Faraklapjai készen állnak a Brexitre?

Írta: Transpack-2021/I. lapszám cikke - 2021 március 08.

Ezzel a kérdéssel hívja fel a figyelmet több nemzetközi logisztikai szaklap is arra, hogy miután az Egyesült Királyság 2021. január 1-jén elhagyta az Európai Uniót, az odairányuló exportot és a befele irányuló importot végző cégeknek érdemes odafigyelniük a faalapú csomagolóanyagok kezelési eljárásainak szabályozásaira is a volt és a jelenlegi EU tagország között a zökkenőmentes kereskedelem érdekében.

Így elkerülhetik annak lehetőségét, hogy akadályként merüljön fel az IPPC-nek megfelelő facsomagolások és raklapok hiánya.

Többen is rámutatnak arra, hogy a fa csomagolóeszközöket és raklapokat 2021. január 1-jétől az ISPM 15 szerint kell kezelni az Egyesült Királyságba befele, és onnan kifele történő szállításokhoz.

 

faraklapok

 

Az IPPC (integrated pollution prevention and control), az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló 2010/75/EU irányelv az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról (Industrial Emissions Directive – IED) szóló direktíva, mely szabályozza a kibocsátásokat. Emellett foglalkozik energiahatékonysággal, a hulladékok keletkezésének minimalizálásával, a környezeti következményekkel járó balesetekkel és a tevékenységek felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállításával is. Környezeti kockázat vonatkozásában az Unión kívülről érkező fa csomagolóanyagokat kockázatosnak tekinti, mert veszélyesek lehetnek az őshonos erdőkre és növényekre nézve, mivel nem honos károsítókat, rovarokat, férgeket, gombákat hordozhatnak. Az ilyen kártevők megakadályozására szolgálhat az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (angolul Food and Agriculture Organization of the United Nations), a FAO által létrehozott ISPM 15 hőkezelési szabvány a faalapú csomagolóanyagok fertőtlenítésére.

Az ISPM 15 bélyegzőben az alábbi jelölések szerepelnek:

IPPC: védjegyHU: az ország hivatalos kétbetűs rövidítése XX: regisztrációs szám HT: hőkezelt (heat treated) angol kifejezés rövidítése DB: kérgezett (debarked) angol kifejezés rövidítése. A szabvány további hatósági azonosító jelölések elhelyezését is megengedi.

 

faraklapok

 

Az ISPM 15 szabvány 2002 óta kötelező az áruk EU-n kívüli nemzetközi mozgatása során. Az EU-n belüli áruszállítás esetében a kezelés nem kötelező, de sok környezettudatos áruforgalmazó mégis alkalmazza. Harmadik országból történő behozatal esetén azonban az előírás betartását szigorúan ellenőrzik érkezéskor: ha a rakományt szállító fa csomagolóeszközt nem kezelték, akkor az egész rakomány behozatalát megtagadhatják. Ez év eleje óta az Európai Unió az Egyesült Királyságot hivatalosan harmadik országnak tekinti, és az áruszállítás esetében az Egyesült Királyságba és annak minden határán átlépő fa raklapot ellenőrizni kellene, hogy megfelelnek-e az ISPM 15 szabványnak.

Maga az ISPM 15 szabvány megköveteli a tömör fameghatározott módszerekkel történő kezelését, ami a raklapok szárítókamrában történő hőkezelésével (HT) érhető el. Jelölése a raklapon felismerhető az IPPC jelöléssel ellátott központi blokkon, az engedélyes IPPC engedély számának, valamint a HT rövidítésnek márkajelzésével együtt. Ezeket a jelöléseket természetesen csak olyan szervezetek használhatják, amelyeket az illetékes növényegészségügyi hatóságok – Magyarországon a NÉBIH – bejegyeztek. Az UIC 435-2 szabvány kritériumai szerint készített MÁV és az EPAL műszaki előírásai szerint készült, újonnan gyártott hazai előállítású szabványos EUR raklapok gyártási feltétele az iSPM 15 szabványnak való megfelelés. Viszont a csere raklapok esetében vagy áru átcsomagoláskor – ha a szállítmány az Egyesült Királyságba megy – érdemes meggyőződni arról, hogy a fa raklapokat az ISPM 15 szabványnak megfelelően kezelték-e, és azok alkalmasak-e az áruk korlátlan mozgására az EU-n kívül is.

 

faraklapok

 

Kecskés Katalin