MEGJELENTEK AZ ELSŐ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

Kihirdetésre kerültek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül az első gazdaságfejlesztési pályázatok, melyek kedvezményezettjei kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek. Első körben 3 pályázat nyílik meg, összesen 80 milliárd Ft keretösszeggel. A pályázatok benyújtására a megjelenést követő 30 nap múlva, 2015. július 9-től lesz lehetőség. Kizárólag Budapesten és Pest megyén kívüli helyszínen megvalósuló beruházások támogathatóak.

 

1.         Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

–          Megjelent: 2015. június 9.

–          Benyújtható: 2015. július 9-től.

–          Keretösszeg: 65 milliárd Ft.

–          A pályázat kedvezményezettei: mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Tevékenységi kör szerint az ipari gyártó, termelő, feldolgozó cégek pályázhatnak, a pályázati felhívás melléklete tartalmazza a támogatott TEÁOR-okat (1011-3299). Annex I.-ben szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelését, feldolgozását végző vállalkozások nem pályázhatnak, számukra a Vidékfejlesztési Program pályázatai lesznek elérhetőek (2015 őszétől).

–          A támogatás összege: 50-500 millió Ft.

–          Támogatási előleg: 50%, de max. 100 millió Ft.

–          A támogatás mértéke:___________________

mikro-, kisvállalat (%)            középvállalat (%)

Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl       50        50

Közép-Dunántúl         50        45

Nyugat-Dunántúl       45        35

–          Támogatható tevékenységek:

–           Gyártáshoz kapcsolódó, új gépek, berendezések, gyártókapacitást növelő eszközök beszerzése (min. 200.000 Ft értékben), önállóan támogatható, min. az összes elszámolható költség 50 %-át kitéve,

–           Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható, együtt max. az összköltség 25 %-áig (csomagolás 10 %-ig).

–           Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható, max. az összköltség 25 %-áig.

–           Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem.

–           Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem.

–          Kötelező vállalások:

–           árbevétel növelése a projekt befejezését követő 2. év végére

o a támogatás összegével, vagy

o összesen 5 százalékkal, vagy o évente átlagosan 5 százalékkal.

–           bázislétszám megtartása;

–           személyi jellegű ráfordítások növelése 2 év alatt 5 %-kal vagy a támogatás 5%-ával.

–          A pályázat benyújtását követő napon a beruházás a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

–          A projekt megvalósítására 18 hónap áll a pályázók rendelkezésére.

–          A Közép-Magyarországon (Pest megye és Budapest) megvalósuló beruházások nem támogathatóak.

 

2.         Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

–          Megjelent: 2015. június 9.

–          Benyújtható: 2015. július 9-től.

–         Keretösszeg: 10 milliárd Ft.

–          A pályázat kedvezményezettei: mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Fenti feltételek (1 lezárt év, 1 fő stat. létszám) nem vonatkoznak a feldolgozóipari cégekre (TEÁOR 1011-3299).

A pályázaton kereskedő, szolgáltató cégek csak akkor indulhatnak, ha a beruházást szabad vállalkozási zónában valósítják meg.

Annex I.-ben szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelését, feldolgozását végző vállalkozások nem pályázhatnak, számukra a Vidékfejlesztési Program pályázatai lesznek elérhetőek (2015 őszétől).

–          A támogatás összege 5-50 millió Ft.

–          Támogatási előleg: 50%, max. 25 millió Ft (20 millió Ft támogatási összeg fölött igényelhető).

– A támogatás mértéke:

mikro-, kisvállalat (%)            középvállalat (%)

Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl       50        50

Közép-Dunántúl         50        45

Nyugat-Dunántúl       45        35

ill. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, a fejlesztés feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul, és a projekt összes költsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot, a támogatás maximális mértéke 70% lehet.

–          Támogatható tevékenységek:

–           új gép, eszköz, berendezés beszerzése;

–           anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó eszközök (együtt max. az összköltség 25 %-áig, ill. a raktározás eszközei max. az összköltség 10%-áig)

–           infrastrukturális fejlesztés (max. az összköltség 25 %-áig);

–          informatikai fejlesztés (szoftver max. az összköltség 10 %-áig);

–           gyártási licenc, know-how beszerzése;

–          online megjelenés.

–          Kötelező vállalások:

–           árbevétel növelése a projekt befejezését követő 2. év végére

o a támogatás összegével, vagy o összesen 5 százalékkal, vagy

o évente átlagosan 5 százalékkal.

–           bázislétszám megtartása;

–          személyi jellegű ráfordítások növelése 2 év alatt 5 %-kal vagy a támogatás 5%-ával.

–           honlapkészítés.

–          A pályázat benyújtását követő napon a beruházás a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

–          A projekt megvalósítására 12 hónap áll a pályázók rendelkezésére.

–          A Közép-Magyarországon (Pest megye és Budapest) megvalósuló beruházások nem támogathatóak.

 

3.         Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

–          Megjelent: 2015. május.

–         Benyújtható: 2015. június 22-től.

–          Kedvezményezettek: Mikro-, kis- és középvállalkozások,

–           melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

–           melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

–          A támogatás összege: 1,5-20 millió Ft.

–          A támogatás mértéke:______________

mikro-, kisváll. %       középváll. %

Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl       50        50

Közép-Dunántúl         50        45

Nyugat-Dunántúl       45        35

–          Előleg: nincs.

–          Támogatható tevékenységek: kiállításokon, vásárokon való megjelenés, regisztrációs díjak, installációk, többször használatos marketing eszközök, mindez kiegészíthető piacelemzéssel, tanácsadással.

–          A pályázat benyújtását követő napon a beruházás a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

–         A projekt megvalósítására 24 hónap áll a pályázók rendelkezésére.

–          A Közép-Magyarországon (Pest megye és Budapest) megvalósuló beruházások nem támogathatóak.

 

Főbb tudnivalók, melyek megkönnyítik a pályázati előkészületeket:

–          3 árajánlat benyújtása kötelező.

–          Építési beruházást tartalmazó projekt esetében jogerős építési engedély megléte szükséges a pályázat benyújtásakor.

–          2015. január 1-jétől nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

gazdaság gazdaságfejlesztés pályázat támogatás vállalkozás