lassan mindenhol kell lennie hálózatnak, különben az a tevékenység egy idő után meg áll a fejlődésben, mert elérte a végső szintjét.

A humán erőforrás fegyelme, szaktudás és technológiai problémák

A legnagyobb kockázatot a dolgozók és a dolgozók által működtetett vagy felügyelt munkagépek és gépészetek jelentik. Egy ipari parkban a dolgozók látják el minden gépészeti rendszer felügyeletét, noha ellenőrző és döntéshozó képességük, illetve kompetenciájuk nem minden esetben helytálló. A dolgozók egy része a megszokott, általa jól ismert folyamatok végzésére hajlandó, és nem nyitott az új technológiákra. Ennek oka, hogy általában ez magasabb személyi kontrollal, ezáltal felelősséggel jár. Jó vezetői kommunikációval azonban megértethető velük, hogy a technológiai fejlesztések nem ellenük, hanem értük dolgoznak, hogy a cég még hatékonyabban működhessen. A fiatalabb generációknak már mindennapos a különböző informatikai eszközök használata, ezért ezekkel a rendszerekkel a telephelyen találkozva nekik nem az elutasítás, hanem a kíváncsiság az első reakciójuk. A technológiai innovációk fejlesztési sebességét persze mindig az adott befogadó közeghez kell igazítani, mert akkor tudnak profitot termelni, ha használják is a tudásukat. Ezért az egyik legfontosabb feladata a cégvezetőnek és a technológiát szállító vállalkozásnak a fejlesztéssel párhuzamos oktatás és a tudásanyag átadása a dolgozók felé.

Az oktatás szerepe

Az informatika sokak számára még mindig mumus, és ennek megfelelően egy informatikára alapuló új technológia bevezetése gyakran ellenállásba ütközik a dolgozók, de akár a cégvezetés részéről is. Az imént már szót ejtettünk arról, hogy a fiatal generáció életének, mindennapjainak már része az informatika. Meggyőződésünk, hogy ezt ki lehet és ki is kell használni. Ennek több előnye van. A fiatalok számára vonzóbbá válik a munkavállalás, hiszen sok pályakezdő elveszettnek érzi magát, mikor kikerül a nagyvilágba. Az informatikába lehet kapaszkodni, megvillanthatják magukat.

program
Egy megfelelő nyilvántartó rendszerrel a raktár készletgazdálkodási költsége is csökkenthető

Néhány megoldás a logisztika felvirágoztatására

A raktárlogisztika életében az áruk pontos pozíciójának meghatározhatósága a nyomon követhetőség, a gyors és mindig elérhető rendszerezés elengedhetetlen. Ma már a szállítmányozás olyan szintre lépett, ahol automatizálásról, rendkívüli gyorsaságról és precizitásról beszélhetünk. Ezt a fellendült folyamatot támogatni kell a logisztika és a raktározás fejlesztésével is. Olyan áruazonosítási megoldások szükségesek a fejlesztésre, amelyekkel tovább lehet automatizálni, gyorsítani és pontosítani a folyamatok véghez menetelét. Gyakori probléma, hogy valamelyik termék nincs meg vagy kevesebb van belőle, esetleg más helyen található. A mai felgyorsult világban kénytelenek a raktárlogisztikában dolgozók is minél gyorsabban kiszolgálni az egyre csak bővülő igényeket. Azonban a gyorsaság gyakran a minőség rovására megy, így vesznek el a szállítólevelek, kerül feladásra vagy megrendelésre rossz áru vagy történik baleset. A következő megoldások olyan lehetőségeket rejtenek, amelyekkel csökkentik a hibalehetőségek számát, kevesebb erőfeszítéssel jobb minőségű munkát lehet végezni, valamint amelyekkel költséghatékonyabban lehet dolgozni.

Áruazonosító rendszerek

A logisztika fejlesztése nagyon fontos az ipari életében(is). Amint azt már korábban is említettük, napi szinten találkozunk azzal a problémával, hogy valamelyik termék nincs meg, kevesebb van belőle vagy más helyen található. Az általában használt cikkszámos módszer már kezd elavulni, amit az ún. RFID-tagek – más szóval címkék –váltanak fel. Ez egy olyan adatgyűjtési technológia, amely rádióhullámok segítségével továbbítja az adatokat azonosítás, nyomon követés stb. céljából. Ez egy offline rendszer, amely csak akkor aktiválódik, ha egy UHF olvasó közelébe kerül. Az olvasó ekkor aktiválja és olvassa le a tag adatait. Ezekkel az olvasókkal ellátott kapukon áthaladva a termékek könnyen beazonosíthatók, meghatározható a helyük, és több termék esetén a számuk is. Az RFID segítségével figyelemmel kísérhetjük azt is, hogy egy adott áru mikor és honnan hagyta el a helyét, és éppen hol tartózkodik jelenleg. Úgy működik, mint a csomagszállítás nyomon követése. Bármikor, bárhonnan el lehet érni a tartózkodási helyüket, ezáltal mindig tudni lehet, hogy ugyanannyi áru hagyta-e el a telepet vagy kevesebb, illetve több. Vissza lehet keresni, hogy melyik partnercég kapta meg pontosan azokat az árucikkeket, amiket rendeltek vagy rosszat kaptak, esetleg összekeveredtek a rendelések. Ilyen esetben egy hasonló nyilvántartó rendszer nagy segítséget nyújthat, hiszen azonnal láthatjuk, hogy melyik partner kapott rossz terméket, és hol van a megfelelő. A felsővezetésnek ez nagyobb rálátást biztosít a cég működéséről, pontosságáról. Ki lehet szűrni az esetleges lopásokat, mulasztásokat. Továbbá csökkenthető a raktár készletgazdálkodási költsége, elkerülhető a termékek késése.

Targoncamenedzsment rendszer

A rendszer képes a targonca műkődési információinak kiolvasására: sebesség, gyújtás, ütközéskontroll, útvonalkövetés, továbbá a munkafolyamatokhoz kötött információk gyűjtésére is: áruazonosítás, súlymérés, raklapazonosítás, árukövetés, vagyonvédelem. Továbbá a dolgozói információk kezelésére is: sofőrazonosítás, teljesítménymérés, feladatellenőrzés. A rendszer nemcsak az adatok kiolvasásában, de a kétoldali kommunikációban is rejt lehetőségeket, amikor szükség van a sofőrök feladatainak automatikus kiosztására. Például egy raktári szedési folyamat esetén, vagy a gyártósorokkal való együttműködéskor. Ilyen esetben képesek vagyunk feladatkiosztásra, feladatmenedzselésre, hibabejelentésre, útvonaltervezésre. Mivel az intelligens targoncamenedzsment rendszerek több komponensből állnak, modulokra is bonthatók. Mivel minden cégnek egyéni igényei és egyéni segédrendszerei vannak, mindenképp egy olyan megoldásról beszélünk, amely a logisztikai cégre szabható, modularizálható, és a meglévő rendszerekre csatlakoztatható.

raktár
A raktárakban általában használt cikkszámos módszert kezdik kiszorítani RFID-tagek

Energiamonitoring? De mi is az?

Az 1/2020.(I.16.) MEKH rendelet és annak módosításai szerint a gazdálkodó szervezetek 2021-től a meghatározott, 2022-től pedig szigorított feltételek szerint kötelesek villamos almérőket telepíteni, valamint azok mérési adatait megfelelően feldolgozni és továbbítani. Ebbe a sorba számos ipari vállalatnak is be kell állnia.

Cégünk elkötelezett híve annak, hogy az almérők telepítési kötelezettsége mellett (1/2020 MEKH-rendelet) egy olyan eszközcsomagot (PASS SCADA) telepítsen, amely nemcsak az almérők adatgyűjtését és adattovábbítását teszi lehetővé, hanem csatlakoztathatók rá további mérési vagy vezérlési pontok is. Ezzel az adott gépcsoportokból hibajelek, vészleállások és nem megfelelő működési minták is kiolvashatók. Így egy kötelező mérés mellett további hasznos információk is kigyűjthetők, amelyek a költségcsökkentésben és a profitnövekedésben segíthetik a vállalkozásokat. Az energiamenedzsment rendszerek alapvető funkciója a mérésadatgyűjtés, kimutatások gyűjtése, valamint ezek hozzáférhetővé tétele a cégvezetők és döntéshozók számára. Alapesetben a rendszer nem avatkozik bele a monitorozott folyamatokba, csupán adatokat gyűjt, majd azokat az illetékesek elemzik.

Kövesdi József ügyvezető | Senit Kft.