Új vegyületcsoport került a figyelem központjába

Írta: Transpack-2021/VI. lapszám cikke - 2021 december 20.

A CSAOSZ szakmai konferenciáján Dr. Szigeti Tamás olyan, a csomagolástechnika területén alkalmazott vegyületekről tartott előadást, amelyek jelenleg még kevésbé ismertek.

 

A fluortartalmú csomagolószerek jelentősége

Az elmúlt években sorra jelentek meg olyan új előírások, amelyek egyre átfogóbb és részletesebb szabályozást tartalmaznak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak címkézésére, nyomon követhetőségére, gyártására, összetételére és vizsgálatára vonatkozóan. Dr. Szigeti Tamás, a csomagolóanyagok vizsgálatával is foglalkozó, független laboratóriumokat működtető WESSLING Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója előadásában a környezetvédelem, élelmiszerbiztonság és csomagolás összefüggését mutatta be, a közbeszédben napjainkban még kevésbé ismert fluortartalmú alkil vegyületeken keresztül.

 

ember férfi szemüveg mikrofon
Dr. Szigeti Tamás, a Wess ling Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója

 

A PFAS kifejezés a szintetikus vegyszerek mesterséges vegyületek családjára vonatkozik, ami magában foglalja az Európai Unió 2020-ban megjelent ivóvíz-direktívájában kiemelt fontosságúnak jelzett PFOA-t (perfluor-oktánsav) és PFOS-t (perfluor-szulfonsav) is. A csoport több ezer vegyi anyagot tartalmaz. A poli- és perfluorozott alkil vegyületcsaládon belül az egyes molekulák szénatomokból álló váza egymáshoz hasonló, de szerkezetük és kémiai tulajdonságaik kissé eltérőek.

 

Megalapozatlan biztonságérzet…

Az összes perfluor és polifluor alkil anyag közös jellemzője, hogy szén- és fluoratomokat tartalmaznak. E vegyületek számos termékben megtalálhatók, mivel kiváló a víz-, olaj-, zsír- és hőállóságuk, valamint kémiai ellenállóképességük. Ilyen a teflon (politetrafluoretilén) is, ami a legtöbb háztartás egyes edényeiben megtalálható. A teflonedények ilyen mértékű elterjedése annak köszönhető, hogy kiválóan lehet bennük sütni-főzni, mivel rendkívül jól bírják a hőt. A PFA vegyületeknek a háztartáson kívül is számos felhasználási területe létezik. Vízállóságának köszönhetően például textileket impregnálnak vele, hőállósága miatt pedig tűzoltókészülékekben is megtalálható.

A fluortartalmú alkil vegyületeket 2005-ig környezetbarátnak hitték. 2005-ben azonban a három szakemberből álló „C8 Science Panel” kutatócsoport megállapította, hogy e stabilnak tekintett anyagok oly mértékben mégis bomolhatnak, hogy az azokat alkotó polimerekről leszakadó monomerek, dimerek, oligomerek (egy, kettő, vagy néhány egységből álló alapvegyületek) a környezetbe kerülhetnek. Megjelenésük különösen a hő- és zsírálló élelmiszer-csomagolószerek körében várható, de szennyezőanyagként más csomagolószerekben is előfordulhatnak.

Az Európai Unió ivóvízre vonatkozó direktívájában jelenleg mintegy húszféle PFAS molekula szerepel. Ezek közül egyelőre a perfluoroktánsavat és a perfluoroktán-szulfonsavat, tehát az összes hidrogént fluorra cserélő oktánsavat és szulfonsavat kell tudni laboratóriumban vizsgálni. Habár a táblázat jelenleg csak 20 molekulát tartalmaz, ezek száma jelentősen növekedhet, ugyanis ez a vegyületcsalád becslések szerint több mint 4 000 molekulát jelent.

 

Élelmiszerrel érintkező csomagolások vizsgálata

A fluortartalmú molekulák élelmiszerekbe juthatnak a csomagolóanyagból vagy a csomagolóanyagon keresztül is, amire vonatkozóan a Wessling Kft. is végez csomagolóanyag-analitikát. Az így kapott eredmény kiértékelése elvégezhető akár az interneten díjtalanul hozzáférhető ToxTree logikai eszközhasználó szoftverrel is, amelylyel a kérdéses vegyületek szerkezetének ismeretében megbecsülhető egy molekula toxicitása.

Az eredmény birtokában pedig megfelelőségi értékelés és csomagolás-terméktanúsítás is elvégezhető. Ilyenek a csomagolószerekkel kapcsolatos környezetvédelmi vizsgálatok is, mint fluortartalom meghatározása. A fluortartalmú alkil vegyületek élelmiszerekben megengedhető maximális mennyiségére nézve egyelőre nem születtek határértékek, de várható, hogy az ivóvíz példája alapján az élelmiszerekre vonatkozó ajánlások, később hatérérétékek is megjelenhetnek.

 

Csomor Zsolt