fbpx

A papíralapanyag-ellátási hiány tovább fokozódhat

Írta: Csomor Zsolt - 2021 október 20.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség (melynek tagjai nyomdai vállalkozások és nyomdai beszállítócégek) olyan jelzést kapott több tagjától, amely arra enged következtetni, hogy súlyos papíralapanyag-ellátási nehézségekkel szembenézniük az ágazat vállalkozásainak. A jelzések bizonyos papírfajták készlethiányáról, szállítási határidők jelentős meghosszabbodásáról, továbbá ugrásszerű áremelkedésről számolnak be.

 

 

Sok tényező együttes hatása áll a háttérben

A súlyos papírellátási problémák helyzetének pontos feltérképezése érdekében a Nyomda- és Papíripari Szövetség online konferenciát tartott az érintettek részvételével. Bekérte a magyarországi papírnagykereskedők helyzetjelentését, továbbá nemzetközi szervezetén, az INTERGRAF-on keresztül tájékozódott az európai tapasztalatokról. Ezek összegzéseként az alábbiak állapíthatók meg:

A Magyarországon felhasznált összes nyomdai papír importból származik, ideértve nemcsak a hagyományos nyomdai termékeket (pl. könyv, kereskedelmi kiadványok), hanem a papír alapú csomagolóanyagok jelentős részét is, továbbá a termékelőállításhoz szükséges papír alapú termékeket (pl. szürke lemez). A gyártók globális nagyvállalatok, így a papírgyártásban és kereskedelemben tapasztalt jelenségek is globális méretekben érvényesülnek. A Magyarországon tapasztalt piaci hatások egész Európára jellemzőek.

A műanyag csomagolóanyagok háttérbe szorulásával megnőtt az igény a papír alapú csomagolóanyagok iránt. A nyomdai papírkeresletre kedvezőtlen hatással voltak a COVID járvány miatti leállások, a gyártóknál előre megtervezett, üzleti megfontoláson alapuló kapacitásszűkítések és karbantartások, amelyek tovább nehezítették a megnövekedett kereslet kielégítését. Mind ezek együttesen oda vezetettek, hogy a gyártók allokációs és kvótarendszert vezettek be.

Tovább fokozza a kialakult krízist, hogy a papírkereskedők készletei lecsökkentek, a nyomdai felhasználóknál pedig „pánik” vásárlások indultak meg.

Az elmúlt időszakban mind a szállítási költségek – köszönhetően a szintén globális méretű logisztikai problémáknak – , mind a cellulóz alapanyag árak, valamint az energiaköltségek a többszörösükre növekedtek. Ennek következtében a papírárak 2021 folyamán több alkalommal jelentős mértékben megemelkedtek. Ez utóbbi, de különösen a logisztikai költségek megugrása egyébként azt a megoldást is lehetetlenné teszi, hogy a kereskedők más – pl. ázsiai – forrásból szerezzenek be árut.

 

2022. év sem hoz megoldást

A rövid (3-6 hónap)- és közép távú (egy év) előrejelzések szerint ez a helyzet 2022. évben nem fog változni, további áremelésekkel és készlethiánnyal kell számolni, várhatóan a szállítási határidők is megnövekednek. A fenti piaci helyzet és az előre jelzések arra kényszerítik a nyomdákat, hogy a megrendelések teljesítése során alkalmazkodjanak a kialakult és a közeljövőben várható kedveztőlen körülményekhez. Különösen komolyan sújtja ez a jelenség azokat a nyomdai vállalkozásokat, amelyek közbeszerzésben vettek vagy vesznek részt, továbbá, amelyek egyéb, hosszú távú megállapodásokat kötnek.

 

Állásfoglalás a hazai nyomdai felhasználású papíralapanyag ellátási nehézségeiről

A begyűjtött információk alapján megállapítható, hogy a nyomdák ezeket a nagymértékben megnövekedett költségeket már nem tudják átvállalni, kénytelenek áthárítani a megrendelőkre.

A megrendelőknek, pályázatok kiíróinak tudomásul kell venni, hogy felelősen egyetlen nyomda sem garantálhatja a papír alapanyag árát három hónapnál hosszabb időtartamra. A bejelentések szerint további, kétszámjegyű áremelések várhatók viszonylag rövid időközönként, a megállapodásokban a papírgyárak fenntartják magunknak a jogot a papír árának időközi emelésére, „subject of change”

3. A készlethiány és a logisztikai nehézségek miatt a teljesítési határidők is kitolódhatnak.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2021. utolsó negyedévében és 2022. évben a megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek a gyártó nyomda hatás- és érdekkörén kívül esnek. Ennek következtében nem viselhetik egyedül az esetlegesen felmerülő jogi és pénzügyi konzekvenciákat. A Nyomda- és Papíripari Szövetség megítélése szerint az ellátási lánc összes szereplőjének tudomásul kell vennie a piaci folyamatokat és alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez.