Többet tudna a Duna: történelmi kikötőfejlesztés jön

Írta: Kohout Zoltán - 2019 január 31.

Átfogó, a Duna egész magyarországi szakaszára érvényes kikötőfejlesztési főterv kidolgozása kezdődhet meg azután, hogy az Európai Unió 1 millió euróval támogatja a programot. A cél a folyam kihasználtságának fokozása, a vízi szállítási hatékonyság növelése.

Főterv EU-támogatással

A Duna magyarországi szakaszának kapacitása messze meghaladja a jelenlegi kihasználtságát, a környezetkímélő és költséghatékony vízi közlekedés – és elsősorban annak kereskedelmi-szállítási szegmense – a mainál sokkal nagyobb mértékben igénybe vehető lehet. Az Európai Unió támogatásával most olyan projekt indul, amelynek célja, hogy a kikötők szükséges és indokolt fejlesztéseiről hiánypótló, átfogó terv készüljön. Az Országos Kikötőfejlesztési Főtervről, a komáromi kikötő fejlesztésének lehetőségeiről, valamint a dunai áruforgalmi kikötők valós gazdasági és áruforgalmi igényeiről tartott programindító szakmai konferenciát a MAHART Zrt., az EX ANTE Tanácsadó Iroda és a MAHART Passnave Kft., illetve a fejlesztési tárca.

Ami segít, ami gátol

Miközben a klímaváltozás következményeként mind sekélyebb folyón a hajózhatóságot javító intézkedések jelenleg is folyamatban vannak, ma nincs olyan országos szintű stratégia, amely a Duna-menti kikötői infrastruktúra és kikötői szolgáltatások fejlesztését egységes szemléletben támogatná. A kikötőfejlesztési főterv nemcsak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére terjed majd ki, hanem komplex stratégiát ad a kikötői ipartelepítésre, befektetés-ösztönzésre, a jogi szabályozás felülvizsgálatára és a szakemberképzésre is – mindenre, ami segíti, illetve akadályozza e komplex cél előmozdítását.

Komárom és másik 20 projekt

Az Országos Kikötőfejlesztési Főterv mellett a Komáromi kikötő fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmányát is kidolgozzák, amelyet a révkomáromi fejlesztésekkel összehangoltan, több fejlesztési lehetőséget is vizsgálva tárgyalnak meg részletes műszaki és gazdasági előkészítéssel egybekötve. A Főterv stratégiájához illeszkedő 20 projektjavaslatot választanak majd ki; a javaslattétel minden résztvevő számára nyitott a www.huport.eu honlapon elérhető kérdőíven.

Úgy tudjuk, a főterv kidolgozását 1 millió euróval támogatja Európai Unió hálózatfinanszírozási alapja (CEF). További részletek a Transpack február végén megjelenő, nyomtatott verziójában!