fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 november 20.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KMOP-2013-1.2.1/B)

 

A pályázati konstrukció célja:

A mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.
A pályázók rendelkezésére 5.520.000.000 Ft tervezett támogatási keretösszeg áll, mely kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztésekhez használható fel.

 

A projekt területi korlátozása:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Közép-Magyarországi régió területén a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/A számú mellékletében (mikro vállalkozások esetén), valamint a XII/B számú mellékletében (kis- és középvállalkozások esetén) szereplő települések valamelyike lehet. A fejlesztés a pályázó bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósulhat meg.

 

A pályázók köre:

 1. Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 2. Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 4. szövetkezetek (kivéve nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szövetkezetekA pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatok tervezett benyújtása 2013. november 15-től 2013. december 2-ig lehetséges. A pályázatok értékelése és elbírálása egyfordulós eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik.

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek köre

 1. Eszközbeszerzés
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Információs technológia-fejlesztés
 4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 5. Piacra jutás
 6. Vállalati HR fejlesztés
 7. Tanácsadás igénybevétele
 8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Önállóan kizárólag az 1. és a 3. pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

 

A támogatás mértéke:

Pest megyében megvalósuló projektek esetében:
Mikro-, és kisvállalkozások esetében maximum 50%, középvállalkozások esetében maximum 40%.
Budapesten megvalósuló projektek esetében:
Mikro-, és kisvállalkozások esetében maximum 30%, középvállalkozások esetében maximum 20%.
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

A támogatás összege:

A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 15.000.000 Ft, maximum 200.000.000 Ft lehet.

 

A pályázóra vonatkozó kötelező vállalások:

 1. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökken a pályázat benyújtását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai létszáma alá.
 2. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával az előző évhez képest, vagy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek növekednie kell 5 %-kal a beadást megelőző üzleti évi személyi jellegű kifizetéshez képest
 3. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését követő 12 hónapon belül.
 4. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

 

Pályázati hírek, információk

Tájékoztatás az ÚSZT GOP keretében megkötött támogatási szerződésekkel, támogatói okiratokkal kapcsolatban
Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében megkötött támogatási szerződések és kiadott támogatói okiratok vonatkozásában a projekt megvalósításának időbeli ütemezését (ld. a támogatási szerződés/támogatói okirat 3. pontját) illetően az alábbi pontosító tájékoztatást adták ki:
A projekt elszámolhatósági időszak befejező dátuma a projekt (fizikai) megvalósításának dátuma. A projekt keretében a projekt (fizikai) megvalósítás befejezése napjáig felmerült költségek számolhatók el.
A projekt (fizikai) megvalósítása: a projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése megtörtént. A projekt (fizikai) megvalósítás dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően alátámasztott költségek közül a legkésőbbi kifizetés dátuma.

 

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna