fbpx

Három évtizede a logisztika szolgálatában

Írta: Transpack-2021/V. lapszám cikke - 2021 november 09.

30 éves a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

A szakmai szervezeti tagság versenyelőnyt jelent a vállalatok számára, hiszen azok aktív és tájékozott tagjai lesznek az iparágnak.

 

MLBKT rendezvény

 

A céhektől a legmodernebb világig

A szakmai szervezetek eredete elveszett az idő ködében, de a gyökereit vélhetően középkori kézműves céhek környékén találhatjuk meg. A szakmai szervezetek ezen, korai formáit azért hozták létre, hogy megóvják tudományuk titkait az avatatlanoktól, ezáltal segítve a munkahelyek biztonságát, a céh vezetőinek tekintélyét, erőforrást biztosítva a nehéz idők előtt álló tagoknak. Valamint biztosítva volt, hogy a munkájuk a legmagasabb színvonalnak felelt meg. A szakmai szervezetek célja manapság lényegében ugyanaz, mint a múltban. A legtöbb csoport célja elsősorban a szakmai normák és gyakorlatok felügyelete és szabályozása, a közérdeket szem előtt tartva. Ez magában foglalja az elfogadott eljárások és gyakorlatok tanulmányozását és dokumentálását. A szervezet nem kevésbé fontos célja, hogy konferenciák, találkozók és kereskedelmi kiadványok révén helyet biztosítson a tagok számára az egymással való kommunikációhoz és hálózatépítéshez. Végül pedig egy szakmai szervezet arra törekszik, hogy tagjainak lehetőséget biztosítson a folyamatos tanuláshoz és a szakmai előmenetelhez.

 

Hiánypótló, komplex szakmai szervezet születik

1991. április 10-én a Magyar Közgazdasági Társaság Termelőeszköz-kereskedelmi Szakosztályának és a Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának az egyesülésével megalakult a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, azaz az MLBKT. A Társaság az elmúlt három évtized alatt az iparágon belül a legmeghatározóbb szakmai szervezetté nőtte ki magát. Napjainkra stabil, 500 fő feletti tagsággal rendelkeznek.

A logisztika az elmúlt három-négy évtized során az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatnak számít világszerte. A 1980-as években még a fejlett országokban sem igazán létezett komplex megközelítési mód a logisztikát illetően. Külön működött a szállítmányozás, az anyaggazdálkodás, raktározás, készletgazdálkodás és egyéb más területek – viszonylag alacsony integrálódási szinttel. Egy évtizeddel később, az 1990-es évek elején indult el az előbb felsorolt vállalati funkciók komolyabb szintű integrálódása, amelyben kétségkívül nagy szerepet játszott az IT-szektor gyors fejlődése. Gyakorlatilag ezek a folyamatok hívták életre a logisztikai szakmát, és ennek köszönhetően kezdtek el gomba módra szaporodni a logisztikai társaságok. A globalizáció, a számítástechnika fejlődése és a növekvő infokommunikáció uralja a logisztikai fejlesztéseket napjainkban. Az „ellátási lánc menedzsment” kifejezést ma széles körben használják az áruk, szolgáltatások és információk áramlásának stratégiájára, tervezésére és végrehajtására. Természetesen a folyamat fontos része a logisztika. A logisztikai technológia minden bizonnyal egyre „okosabb” lesz. A kiberfizikai rendszerek (CPSek /Cyber-Physical Systems/) összekapcsolják az informatikát és a logisztikát. Lehetővé teszik az áruk valós idejű áramlását és nyomon követését változatos és bonyolult rendszereken keresztül. Ez soha nem látott szintű átláthatóságot biztosít a piac szereplői számára, valamint felgyorsítja az információáramlást.

Sok más iparághoz hasonlóan valószínűleg a logisztika sem tudja kivonni magát olyan trendek alól, mint például az automatizálás vagy a mesterséges intelligencia használata.

Az MLBKT elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy számos eszközével elősegítette a hazai logisztikai szakma alapjainak lerakását. Továbbá abban is, hogy az iparág hazai szereplői be tudtak kapcsolódni a logisztika nemzetközi vérkeringésébe.

 

MLBKT rendezvény

 

Négy pilléren nyugvó tevékenység

MLBKT tevékenységének az egyik fontos pillére az oktatás. Úttörő szerepet kellett vállalniuk, hiszen hazánkban korábban fehér foltnak számított a logisztikai oktatás. A logisztika elnevezést – hajdan – az ő kezdeményezésükre vették fel az OKJ-ba.

A második pillér a szakmai rendezvények szervezése. A megalakulást követő első évben már sikeres konferenciát szervezett az MLBKT. Az elmúlt évtizedek során ezt számos eredményes, kisebb és nagyobb szakmai rendezvény követte. A Társaság működésének harmadik kiemelt területe szorosan kapcsolódik az imént említett rendezvényekhez. Ez pedig nem más, mint a naprakész informálás, mégpedig a világban zajló legfrissebb trendekről, tapasztalatokról és piaci mozgásokról, a szektor szereplői számára. Ezt a célt rangos külföldi szakemberek előadóként történő meghívásával, illetve szakmai kiadványok kiadásával igyekeznek megvalósítani. Ez utóbbi a tevékenységük negyedik fő pillére. Ennek a publikációs tevékenységnek egyik eredménye pl. a Logisztikai Híradó is. Az egyesület által közzétett hírlevelek és folyóiratok lehetőséget adnak a tagoknak kommunikációs készségek csiszolására, és a területükön elért eredmények megismerésére. A szakmai szervezet tagjai hozzáférhetnek olyan kutatási és felmérési eredményekhez, amelyek hozzájárulhatnak a még eredményesebb vállalati stratégia kialakításához.

 

Az MLBKT tagság előnyei

A hálózatépítés valószínűleg az egyik fő előnye a szakmai szövetséghez való csatlakozásnak, hiszen a csatlakozó vállalat egymást kölcsönösen segítő közösség részévé válik, ahol találkozhat a terület vezetőivel és szakembereivel.

Egy szakmai szervezethez való csatlakozás előnyös a vállalat menedzsmentjének saját szakmai fejlődése és a vállalat jövője szempontjából is. A tagság lehetőséget biztosít hatékony üzleti partnerkapcsolatok kialakításához. A szakmai konferenciákon és képzéseken megszerzett információk profitra válthatók.

Egy szakmai szervezet rendszeres hírleveleket küld a tagjainak a legújabb piaci fejleményekről, valamint a várható jogszabályváltozásokról. Ez biztosítja, hogy a tagság naprakész maradjon mind szakmai, mind pedig jogi szempontból. Az MLBKT webhelyén is található egy „csak tagok” rész, amely hozzáférést biztosít számos adatbázishoz és egyéb lehetőségekhez.

A tagsággal kapcsolatos tudnivalók részletesen megtalálhatók az MLBKT honlapján: www.logisztika.hu

 

Czékus Mihály