fbpx

Az EPR és a környezetvédelmi termékdíj jogszabályi változásairól

Írta: Transpack-2023/VI. lapszám cikke - 2024 február 18.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendelet július 1-jét megelőzően két nappal módosításra került, amelyben azóta még három változtatás történt egy negyedéven belül. Kötelezett legyen a talpán, aki ezeket a módosításokat képes lekövetni, amikor ez még a rutinos tanácsadó cégeknek is fennakadásokat okoz.

A jogalkotói és a koncesszori kommunikációk szerint az új rendszer némi apróbb fennakadásokat leszámítva gördülékenyen és jól működik. Ezzel nem célunk vitatkozni, ugyanis tanácsadó cégként nem ez a feladatunk. Több előadáson cikkben jeleztük a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer kérdőjeleit, most viszont bemutatjuk azokat az intézkedéseket, amikre végre pont került. Mind az EPR, mint a termékdíj törvényt meg kell vizsgálni, hogy milyen pontokon és milyen változások következtek be.

bor

EPR-rendelet változásai (80/2023 Korm. rendelet)

Reklámhordozó papír

Módosult a reklámhordozó papír fogalma: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik. Kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet. Tehát kikerültek az időszaki lap lapszámai, melyek így reklámtartalom esetén sem EPR-köteles termékek, visszamenőleges hatállyal 2023. július 1-jétől.

Borászati termékek

A jogalkotó speciális, könnyítő szabályokat alkalmaz a hazai borászati termék versenyképességének megtartása érdekében a szőlészetről és a borászatról szóló törvény szerinti borászati termék tekintetében. A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott palackmennyiséget alapulvételével kell megállapítani. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

A kedvezmény a következő borászati termékkategóriákra érvényes:

•bor,

•még erjedésben lévő bor,

•likőrbor,

•pezsgő,

•minőségi pezsgő,

•illatos minőségi pezsgő,

•szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,

•gyöngyözőbor,

•szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,

•szőlőmust,

•részben erjedt szőlőmust,

•szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust,

•sűrített szőlőmust,

•finomított szőlőmust-sűrítmény,

•szárított szőlőből készült bor,

•túlérett szőlőből készült bor,

•borecet.

A gyártó a díjátalány-fizetés választása esetén az általa tárgyévben forgalomba hozott borászati termék üvegcsomagolásáról meghatározott adattartalommal vezet nyilvántartást. Ennek adattartalma nem igazán bonyolult: a gyártó által Magyarországon forgalomba hozott vagy készletre vett borászati termék kategóriájának megnevezése és az üvegcsomagolásának mennyisége (palack darab). A kedvezményszabályt 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

Gépjármű

A gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő gépjárműmennyiség alapulvételével kell megállapítani, amely a gépjármű körforgásos terméknek minősülő tartozékának vagy alkotórészének mennyiségét is tartalmazza. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

A díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó a nyilvántartást az ott meghatározott gépjárműmennyiség alapulvételével vezeti a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy alkotórészének külön-külön történő nyilvántartása helyett. A szabályt szintén 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet (díjrendelet)

A változás rendezi a gépjármű, illetve a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója általi választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét. A gépjármű termékkategória vonatkozásában a gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj: 27,15–51,21 Ft/kg díjtétel között mozog. Meglepő módon a legdrágább a tisztán elektromos motorral hajtott jármű díjtétele. A borászati termékkategória vonatkozásában a gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj: 11,78–18,14 Ft/db díjtétel között mozog. Egy fontos kérdőjelet viszont tisztáz: a meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Ez a rendelet szintén – nem meglepő módon – 2023. július 1-jén lép hatályba.

Továbbá rendezi a korábbi jogszabályból szintén valamiféle furcsa módon kimaradt kisgépek, kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) kategóriára vetített díjtétel mértékét értelmezni.

Környezetvédelmi termékdíj

A 2023. év negyedik negyedévére vonatkozó termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) harmadik negyedéve után fizetett termékdíj 80%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott, bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is.

Örömmel fogadjuk, hogy a hazai borászati termékek versenyképesek maradnak, hogy az időszaki lapok lapszámai mentesülnek a reklámhordozó díjtétel alól, illetve a gépjárművek átalány szabályai egyértelművé váltak, de ez egy nagyon szűk, bár meghatározó piaci szegmensnek kedvező.

Azonban tisztelettel várjuk azt a jogszabályváltozást vagy legalább egyértelmű iránymutatást, ami választ ad azokra a nem pontosan leszabályozott kérdésekre, amit a szakmai, piaci szereplők jeleztek főként különböző állásfoglalás kérésben, melyekre a mai napig nem érkezett megnyugtató válasz. Ilyen kérdésekre várjuk a választ, mint például: ami rendezi a nemzetközi ügyletek elszámolásait pontosan úgy, ahogy a termékdíj törvény teszi; azon csomagolószerek termékdíj és EPR-kötelezettségét, amik sosem válnak csomagolássá (szemeteszsák, sittes zsák); az elektronikai termékek pontos lehatárolását fizetési kötelezettség EPR vagy termékdíj oldalon; illetve a termékdíjköteles termékek különböző okból történő hulladékká válásának fizetési kötelezettség szempontjából való pontos szabályozását.

Bízunk benne, hogy ezzel a szakmai összefoglalóval segítettünk az elmúlt időszak jogszabályváltozásainak „cunamijában” a felszínen maradni. Kérdésetek esetén a Green Tax Service Kft. munkatársai állnak rendelkezésetekre a megszokott elérhetőségeken.

Sztruhár Imre és a Green Tax Service Kft.