Így jön létre egy biztonsági eszköz

Írta: Szerkesztőség - 2020 január 06.

Fejlesztés ellensúlyos gépi targoncák túlterhelésgátlása érdekében

Az emelő- és anyagmozgatógépek üzemeltetése veszélyes tevékenység. Ezért a rájuk vonatkozó gépdirektívák, szabványok, szabályzatok a gépek jelentős körére túlterhelésgátló berendezés alkalmazását írja elő.

Közismert, hogy a daruk, változtatható tömegközéppontú anyagmozgató gépek (teleszkópos targoncák, konténeremelők) nyomatékhatárolóval is felszereltek. Az általánosan elterjedt gépi targoncák ilyen szempontból kialakított műszaki védelemmel általában nem rendelkeznek. A gyártók a hidraulikus rendszer túlnyomáskorlátozó szelepével és a terhelési táblázat megadásával gondolják a problémát megoldani. A határozott, rendszeres anyagmozgatási feladatot ellátó, ismert tömegközéppont-távolságú, ismert tömegek esetében ez kielégítő megoldás lehet, ha az emelőmagasság és az emelőoszlop előre döntési szögének ismeretében a gyártó a szükséges lehatárolásokat is megteszi; a haladási sebességből adódó tömegerők hatását most nem taglalom. A biztonságos emeléshez, anyagmozgatáshoz már csak a kiképzett gépkezelő koordinációs képességére van szükség, hogy ezeket a paramétereket folyamatosan figyelembe tudja venni. Hosszú szakterületi munkám során sok ezzel nem egyező ismeretet, tapasztalatot szereztem. Lehetséges egy, a feladat ellátására alkalmasnál lényegesen nagyobb terhelhetőségű berendezést alkalmazni, de ez nem gazdaságos és nem is gyakorlat.

Ezekre az esetekre figyelemmel alakítottuk ki a targonca terhelési viszonyát kontrolláló, szükség esetén vezérlő berendezés-család fejlesztési munkáit. Azt az alapkövetelményt állítottunk fel, hogy a feltételezett tömegű, feltételezett teherközéppont-távolságú, feltételezett emelőmagasságon feltételezett emelőoszlop előre döntésű targonca biztonságosan legyen használható. A megoldás az állékonyságot meghatározó billentőnyomaték meghatározása, korlátozása.

Az S&S Group Hungária Kft. a megalapítása óta foglalkozik anyagmozgatógépek erő- és tömegmérő, mobil mérlegek, eszközök fejlesztésével. A fentiekben írt veszély elkerülésére az ellensúlyos targoncákban egyszerűen utólag is beépíthető billentőnyomaték-mérő és -határoló berendezéseket fejlesztettünk ki.

A megbízható műszaki megoldás pillérei az alábbiak:

1. A gyártó a technikai adatlapjában meghatározza a hátsó (kormányzott) tengely tervezett minimális tengelyterhelés értékét. A gyártók mérnöki számításai az elvárható és a nem tervezett, de előforduló terheléseket veszik figyelembe: teherközéppont-távolság, emelőmagasság, oszlop-előre döntési szög, tehertengely abroncsai (fúvott kerék esetében azok töltőnyomása), homlok- és harántállékonyság (szabványban előírt minimális értékek). A haladási sebesség, az útviszonyokon kívül az alkalmazás biztonságtechnikai feltételeitől függ, a gyártók jelentős része ezt opcióként választhatóan korlátozni tudja (5; 15 km/óra).

2. A fentiekből mi a hátsó tengely terhelésmérésére dolgoztunk ki méréstechnikai megoldást. Ez nagy megbízhatósággal mérhető tömeg, az érzékelés a targonca használatát nem befolyásolja, a kezelőt nem terheli a berendezés használata. Targonca gyártmányokhoz cserealkatrészként beépíthető rendszert dolgoztunk ki a 1500 kg-tól a 16000 kg-ig. Minden esetben az alkalmazás feltételeihez, az alkalmazó kockázatértékeléshez igazíthatóan állítható a kijelző rendszer. A megvalósított eszközöket Hyster H900XL, H900XM berendezéseken teszteljük. A veszélyességi határ elérése előtt (kb. 80% terhelésnél) jelzést ad, 90% terhelésnél tiltó jelzést ad a kijelző. Opcióként megvalósítható, hogy az állékonyságot rontó irányba a mozgást lassító- és leállítószelep kerüljön beszerelésre.

3. A méréstechnikai eszközök utólagos beépítése terepi körülmények között nem vállalható. A kivitelezési idő rövidítése érdekében cserehíd-rendszert tervezünk. A beépítéshez előkészített hibátlan állapotú cserehíd készletet állítunk össze melynek választéka a megrendelések függvényében változik. A határértékek beállítása a megrendelő egyedi igénye szerint alakul.

Számunka kiemelten fontos ez a biztonsági berendezés, mert közel 250 db-os bérflottánk jelentős részét 6 t-nál nagyobb targoncák teszik ki, melyeket feltételezett tömegközéppontú, feltételezett súlyú berendezések emelésére, mozgatására használják. Az új biztonsági eszköz használatával várhatóan csökkenthető lesz egyfajta, a relatív túlterhelésből adódó baleseti kockázat.

Sülle Miklós, gépészmérnökS&S Group Hungária Kft