Bár mindenhol így szerveznék a pazarláscsökkentést!

Írta: Szerkesztőség - 2019 február 28.

Ausztrál példa arra, hogy a megtermelt élelmiszer ne a kukában, hanem a rászorulóknál végezze

 

Világszerte elképesztő mennyiségű, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint 1,3 milliárd tonna élelmiszer megy évente kárba. Európában az élelmiszerhulladékok 42%-át százalékát a háztartások termelik, 39%-át a gyárak, 14%-át az éttermek termelik. Érdemes tanulmányozni az ausztrál Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia és az Élelmiszer-pazarlás Elleni Küzdelem Kooperációs Kutatócsoport közös programját, amely az ausztrál élelmiszer-hulladék 2030-ra való megfelezését tűzte ki célul.

Milliárdok a kukában

Az Ausztráliában jelentkező élelmiszer-hulladék évenként mintegy 20 milliárd dolláros becsült költsége olyan súlyos probléma, amely nem hagyható többé figyelmen kívül. Az ausztrál fogyasztók évente 3,1 millió tonna ehető élelmiszert dobnak ki, emellett a kereskedelmi és ipari szektor 2,2 millió tonnától szabadul meg.

Miközben az élelmiszer-hulladék problémája végponttól végpontig tartó ellátásilánc-megközelítést igényel, a hatásos stratégiai változás biztosításának első lépése, hogy olyan hosszú távú politikai kötelezettségvállalás álljon fenn, amely kezeli a szövetségi és az állami kormányzatok élelmiszer-hulladék problémakörének súlyosságát. Az első lépést már most megtették a Szövetségi Kormányzat Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia 2017 novemberi kidolgozásával. Ez a stratégia keretrendszert alkot arra, hogy támogatja Ausztrália élelmiszer-hulladékának 2030-ra való megfelezését célzó szervezett fellépést.

Módosítani a viselkedést

Az elkövetkezendő két évben az Ausztrália Élelmiszer-innovációs Kft. (FIAL) megkapja a Szövetségi Kormányzat támogatását a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia Megvalósítási Terv kidolgozására, beleértve az Önkéntes Elkötelezettségi Programot és az előrehaladást figyelő értékelési keretrendszert. A FIAL egy iparági irányítású, nonprofit szervezet, amely a növekedést az ausztrál élelmiszeripari és agrárgazdasági iparág egészében serkenti.

A kormányzat nemrégiben nevezett ki egy Nemzeti Élelmiszer-hulladék Irányító Bizottságot, amely a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia megvalósítását támogatja. A FIAL a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Irányító Bizottsággal dolgozik azon, hogy elősegítse az olyan rövid, közép és hosszú távú kezdeményezések azonosítását, amelyek kulcsfontosságúak az azonosított négy kiemelt terület tekintetében a stratégia végrehajtásához. E négy terület a politika támogatása, az üzleti fejlesztések, a piacfejlesztés és magatartás-változtatás. A Megvalósítási Terv jövő év márciusában esedékes, és ez fogja az útitervet szolgáltatni Ausztrália részére, hogy teljesíthesse 2030-ra az élelmiszer-hulladék megfelezésének céljait.

Az Irányítási Bizottság is szorosan együttműködik a FIAL-lal, hogy azonosíthassák az iparági irányítású és vezérmotívummá emelt Önkéntes Elkötelezettségi Program sikeréhez vezető útvonalat. E program a vállalkozásoknak szóló felhívás, amely az élelmiszer-hulladék észszerű és együttműködő csökkentésének végrehajtását célozza meg partnerségek, együttműködés, megosztott szakértelem és innováció révén.

A csökkentéstől az adományozásig

2018 áprilisában hagyták jóvá az Élelmiszer-pazarlás Elleni Küzdelem Kooperációs Kutatócsoport (CRC-t) 30 millió dolláros támogatását az Ausztrál Kormányzat CRC-programjából. A CRC-t 60, Ausztráliából és a tengerentúlról származó résztvevő alkotja, amelyek a CRC-program 30 millióján túl további 103 millió dollárt gyűjtöttek együttesen. E kezdeményezés az ipart, a kormányzatot és a kutatószerveket közösségi és együttműködési alapon hozza össze (mottójuk: „Mindenekelőtt Ausztrália”), hogy az ország élelmiszerhulladék-problémáját közösen kezelje.

A Kooperációs Kutatóközpont küldetése három központi célra fókuszál. 1. Az élelmiszer-hulladék csökkentése az értéklánc egészében. 2. Az elkerülhetetlen hulladék átalakítása nagy értékű, innovatív termékekké. 3. Kapcsolatfelvétel az iparral és fogyasztókkal a magatartás-változás megvalósításához.

Nerida Kelton ügyvezető igazgató; az Ausztrál Csomagolási Intézet és a Csomagolási Világszervezet (WPO) tagja. További pozíciója az Ausztrál Szövetségi Kormányzat Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztériumában a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia Élelmiszer-hulladék Elleni Irányító Bizottságában, valamint Élelmiszer-pazarlás Elleni Küzdelem Kooperációs Kutatócsoportért felelős API-kezelője. Az ANZ WPO-ért felelős igazgatósági tagja, és a WPO Fenntarthatósági Bizottság tagja.

A CRC a Szövetségi Kormányzat Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégiájának közvetlen támogatója abban, hogy az elkövetkező 3 évre azonosítja a kiemelt projekteket. A CRC-n belüli Csökkentési Program ismeretek, eszközök és megoldások nyújtására fókuszál a célból, hogy az élelmiszer-ellátási lánc egészében létező gyengeségek és lehetőségek megérthetők legyenek. Ennek megvalósítása négy kulcsfontosságú tevékenység révén valósul meg: 1. erőforrás-áramok feltérképezése, hulladék- és gyökérokelemzés; 2. a csomagolás és feldolgozás funkcióinak felülvizsgálata és fogyasztó általi érzékelése; 3. termékspecifikus ellátási láncok vizsgálata és lehetőségek azonosítása; 4. élelmiszer-adományozást növelő módszerek vizsgálata és társadalmi hatásának mérése.

Képzéssel a változásért

Az Ausztrál Csomagolási Intézet (AIP) már aktív szerepet vállalt, hogy segítse a csomagolóipar oktatását, mi is a csomagolás valódi szerepe az élelmiszer-hulladék minimalizásában azzal, hogy hozzájárul a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégiához. Emellett képviselője van a Nemzeti Élelmiszer-hulladék Irányító Bizottságban, és a CRC központi közreműködője.

Az Intézet nemrégiben indított egy új képzést, „A csomagolás szerepe az élelmiszer-hulladék minimalizásában” címmel, amely idén ezidáig Sydney-ben, Melbourne-ben, Aucklandben és Thaiföldön futott. Az AIP a világ első olyan csomagolóintézete, amely kidolgozta a globális szintű Spóroljunk Élelmet Csomagolástervezési díjakat. Az AIP a csomagolástechnológusoknak és -tervezőknek szóló a kulcsfontosságú kritériumokon és iránymutatásokon is dolgozott, hogy azokat a Spóroljunk Élelmet Csomagolástervezés sablonjaiként is használják.

 

Az AIP hat hosszú távú célt tűzött ki.

1. Valamennyi csomagolástechnológus és -tervező ösztönzése a Spóroljunk Élelmet Csomagolástervezés kulcsfontosságú kritériumainak és iránymutatásainak világszerte való használatára. A kulcsfontosságú kritériumok magukba foglalják, de nem korlátozódnak a következőkre: „óvisszazárhatóság, nyithatóság, aromazáró csomagolás fejlesztése és eltarthatóság meghosszabbítása, adagszabályozás, eltarthatósági idő kontra fogyaszthatósági határidő, javított kivitel a raktári és szállítási sérülések és veszteségek csökkentésére, az aktív és intelligens csomagolás jobb alkalmazása, és életciklus-értékelések.

2. Annak biztosítása, hogy valamennyi csomagolástechnológus és -tervező használja az életciklus-elemzési eszközt a Spóroljunk Élelmet Csomagolásokon belül. Manapság nagy hangsúlyt fektetnek az élelmiszer-csomagolás környezetvédelmi szempontjaira annak biztosításáért, hogy életciklusa végén (a tartalmazott termék felhasználása után) lehessen újrahasználni, új célra használni, újrahasznosítani vagy komposztálni.

3. A gyártók ösztönzése arra, hogy aktívan részt vegyenek az innovatív Spóroljunk Élelmet Csomagolás tervezésében, és kommunikálják ezeket a kezdeményezéseket ügyfeleik és fogyasztóik részére.

4. A Spóroljunk Élelmet Csomagolás innovációik szélesebb körű elismerése a Csomagolási Innováció és Tervezés (PIDA) Díjak, és a nemzetközi Worldstar Csomagolási Díj program segítségével.

5. A díjnyertes Spóroljunk Élelmet Csomagolás innovációik legjobb gyakorlatának egész Ausztráliában és Új-Zélandon való bemutatása.

6. A fogyasztók oktatási és elkötelezettségi projektjeihez való hozzájárulás a csomagolás élelmiszer-hulladék minimalizálásában betöltött szerepét érintő narratíva megváltoztatásáért. A fogyasztói oktatás azért szükséges, hogy jobban megértsék az élelmiszer-csomagolás valódi szerepét: termékvédelem, -megőrzés és -népszerűsítés, az eltarthatóság meghosszabbítása, a jogosulatlan felnyitás ellen védelem, a külső elemek elleni zárás, mindemellett az élelmiszer biztonságos leszállíthatósága.

Ön már tudja, mi a teendője?

A Nemzeti Élelmiszer-hulladék Stratégia és az Élelmiszer-pazarlás Elleni Küzdelem Kooperációs Kutatócsoport létrehozása első alkalommal tette lehetővé, hogy olyan hasonló gondolkodású iparági szakemberek kiterjedt köre jöjjön össze, akik a teljes ellátási lánc mentén közös cél érdekében működnek együtt. E cél az élelmiszer-hulladék 2030-ra való megfelezése. Minden vállalkozásnak megvan a betöltött szerepe. A program egy sor kérdéssel segít megvilágítani e célt. Például: Ön ismeri a maga szerepét? Kidolgozott-e már vállalkozása egy Küzdelem az Élelmiszer-hulladék Elleni Stratégiát? Tervez ön bármilyen Spóroljunk Élelmet Csomagolást? Ha igen, milyen kritériumokat alkalmaz a csomagolástechnológusa? Biztosítja ön, hogy az életciklus-értékelés be legyen vezetve a tervezési eszközeibe? Beíratta már csomagolástechnológusát az új képzésre („A csomagolás szerepe az élelmiszer-hulladék minimalizásában”)?

(További információk: Nerida Kelton, Ausztrál Csomagolási Intézet (AIP) [email protected])