Bezárás

A járvány elvitte a jubileumot, de felértékelte a CSAOSZ-t

Írta: Transpack-2020/V. lapszám cikke - 2020 október 15.

Abszolút felnőttkorba lép az ország egyik leghitelesebb szakmaiérdekképviseleti szervezete

A politikai, törvényhozási munkára nehezedő sokrétű nyomást muszáj a szakmának kifogástalan érvekkel, tényekkel ellensúlyozni annak érdekében, hogy egy iparág minél eredményesebben végezhesse a munkáját – ezt és ennél többet is vállalt a CSAOSZ, amikor három évtizede megkezdte a munkáját. Így összegezhetők a 30. éves jubileum kapcsán készített körképünk tapasztalatai.

 


Hungaropack 2018 díjátadó a CSAOSZ szervezésében; Budapest

Sikerrel képviselte az ágazat érdekeit

Bár a koronavírus- és influenzajárvány miatt a második, októberi tervezett időpontot is le kellett mondani, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség mégis igyekszik méltó módon megünnepelni a szervezet fennállásának 30. évfordulóját. A nyilvános, nagyszabású rendezvény – a szakmai konferencia – a tagszervezetek érthető óvatossága miatt elmarad, így a 25. jubileumra kiadott emlékkiadvány kibővített változatának megjelentetése lesz a pótlólagos ünnepi aktus. – Ez az elmúlt öt év önmagában is rendkívül eseménydús volt, büszke és eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött – értékeli a közelmúlt fejleményeit a szervezet főtitkára. Nagy Miklós emlékeztetett a számos külhoni megjelenés mellett a WPO nagy sikerű és a hazai iparág globális elismertségét tükröző 2016-os budapesti világkonferenciájára. Ugyancsak adott munkát a szervezetnek a hazai jogalkotás szempontjából is intenzív időszak. – A CSAOSZ a gyártók támogatását is maga mögött tudva, a szakmai érveivel sikeresen képviselte a csomagolóipar érdekeit a jogalkotók műanyag hordtasakok kategorikus betiltását célzó törvénytervezetével szemben. Ma is sikernek érzem, hogy az európai viszonylatban is példátlan szigor helyett egy ésszerű, bár még mindig szigorúbb megoldás érvényesült végül – mondta a főtitkár.

 

 

Stratégiai szerepben Magyarországon

A CSAOSZ-nak a hazai járvány elleni harc terén is jutott feladat, méghozzá az iparágtól távolabb eső szakterületen: az élelmiszeriparban. A járvány tavaszi kibontakozása és tetőzése idején az Agrárminisztérium kérte fel a CSAOSZ-t az élelmiszerellátás, a szállítmányozás biztonságát és folyamatosságát célzó intézkedések kidolgozásában való részvételre. – Érthető, hogy járványhelyzetben a közellátás és a csomagolóipar szerepe felértékelődik, hiszen mindkét szempontból a fogyasztók biztonsága a fő cél. A felkérés és a részvétel mégis egyértelműen igazolta a CSAOSZ létjogosultságát, és felértékelte a súlyát és szerepét – értékelte Nagy Miklós.

Úgy véli, az államigazgatásnak, a törvényhozásnak is szüksége van az olyan jól működő, hiteles, az ágazatban mélyebben beágyazott szakmai szervezetekre, ahol „elég csak felvenni a telefont”, és gyorsan megszületnek a törvényelőkészítésben, a válságkezelésben vagy más téren fontos javaslatok. – A CSAOSZ azonnal reagált: akár késő este volt szükség adatszolgáltatásra, akár fel kellett dolgozni 3-4 naponta a 70 CSAOSZ-tagnak és több száz gazdálkodó szervezetnek kiküldött kérdőíveket, mindig készen álltunk a megoldás érdekében – mondja a főtitkár.

Ennek eredményeként például előfordult, hogy a kamion- és határforgalom terén 1-2 hét alatt kész megoldástervezetet adott a CSAOSZ. Máskor pedig az európai korlátozások miatt bajba jutott gyártócégeken sikerült megalapozott külön engedéllyel segíteni, vagy éppen a járványra tekintettel speciális csomagolóeszköz fajta gyártását megkezdeni.

A CSAOSZ vezetősége most azt tervezi, hogy jövőre rendezi meg az idei évforduló ünnepi-szakmai közösségi találkozóját.

Így látják a Szövetség előnyeit, erényeit

 

Batóné dr. Kapcsos Judit (vezérigazgató, Volánpack Zrt.)

A CSAOSZ pont olyan szakmai érdekképviseleti szervezet, ami azt teszi és úgy működik, ahogyan kell. Csínját-bínját ismeri a szakmának és csakis ezzel foglalkozik, és kellő hatékonysággal lép fel mind az iparágat érintő törvény-előkészítési folyamatokban, mind a tagszervezetek közti kapcsolatok erősítésében – mondja az alapító tagszervezet vezetője.

– Fontos szerepe van ebben Nagy Miklósnak, aki mindig ott van, ahol kell, és ahol fontos a jobb irányba befolyásolni a folyamatokat. Ugyancsak nagyon hasznosak és eredményesek a CSAOSZ szakmai rendezvényei. A nívós konferenciák, a vásárokon való részvétel, az információáramlás megszervezésével nemcsak üzleti kapcsolatok jönnek létre, hanem a tagcégek közvetlen segítséget kapnak az iparág jelenéről és kilátásairól, a szakmai hírekről. Számomra ugyanezért fontosak az iparág életét összefoglaló évkönyvek is, amiket a CSAOSZ minden évben megjelentet: adatok, kimutatások, trendek, hírek sokasága, amik nagyon hatékonyan segítik az ágazati cégek tájékozódását és a stratégiaalkotást. Fontosnak tartom még a CSAOSZ Hungaropack Sudent versenysorozatot is, mert kell a motiváció, a kutatás-fejlesztés a hallgatóknak, a fiatal kollégáknak.

 

Viszkei György (elnök, GS1 Magyarország)

A Szövetség a rendszerváltás kapcsán megalakuló szakmai szervezetek közül úttörő módon másodikként alakult meg. A gyors megalakulást segítette, hogy szellemi elődként már évek óta jól működött egy hasonló profilú tagozat a Magyar Gazdasági Kamara keretében. Az eredeti és mindmáig követett koncepció szerint a cél a csomagolás, mint logisztikai művelet egészének átfogó érdek és szakmai képviselete – foglalja össze Viszkei György. – Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy a csomagolóanyag- és eszközgyártástól a csomagolási tevékenységen keresztül egészen a csomagolásból származó hulladékok hasznosításáig terjedő láncban fejti ki a Szövetség tevékenységét. Az érdekképviseleti tevékenység keretében a CSAOSZ eljuttatja javaslatait a kormányzatnak, véleményezi a megküldött jogszabálytervezeteket, üzeneteinek közvetítésére felhasználja a sajtó nyilvánosságát. Nem kevésbé fontos tevékenység a szakmai információáramlás biztosítása és az üzleti kapcsolatok előmozdítása. Ennek keretében a Szövetség konferenciákat szervez, hírlevelet tart fenn, szervezi tagjai megjelenését kiállításokon és egyéb rendezvényeken, megszervezi a csomagolási versenyt, és még számtalan, tagjai és a szakma érdekében álló tevékenységgel járul hozzá a csomagolás jelentőségének tárgyszerű megítéléséhez.

 

Reményi Antal (Reményi Csomagolástechnika Kft.)

A nevét viselő vállalat vezetője úgy fogalmazott: a mai változó, egyre gyorsuló világban kiemelt szerepe van az összefogásnak, többek között az olyan szakmai szervezeteknek, egyesületeknek, mint a CSAOSZ. – A CSAOSZ elmúlt 30 évben végzett munkáját számos eredmény jelzi. Ezek közül, ha egyet lehet csak kiemelni, az a magas szakmaiság, amit a tagvállalati képviselőkön keresztül az egyesület vezetői a mai napig képviselnek. Ez megmutatkozik mind az érdekképviseleti, a jogszabály-előkészítési és a tájékoztatási tevékenységében is. Az egyesület által végzett munka nemcsak az egyesület tagjai számára jelentek támogatást, hanem például a jogszabály-előkészítési munkája kihat a teljes magyar gazdaságra is. Az egyesület szervezi a magyar csomagolási versenyt, szakmai rendezvényeket tart és támogatja a kkv-k exportpiacra jutását is. Feladat, kihívás van a következő 30 évre is bőven. A csomagolástechnika jelentős tényező az áruvédelemben, a környezetvédelemben és a logisztikában egyaránt, azaz jelentős gazdasági tényező. A CSAOSZ jövőbeni tevékenysége ezeken területeken szereplők munkájának összehangolása, képviselete, továbbá véleményem szerint szerepe kell legyen a jövő generációinak tudatformálásában, a csomagolástechnika oktatásának támogatásában is.

 

Miklós Zsolt (ügyvezető igazgató, Rondo Hullámkartongyártó Kft.)

Noha a Rondo csak 3 éve tagja a CSAOSZ-nak, ennyi idő is elég volt hozzá, hogy tapasztaljuk: ez a szakmai szervezet számunkra is egyet jelent a hitelességgel, a szakmaisággal, és a legszélesebb szakmai bázison képviseli a csomagolóanyag-gyártókat – fogalmaz Miklós Zsolt. – Ez megnyilvánul úgy a hatóságokkal, a törvény-előkészítésben dolgozó partnerekkel, mint a kapcsolódó iparági szereplőkkel folytatott párbeszédben és együttműködésben. Nekünk azonban nagyon fontosak azok a szakmai információk is, amiket a CSAOSZ megbízható alapossággal szolgáltat a statisztikai és gazdasági adatoktól a jogszabályi környezettel kapcsolatos tudnivalókon át a szakmai hírekig. Ezeket mi úgyszólván napi szinten beépítjük a munkánkba és kommunikációnkba. Ezek azok az erények, amelyek miatt úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk ahhoz a szakmai családhoz, amit a CSAOSZ jelent az iparág számára.

 

Tóth Sándor (vezérigazgató, Pikopack Zrt.)

A PIKOPACK Zrt. több mint 26 éve tagja a CSAOSZ-nak. Az elmúlt évtizedekben sikeresnek ítéljük meg a szervezet működését, hiszen olyan kiváló vezetők irányították, mint Dr. Debreczeny István és Galli Miklós, akik rendkívül tapasztalt, feladatokra rátermett kollégákat választottak maguk mellé, így biztosítva a szervezet hosszú távú működését. Úgy gondolom, hogy a szövetség sokat tett azért, hogy a rendszerváltáskor tapasztalt szakmai, jogi és műszaki lemaradásunkat kitartó és szakmailag megalapozott munkával rövid időn belül a fejlett nyugat-európai országok szintjére emelje – mutat rá Tóth Sándor. – Társaságunk az aerosol- és konzervdobozgyártásban érdekelt, hiszen tevékenységének gerincét ez képezi. 2004-ben Dr. Kertész Béla úr megbízásából személyesen képviselhettem a CSAOSZ-t Londonban a FEA (Európai Aerosol Szövetség) szövetségi ülésén a Magyarország felvételével kapcsolatos meghallgatáson. 2015től társaságunk adja a MASZ (Magyar Aerosol Szakbizottság) elnökét először Tuza István, őt követően Tóth Zoltán minőségbiztosítási igazgatók személyében.

 

Biomaterial Expert Kft.,
Organicpack Star Kft.

Mivel két újonnan alapított vállalatunkról van szó Magyarországon, úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a CSAOSZ-hoz azzal a céllal, hogy beilleszkedjünk a magyar csomagolóiparba, valamint kiépítsük hálózatunkat és kapcsolatainkat az iparban. Arra is számítunk, hogy minél több betekintést nyerjünk a magyar és az európai piac viszonyaiba, hasznos információkat kapjunk például az Európai Unió egyszer használatos műanyag irányelvének végrehajtásáról szóló legfrissebb hírekről. Mindkét társaságunk a biológiailag lebomló nyersanyagok szállítására és a biológiailag lebomló élelmiszer csomagolóanyagok forgalmazására szakosodott. Ezért úgy véljük, hogy a Szövetséghez való csatlakozással, valamint a Szövetséggel és tagjaival való hosszú távú kapcsolat kiépítésével segíthetjük Magyarországot, valamint az egész Európai Uniót az új SUP-irányelvhez való alkalmazkodásban, és hozzájárulhatunk a műanyagmentes társadalom felépítéséhez – közölte a cégek vezetése.

 


Thomas L. Schneider elnök a WPO WorldStar Gálán; Budapest, 2016


Debreczeny István köszöntője a CSAOSZ alapításának 25. évfordulóján


WPO International Packaging Conference; Budapest, 2016

 

Vaszkó Tibor és Ladányi Zsolt (tulajdonos-ügyvezetők, Green Packaging Kft.)

A Green Packaging vezetői úgy látják: a CSAOSZ-nak megkerülhetetlen szerepe van abban, hogy az iparág életét szabályozó törvények előkészítésekor a szakmai szempontok is megjelenjenek. A politikára egy sor olyan nyomás nehezedik, ami szakmailag ésszerűtlen, ezért fontos, hogy legyen egy olyan hatékony érdekképviseleti szövetség, ami ilyenkor közvetíti az iparág érdekeit. Ez sikerrel is járt végül az eredeti formájában tarthatatlan termékdíj- vagy a hulladéktörvény-tervezet esetében. Azt a szakmai munkát is fontosnak ítélik, amit a CSAOSZ a különféle konferenciák, partnertalálkozók, szakmai előadások terén végez: kifejezetten igényes, magas szintű tükröt adnak ezek a rendezvények az ágazat életéről. A Green Packaging még konkrét és máig gyümölcsöző üzleti kapcsolatot is köszönhet a CSAOSZ közbenjárásának és kapcsolatépítő munkájának. – Tudni kell, hogy a CSAOSZ hatékonyságát és működését döntően Nagy Miklós munkája viszi előre: jó ember, jó helyen, akire az egész iparág számíthat – tette hozzá Vaszkó Tibor.

 


20 éves a CSAOSZ – Szakmai Konferencia, 2010


30 éves a CSAOSZ, további sikeres munkát kívánunk!

 

Lukács Flórián (cégvezető, Masterfoam Kft.)

A Masterfoam Kft.-ben a Masterplast Csoport részeként, annak első gyártóbázisaként 2005-ben kezdtük meg működésünket Kálon. Zárt cellás, habosított polietilén (LDPE) habfólia termékek gyártását és feldolgozását végezzük modern extruderekkel, széles sűrűség, vastagság, szélesség és hossz paraméterek mellett. A konfekcionáló gépeinkkel a megrendelői igényeknek megfelelően végzünk vágási, laminálási és társítási feladatokat. A termékeinket Magyarország mellett a környező országokban is értékesítjük, de vannak partnereink Észak- és Nyugat-Európában is. A termékek felét az építő-, másik részét pedig a csomagolóiparban használják fel, így kézenfekvő volt a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséghez történő csatlakozásunk – indokolta Lukács Flórián. – A Szövetség munkáját már régóta figyelemmel kísértük, ismerjük, a bennünket érintő jogszabály-előkészítő és -véleményező munkát nagyon fontosnak tartjuk, érdekeink képviseletét nagyra értékeljük. A csomagolási ipar is folyamatosan fejlődik, vele szemben újabb és újabb elvárások fogalmazódnak meg, így a Masterfoam Kft.-ben mi is haladunk a korral, vagyis a technológiánkat folyamatosan fejlesztjük, és lépést tartunk a körkörös gazdaság elvárásaival is.

Kohout Zoltán