HUNGAROPACK 2015 TÁJÉKOZTATÓ

Írta: Szerkesztőség - 2015 május 26.
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 32. alkalommal hirdeti meg az 1967-ben életre hívott és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert
HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A nemzeti esemény célja, hogy évente lehetőséget nyújtson a csomagolóipar fejlődésének nyomon követésére, az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagoló-eszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási eljárások hazai megismertetésére és széles körű elterjesztésére.
A rendezvény hozzá kíván járulni mindazok munkájának elismeréséhez, akik a csomagolástechnika előre-haladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet fejtettek ki és kiemelkedő eredményeket értek el.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének megmérettetésére nemzetközi viszonylatban is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség WorldStar versenyhez.
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a WPO magyar tagszervezete elnyerte a WorldStar csomagolási világverseny 2016. évi díjátadójához kapcsolódó eseménysorozat rendezési jogát, így az idei WorldStar díjátadó gálájára 2016 májusában Budapesten kerül sor.
1. A VERSENY TERÜLETE
A HUNGAROPACK 2015 két kategóriában kerül lebonyolításra:
I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások és ezek anyagai, eszközei,
II. Szállítási csomagolások és ezek anyagai, eszközei. 
Az egyes kategóriákban pályázni lehet a
2013. június 1. és 2015. május 31.
között első ízben rendszeres forgalomba bevezetett:
a) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, felületkezelt papírok stb.),
b) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint,
c) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás,  továbbá
d) valamely terméket tartalmazó kész fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolással, (beleértve a promóciós, az ajándék-, a bemutató- és csoport-csomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva. Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

 

2. A JELENTKEZÉS ÉS FELTÉTELEI
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolás szükség szerint lehet külföldi eredetű).
Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást végző (kivitelező) nevezhet. Tervező-fejlesztő vállalkozás csak a megvalósítóval együtt pályázhat.
Minden pályázathoz külön-külön pontosan, olvashatóan kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési lapot kell kiállítani:
I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások és ezek anyagai, eszközei 
II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások 
és ezek anyagai, eszközei esetén.
A nevezési laphoz 2 mintadarab (csomagolási segédanyagoknál legalább egy felhasználási mód bemutatásával), vagy kész csomagolás mellékelendő. Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő.
A tételenkénti 42.000 Ft + 27% ÁFA nevezési díjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) számlája alapján kell megfizetni, amelyet a nevezési lap beérkezése után küld meg a szervező.
Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési lapról hiányzik a cégszerű aláírás, a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.
A nevezések beérkezési határideje:
2015. június 30.
A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.
A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a „Nevezési-lap”-on kérjük feltüntetni. Ebben az esetben a mintát a Szervezőtitkárral egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.

 

3. ÉRTÉKELÉS
A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a
HUNGAROPACK 2015 díjakat
a különdíjakat, továbbá az elismerő okleveleket.
A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.
Az elbírálás szempontjai:  
  • áruvédelmi hatékonyság,
  • korszerűség,
  • eredetiség, új ötlet,
  • esztétikai érték, reklámhatás / megjelenés,
  • környezetvédelmi jellemzők, újrahasznosíthatóság, környezettudatos tervezés,
  • fogyasztói követelmények / logisztikai követelmények.
A díjnyertes pályázók jogosultak arra, hogy a díjnyertes nevezéssel – a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR versenye nevezési felhívásának megfelelő módon – részt vegyenek a csomagolási világversenyen, amelynek időpontjáról és a jelentkezés módjáról a CSAOSZ a díjnyerteseket értesíti.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2015. október 29-én a CSAOSZ által szervezett Csomagolási Konferencia keretében kerül sor. A konferencián minden nevező vállalat egy munkatársa díjmentesen vehet részt.
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Svraka Angéla szervezőtitkár, illetve Nagy Miklós főtitkár.
Cím:                      1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152.
Telefon/fax:      06 1 210 0107
E-mail:                 [email protected]
Web:                    www.csaosz.hu