Fújható ásványgyapot

Írta: Szerkesztőség - 2017 december 06.

A hőszigetelő anyagok fejlesztésének egyik eredménye az úgynevezett fújható ásványgyapot. Annak ellenére, hogy a megnevezés viszonylag új termékféléket takar, már harmonizált szabvány, az MSZ EN 14064-1 szabályozza, amely a gyártó által igazolható tulajdonságokat és vizsgálataikat írja elő.

A névből következően a táblás vagy tekercses, gyári készítésű termékekkel szemben ez a szigetelőanyag ömlesztett formában kerül a felhasználókhoz. A beépítés csak megfelelő gépekkel végezhető el, amelyek képesek a tömörített formában csomagolt anyag fellazítására és szabályozható befújására.

A fújható ásványgyapotok alapanyag szempontjából két csoportba sorolhatóak:

 • kötőanyagot nem tartalmazó (ún. virgin wool) vagy
 • táblás vagy tekercses termékek gyártása során keletkező hulladék újra feldolgozásából származó gyártmányok. Az utóbbiak tartalmaznak kötőanyagot.

A Supafil termékek éghetőségét nem kell vizsgálni, mivel nincs szervesanyag-tartalmuk (azaz  1,0 m%). Ilyen esetben a szigetelőanyag vizsgálat nélkül az A1 tűzvédelmi osztályba tartozik.

A második csoportba tartozók a kötőanyag arányától függően vizsgálat alapján az MSZ EN 13501-1 szerint A1 vagy legalább A2 tűzvédelmi osztályba tartoznak.

A 2014 decemberében megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)  ld. 54/2014 (XII.5.) BM rendelet  szerint az ilyen termékek nem tűzveszélyesek.

A Knauf Insulation választékából a magyar piacra a kifejezetten befújáshoz készülő, fehér színű Supafil üveggyapot anyagokat ajánljuk.

A kötőanyagot nem tartalmazó ásványgyapot termékek előnyei:

 • természetes alapanyagokból készülnek,
 • nincsenek egészségre káros alkotórészeik,
 • nincs szabási hulladék vagy anyagveszteség.

Az MSZ EN 14064-1:2010 Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 1. rész: A beépítés előtti laza kitöltőanyag előírásai szabványban meghatározott alapvető követelmények:

 • hővezetési tényező/hőszigetelő képesség,
 • vízfelvétel,
 • páraátbocsátás,
 • áramlási ellenállás.

A szabvány három alapvető alkalmazási területet különböztet meg, ez alapján választható az adott célra megfelelő termék:

 • vízszintes épületelemek szabadon befújt szigetelése: jellemző területe az épületek zárófödémei (ún. loft insulation);
 • falazott üreges falak, előtétfalas szerkezetek és
 • vázas (keret) szerkezetek  tartóvázas épületek vízszintes, ferde és függőleges elemei  mindkettőben az üregek kitöltésére készülő Cavity termék használható.

A fenti alkalmazási területekhez eltérő tulajdonságú (különböző szálátmérő és -hossz) anyagok készülnek. A vízfelvétel csökkentésére a szálakat víztaszító réteggel látják el, azaz hidrofobizálják.

Ülepedési osztály  Si: a gyári készítésű hőszigetelő termékeknél ez ismeretlen fogalom, mivel azokat összetartja a kötőanyag. Az érték azt fejezi ki, hogy 25 év időtartamot feltételezve mekkora ülepedés (vastagságcsökkenés) várható a beépítés után.

Szabadon befújt szigetelésekben bármilyen ülepedés megengedhető, mivel a beépített anyagra itt utólag is rá lehet tölteni további rétegeket.

Az üregek kitöltése esetén az utólagos szigetelés nehezen vagy egyáltalán nem hajtható végre, ezért itt a termékszabvány alábbi táblázata szerinti S1 osztály az előírás.

A termékek gyári bevizsgálása alapján a gyártó meghatározhatja azt a testsűrűséget, amelynek befújásával tartható az S1 osztály követelménye. Ilyen vizsgálatok hiányában  az alkalmazási területtől függően  a szabványban előírt alábbi minimális testsűrűségeket kell megkövetelni.

A szabvány második része  az MSZ EN 14064 Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 2. rész: A beépített termékek előírásai nem harmonizált szabvány, mivel a gyártónak nincs lehetősége befolyásolni a beépítés körülményeit.

Ez azt jelenti, hogy a megfelelő minőségű, tartós szigetelés kialakítása a kivitelező felelőssége. Az alkalmazott eljárást, géptípust, technológiát a szigetelendő épületszerkezettől függően kell kiválasztania.

Új termékünk olyan épületelemek és -szerkezetek hatékony hőszigetelését is lehetővé teszi, amelyeket más  táblás vagy tekercses kiszerelésű ? termékek alkalmazásával nem vagy csak nehézkesen lehetne szigetelni:

 • borított fafödémek,
 • előtétfalas szerkezetek,
 • könnyűszerkezetű épületek falai, födémei,
 • tetőszerkezetek nehezen elérhető részei.

Vízszintes épületelemek szabadon befújt szigeteléséhez a Supafil Loft 045 üveggyapotot ajánljuk, amelynek deklarált hővezetési tényezője ?D = 0,045 W/m.K (12 kg/m3 testsűrűség esetén). A tesűrűség a befúvás során változik, általában 12-15 kg/m3 között van.

Üregek kitöltésére a Supafil Cavity készül, amelynek deklarált hővezetési tényezője ?D = 0,034 W/m.K (34-36 kg/m3 testsűrűség esetén).

A módszer előnyei:

 • gyors, hatékony,
 • hézagmentes felület jön létre,
 • kis terhelés,
 • javul az épület tűzvédelme: nem éghető anyag kerül a szerkezetbe,
 • a szigetelőanyagban nincsenek egészségre káros összetevők.

http://www.knaufinsulation.hu/