Az infrastruktúra és gyártóberendezések védelme

A hosszútávú fejlődés és a folyamatos értékteremtés megvalósításához elengedhetetlen a vállalati eszköztár és infrastruktúra időről időre történő fejlesztése, korszerűsítése.

 

Számolni kell az üzembe helyezés utáni ráfordításokkal is

A beruházási projektekkel járó infrastrukturális gépbeszerzések, üzemi létesítések, meglévő létesítmény-korszerűsítések hosszútávon kötik le a vállalati pénzeszközöket, így megtervezésük alapos körültekintést igényel. A TCO (total cost of ownership) szemlélet tükrében egy beruházás gazdaságossági elemzése nem áll meg az aktiválásig felmerülő kiadások és várható hozamok szembeállításával. Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a teljes életútra vetített költségekről, az üzembe helyezés után felmerülő tervezett és nem tervezett ráfordításokkal is számolnunk kell, hiszen a várható élettartam során felmerülő összes költség 85%-a beüzemelés után merül fel. A pénzügyi nyomás és a gyors megtérülési elvárások azonban sokszor eltérítik a döntéshozókat a teljes életútköltség aktiválás utáni költség komponenseinek mérlegelésétől, és ezt a tényt az sem segíti, hogy a magas értékű beruházások esetében a beruházói üzemeltetési szempontok rendszerint eltérnek egymástól. Míg egy beruházó számára egy adott termék bekerülési értéke jelenti az elsődleges prioriritást, addig az üzemeltető számára elsősorban az üzembiztonság, és a hosszútávú üzemeltetési költségek alacsonyan tartása lehet a cél. A fent említett szemléleti különbségekkel együtt is biztonsággal kijelenthető, hogy az üzemi beruházások megfelelő védelmének kialakítása stratégiai fontosságú lépés a hosszútávú zavartalan működés biztosításához, illetve a káreseményekből, rongálódásból eredő karbantartási és amortizációs költségek elkerüléséhez. Ennek ellenére a beruházás pillanatában, a  ráfordítás minimalizálásának következtében az ütközésvédelmi  rendszerek az esetek többségében egyáltalán nem, vagy nem megfelelően kerülnek betervezésre, majd kivitelezésre.

 

infrastruktúra professzionális ütközésvédelem
Számoljunk a nem tervezett költségekkel is!

 

Mit okozhat a rövidtávú szemlélet?

Több ipari szereplő ismeri fel utólag a problémát, miszerint az üzemi korszerűsítést vagy kapacitásbővítést célzó beruházási tervek nem tértek ki egy korszerű ütközésvédelmi megoldás kiépítésére, melynek következtében jellemzően 1-1,5 év alatt az ütközésvédelem hiánya, vagy éppen a nem megfelelő védelem milliós károkat okozott a drága berendezésekben. Az  ipari létesítmények területén, ahol nagy tömegű és sebességű emelőgépek  közlekednek korlátozott területen, gyakran fordulnak elő ütközések, koccanások. A leggyakrabban felmerülő károk között említhetjük a karbantartási, felújítási és újratelepítési költségeket, a humánerőforrás-kapacitás lekötését, az esetleges leállással kapcsolatos költségeket is, nem beszélve a megterhelő feszültségekről, a normál operáció felborulásáról.

 

Milyen alkalmazási területeket érint ez a probléma?

A tapasztalatok szerint főként a targoncaútvonalak mentén telepített gyártóberendezések, a szekcionált kapuk, gyorskapuk, tolókapuk, a csarnokfalak, oszlopok és a raktári állványrendszerek a létesítmények legsérülékenyebb elemei, mivel ezekben az elemekben történik a legtöbb és legköltségesebb káresemény. Éppen ezért az ipari létesítményekben történő professzionális ütközésvédelem kiépítése nem egy másodlagos fontosságú kérdéskör, hiszen a telepített védelem hatékonyságának mértékében tudjuk biztosítani a termelő infrastruktúra épségét, illetve az elkerülhető működési költségek csökkenését. Ezen a ponton felmerül tehát a kérdés,  hogy  milyen ütközésvédelmi rendszer telepítésében érdemes gondolkodnunk, amennyiben biztos és hosszútávú megoldást szeretnénk kiépíteni?

 

Fém kontra rugalmas ütközésvédelem

Az utóbbi évek korszerűsítést célzó beruházási projektjei során a hagyományos fémből készült ütközésvédelmi elemek mellett a magas minőségű, professzionális ütközésvédelmi rendszerek is egyre nagyobb szerepet kapnak. A különböző iparági szektorokban tevékenykedő termelő és szolgáltató cégek egységes visszajelzése alapján, a fémből készült ütközésvédelmi elemek nem alkalmasak az ütközésvédelmi szerepük maradéktalan betöltésére, és ezáltal az alacsonyabb bekerülési értékük ellenére sem jelentenek gazdaságos megoldást. Legfőbb hátrányuk, hogy nem képesek az ütközési energia tervezett és kontrollált elnyelésére, ennek következtében kiszámíthatatlan mértékben deformálódnak, sérülnek és egy nagyobb erejű ütközés esetén a padlóból kiszakadva a padló sérülését is okozhatják.

 

infrastruktúra professzionális ütközésvédelem

 

Hátrányuk továbbá, hogy a megsérült acélelemeket minden esetben javítani vagy cserélni kell, hiszen az eldeformálódott és meggyengült szerkezetük miatt nem használhatók fel újra. Az új elemek telepítése további problémákat okoz, mivel a meggyengült padló miatt a rögzítés az optimális védelmet biztosító ponttól távolabb történik, aminek további negatív következményei lehetnek a hatékonyság tekintetében. A rugalmatlan ütközésvédelmi rendszer nem alkalmas az ütközési energia elnyelésére, és amellett, hogy nem nyújt megfelelő védelmet, ütközés esetén az ütköző járművet is megsértheti.

A hagyományos fém ütközésvédelem mellett, az elmúlt 10-15- évben végbement iparági fejlődés lehetővé tette olyan innovatív termékek kifejlesztését, amelyek a fém ütközésvédelmi elemekkel ellentétben alkalmasak az ütközési erő kontrollált eloszlatására, és tanúsított hatékonyságuk mellett biztosítják a gyors és költséghatékony karbantartás lehetőségét is. Ilyen új generációs ütközésvédelmi megoldást kínál a Stommpy Ütközésvédelmi Kft.

A STOMMPY rugalmas ütközésvédelmi rendszerek technikai polimerből kerülnek előállításra, melyeknek ütközési felülete anyagában festett, tömör, törhetetlen. Moduláris kialakításúak, és garantáltan betöltik védelmi szerepüket. Amennyiben hosszútávú megoldásban gondolkodunk, mindenképp a rugalmas ütközésvédelem a korszerű és megvalósítandó megoldás.

 

infrastruktúra professzionális ütközésvédelem
Megéri a magasabb beruházási költségét a professzionális ütközésvédelem

 

STOMMPY professzionális ütközésvédelem technológiai előnyei:

  • rekord ütközési teljesítményt nyújt,
  • rugalmas és tömör technikai polimerből készülnek az elemek,
  • a rögzítés nem lazul ki a padlóból, kiszakíthatatlan és többször újrafelhasználható,
  • standardizált gyártási technológia áll a termék mögött,
  • garantált minőséget nyújt,
  • tanúsítványok és mérhető értékek kapcsolódnak a termékhez.

 

STOMMPY professzionális ütközésvédelem gazdasági előnyei:

 

Az új generációs ütközésvédelmi technológia magasabb árszínvonalon érhető el, így a kezdeti beruházás költsége magasabb, mint a kevésbé korszerű és hatékony fém ütközésvédelem esetében, ez tény. De ahogy cikkünkből is kiderült, biztos megtérüléssel, sőt, kiemelkedő előnyökkel is számolhatunk, hiszen egy hatékony ütközésvédelmi rendszer akár 10 évig szolgálja a gazdálkodói igényeket ráfordítás nélkül.

 

Stommpy Hungary

állványrendszer anyagmozgatás infrastruktúra logisztika raktározás targonca ütközésvédelem üzembiztonság
..