EU és fuvarozás: ez az irány nem nekünk jó…

Írta: Kohout Zoltán - 2020 szeptember 19.

Az Európai Parlament elfogadta a járművezetők munkakörülményeit javító szabálymódosítást, amelynek az a célja, hogy a közúti szállításban elterjedt versenytorzító gyakorlatot visszaszorítsa. A magyar kormány kezdettől tiltakozott a javaslat ellen, mert álláspontja szerint a javaslat célja, hogy az olcsóbb kelet-európai cégeket kiszorítsák a nyugati piacokról. A szabályozás három nagy területet érint: javulnak a pihenés feltételei és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. Másrészt a határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni. Végül újdonság, hogy egyenlő díjazási feltételeket kell biztosítani valamennyi európai sofőr számára azzal, hogy kiküldésnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás (kivéve, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon, és ha csak két ország között végez szállítást, még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából).

A szabályokat a közeljövőben az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, ekkor lép majd hatályba. A kiküldetésre vonatkozó részeket a hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások előírásait a hatálybalépést követő 18 hónap elteltével kötelező alkalmazni. Az új szabályzást a jobb- és baloldali hazai politikusok egyaránt bírálták amiatt, hogy a közép- és kelet-európai fuvarozási vállalatok versenyképességének csökkenését fogják eredményezni, a harmadik országbeli fuvarozóknak fog kedvezni, és igazságtalan a jövedelmi szemlélete.