Hazánkban egyedülálló a Papíripari Kutatóintézet laborja

Írta: Transpack-2022/III. lapszám cikke - 2022 július 14.

A Papíripari Kutatóintézet 2009 októberében került át Budapestről Sopronba. Ekkor a Nyugat-magyarországi Egyetem akkori Faipari Mérnöki Karán folytatta működését. A teljes műszerparkot és munkaállományt átvette az egyetem a Dunapack területén működő Intézettől.

nő, kutatás

Névváltás és strukturális átalakulás

A Papíripari Kutatóintézet névváltások és strukturális átalakulások után ma az alapítványi fenntartású Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karához tartozva hajtja végre feladatait. A Soproni Egyetem új keretek és modell szerint működik 2020 augusztusa óta, amelynek egyik kiemelt része az iparral való szoros együttműködés. Ez takarja a vállalkozás jellegű munkákat, illetve kutatási, pályázati együttműködéseket is. Az átalakulás része a teljes tanterv reformja és az egyes egyetemi részlegek szorosabb szakmai és adminisztratív együttműködése. A Papíripari Kutatóintézet több részegységből épül fel. Megtalálható egy technológiai laboratórium, ahol a papírgyártáshoz szükséges előkészítő berendezésekkel, rostosítókkal, őrlőkkel, osztályozókkal találkozhatunk. Továbbá a rostok vizsgálatához szükséges műszerekkel, illetve egy lapképző berendezéssel, amely alkalmas a kutatási célú papírok gyártásához.

Finomműszeres laborunk egyben klimatizált labor is, hiszen a papíripari vizsgálatokhoz elengedhetetlen a klimatizáció, tehát a hőmérséklet, illetve a relatív páratartalom szabályozhatósága. Ebben a helyiségben találhatók azok a műszerek, melyekkel el tudunk végezni alap-, mechanikai, fizikai, optikai és kémiai vizsgálatokat, beleértve a vízfelvételi, légáteresztési, valamint simasági vizsgálatokat.

A harmadik rész pedig az anyagtudományhoz kapcsolódik, vagyis anyag szintű. Akár nanométeres méretben is tudunk vizsgálatokat végezni, illetve új technológiával termogravimetriás felvételezést is készíteni. Oszlopos eleme az anyagvizsgálatoknak az infravörös spektrofotométer, amely segítségével a kötéstípusokat tudjuk detektálni, valamint azok jelenléti részarányát az anyagban.

Pontos, megbízható műszerek

Műszerparkunkban egyaránt megtalálhatóak a jól bevált hagyományos mérőberendezések, mint a mechanikai és nedvességfelvételt vizsgáló, továbbá a légáteresztést vizsgáló berendezések. Egyrészük még analóg, de pontosságukat és megbízhatóságukat tekintve felveszik a versenyt az új műszerekkel is.

Néhány éve jelentős fejlesztést sikerült végrehajtani, főként az analitikai műszereink terén. Nagyon modern, és Magyarországon egyedülálló gépek kerültek üzembe papírvizsgálati célra. Kiemelkedő berendezések közé tartozik az atomerő mikroszkóp, mely nanométeres tartományban képes a felületek topográfiai képének megalkotására. A mintafelületek topográfiájának feltérképezésén túl alkalmas arra is, hogy a tű és a minta felülete között fellépő erőkből fizikai tulajdonságokat határozhassunk meg. Különböző tudományterületeken alkalmazható, intézetünkben elsősorban a cellulóz vizsgálataira alkalmas, valamint kitozánból készült biológiailag lebomló filmek felületének és összetételének elemzésénél is használtuk már a műszer által alkotott képeket. A műszer kiegészítő eleme – bár külön is alkalmazható egysége – egy Raman spektrofotométer, mellyel egy-egy anyagra jellemző spektrum eltolódásból tudjuk meghatározni az anyag milyenségét. A felületre lőtt egyetlen hullámhosszú fényt az anyagok a saját tulajdonságaiknak megfelelően eltolva reflektálják vissza, amiből sok információ nyerhető ki az anyagra vonatkozóan. Az anyagok termikus bomlása is nagyon sokat elárul az összetételükről, pl. nyomdafesték vagy más kémiai összetevők, amiket az új termogravimetriás készülékkel tudunk akár 900 °C hőmérsékletig vizsgálni. Ugyanezen készülék alkalmas differenciál pásztázó kalorimetriai mérésekre, vagyis az anyag hőelemzéséhez használható adatok vizsgálatára. Ezenfelül lehetőségünk van dinamikai vizsgálatok végzésére -50 °C és 600 °C közötti tartományban, pl. rugalmassági modulusz vagy más szilárdsághoz kapcsolódó tulajdonság mérésére.

papír

Tervezési, dizájn és grafikai feladatokat is vállalunk

A megújult műszerpark segítségével a papír- és csomagolóipari kutatások új lendületet vettek. Jelentősen szélesedett az anyagszintű kutatási kapacitás a Papíripari Kutatóintézetben, amit szeretnénk az ipar számára is elérhetővé tenni, közös kutatások vagy vizsgálatok keretében. Különösen fontos megemlíteni, hogy a karon működő Alkalmazott Művészeti Intézettel való egyre szorosabb együttműködés nagyon gyümölcsöző. A grafikus, formatervező és építőművész hallgatók több projektben vettek részt, ahol új anyagok vagy új célra használt anyagok, illetve a mérnöki tudományok új megközelítésű alkalmazása volt szükséges. A jövőben is egyre nagyobb mértékben kívánjuk bevonni a hallgatókat a kutatási és fejlesztési munkákba, egyrészt lehetőséget biztosítva a hallgatóknak tudásuk és képességeik felmérésére és fejlesztésére, másrészt összekötni az ipari igényeket és a működési mechanizmusokat a fiatal, fantáziadús elmékkel.

Mivel a csomagolóipar komoly fejlődésen ment át az elmúlt évtizedek alatt, illetve jelenleg is folyamatosan átalakulóban van, ennek megfelelően az alapanyag mellett a karunk tervezési, design és grafikai munkákat is vállal az Alkalmazott Művészeti Intézettel karöltve. Kutatásainkat a körkörös gazdálkodáshoz illeszkedve tervezzük meg, ugyanis ez a szemlélet határozza meg jelenleg a piacot, így mi is ehhez alkalmazkodunk a kutatási, fejlesztési tevékenységek során. Anyagtechnológiai kutatásainkban a környezetbarát lehetőségeket tartjuk szem előtt. Ugyanakkor nagy kihívást jelentenek a másodlagos nyersanyag felhasználásával készült termékek, melyek alaptulajdonságai az újra felhasználás miatt gyengülnek. Így ezekben az esetekben a tulajdonságokat javító lehetőségeket, hozzáadható természetes anyagokat is vizsgáljuk. Célunk, hogy innovatív anyag- és technológiai kutatásokkal támogassuk a fenntartható fejlődést.

Több mint száz különféle teszt

Az Európai Papíripari Szövetség (CEPI)összehasonlító vizsgálati szolgáltatásával a Papíripari Kutatóintézet 2000-től kezdve foglalkozik. Mind minősító laboratóriumként, mind pedig elosztó laboratóriumként vesz részt a CEPI összehasonlító tesztelési szolgáltatásának feladataiban. Európa-szerte több labor képezi a CEPI minősítő laboratóriumi hálózatát, azonban Magyarországon laborunk egyedüli képviselő. A körmérési szolgáltatásban több mint 100 különféle teszt található, melyek közül megrendelőink egyedileg választhatják ki a mérőműszerek ellenőrzéséhez alkalmas tesztmintákat. Partner laborok körét képezik papírgyártó-, nyomdaipari, csomagolástechnológiai cégek. A laboratóriumok közötti vizsgálati eljárás lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy évente kétszer ellenőrizni tudják eljárásaik, berendezéseik, vizsgálati eredményeik megbízhatóságát.

Szolgáltatásaink közé tartozik a papírok tulajdonságainak mérése. Fizikai-, mechanikai-, kémiai- és optikai vizsgálatok elvégzésére van lehetőség, ezáltal a papírok tulajdonságainak széles spektrumát tudjuk mérni. Vizsgálataink továbbá kiterjednek a nyomdaipar és a csomagolóipar területére is.

A Soproni Egyetem egyre szélesebb körben nyitott, és keresi az együttműködést az iparral, mérési-, tervezései szolgáltatásokon túl szívesen működünk együtt kutatás-fejlesztési projektekben is.

Kóczán Zsófia, Dr. Pásztory Zoltán | Papíripari Kutatóintézet, Sopron