Az ellátási lánc zöldítése

Írta: Transpack-2022/IV. lapszám cikke - 2022 szeptember 22.

A környezettudatos vállalkozások gyakran feltesznek két fontos kérdést: Mit jelent a gyakorlatban a zöld ellátási lánc és mi az első lépés a fenntarthatóbb stratégia kialakításához? Az ellátási lánc minden területén van lehetőség zöld fejlesztésekre – a gyártástól és a beszerzéstől az elosztásig, a raktározásig és a szállításig.

A zöld ellátási láncról röviden

Mit értünk zöld ellátási lánc alatt? Ez a környezetbarát módszerek integrálása a hagyományos ellátási láncba a hulladék és a szénlábnyom minimalizálása és a hatékonyság növelése érdekében. Bármelyik vállalkozás a hagyományos ellátási láncát zölddé alakíthatja, ha a „környezeti” tényezőt az ellátási lánc minden szakaszába beépíti (a termékfejlesztéstől, a gyártáson át, a végfelhasználókig történő elosztásig). Ez megvalósulhat a digitalizáció legújabb vívmányain keresztül vagy egyszerűen megfelelő irányelvek lefektetésével is. Annak ellenére, hogy számos bizonyíték van az ellenkezőjére, továbbra is él a vállalati berkekben egy mítosz, miszerint a zöldítés aránytalanul magas, nehezen megtérülő többletköltségekkel jár. Ennek a mítosznak a fennmaradásáért olyan tényezők felelősek, mint a szisztematikus megközelítés hiánya, valamint az, hogy a vállalat menedzsmentje nem hajlandó olyan tartós és megváltozott gondolkodásmódot folytatni, amely egy zöld ellátási lánc létrehozásához szükséges. A zöldítés – gazdálkodás szempontjából tekintett – legfontosabb előnye a vállalat pénzügyi teljesítményére gyakorolt hosszú távú pozitív hatás. Ezt mind elemzések, mind empirikus bizonyítékok igazolják.

Miért van egyre nagyobb jelentősége az ellátási lánc zöldítésének?

A zöld ellátási lánc menedzsment (Green Supply Chain Management, GSCM) gyakorlatok jelentős előnyöket kínálnak mind a vállalatok, mind pedig a környezet számára. Egyrészt az ellátási lánc fenntarthatóságára való törekvés a kevesebb energiafelhasználással csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és más légszennyező anyagok mennyiségét. Továbbá az ellátási lánc zöldítése csökkenti a pazarlást, és kíméli a nem megújuló erőforrásokat. A GSCM lényege a hulladék csökkentésének elve a hatékonyság növelésével. Az erőforrások és a beszállítók hatékony kezelése csökkentheti a termelési költségeket, elősegítheti az újrahasznosítást és a nyersanyagok újrafelhasználását. Következésképpen a vonatkozó működési költségek csökkennek, miközben az erőforrások felhasználásának hatékonysága javul. A zöldítés segíti a vállalatot abban, hogy magát és termékeit környezetbarátként pozícionálja a vásárlók megítélésében. Amellett, hogy új megrendelőket, partnereket vonz magához a vállalat, még versenyelőnybe is kerülhet a piaci versenytársakkal szemben. Mindezek hozzájárulhatnak a márka imázsának és a cég hírnevének erősödéséhez a piacon.

Több maradhat a vállalkozó zsebében

Számos olyan GSCM praktika létezik, amelyik nemcsak a környezetnek jó, hanem a vállalkozók zsebének is előnyös. Ezek közül nézünk meg most néhányat.

A folyamatok újratervezése

Sok esetben az alkalmazott technológia újragondolása egyszerűsítheti a gyártási vagy egyéb folyamatokat. A hatékonyságot növelő kis változtatások jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményezhetnek.

Az áruszállítás optimalizálása

Az áruszállítás ésszerűsítése számos módot kínál a pénzmegtakarításra és a szénlábnyom csökkentésére. Például a legkorszerűbb rakománytervező szoftverek alkalmazása megkönnyíti a logisztikai tervezést, optimalizálhatóvá válik általuk a rakterek kihasználása, és csökkenthető a termékek szállításához szükséges utak száma.

Zöld beszerzés

A zöld beszerzés annyit jelent, hogy a vállalatnak nemcsak a saját környezetbarát működésére kell odafigyelnie, hanem arra is, hogy kik a beszállítói partnerei. Vagyis az olyan beszállítók felkutatása, akik környezeti szempontból fenntartható termékekkel és szolgáltatásokkal vannak jelen a piacon, legalább olyan fontos, mint a vállalat saját működésének környezetbarátabbá tétele. Tulajdonképpen az anyagok fenntartható beszerzése az alap, amelyen az ellátási lánc többi része nyugszik. Egyes márkák esetében az újrahasznosított anyagok keresése a járható út. Másoknak, például az élelmiszeripar szereplőinek fenntartható módon betakarított nyersanyagokat kell találniuk.

Zöld raktározás

A zöld raktározás a raktárak hatékonyabb működésére, a hulladék- és energiafelhasználás csökkentésére összpontosít. Az egyik nagy kihívás, hogy a raktárak gyorsan elavulnak. A régebbi raktárak általában kevésbé energiahatékonyak, ami több CO2-kibocsátáshoz vezet. Szerencsére az energetikai célú felújítások segíthetnek zöldebbé tenni a raktárakat.

A hulladék vagy melléktermékek újrafelhasználása

Például a zárt hurkú újrahasznosítással a gyártók az olyan anyagokat, mint az üveg vagy fém újrahasznosított termékeket ugyanolyan termékekké alakíthatják a minőség feláldozása nélkül. Így lehetségessé válik a gyártási folyamatból származó felesleges anyagok vagy törött termékek megmentése, és új áruk előállítására való felhasználásuk.

Csomagolás csökkentése

Az egyszerűsített csomagolásra való átállás kevesebb anyagot használ fel, és alacsonyabb költségekhez vezethet. Ezen túlmenően egy hatékonyabb csomagtervezés lehetővé teheti több egység szállítását ugyanabban a raktérben, csökkentve a szállítási költségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását. A csomagolóanyag-felhasználás optimalizálása mellett mindenképpen fontos beszélni a zöld csomagolás kérdéséről is. A zöld csomagolás figyelembe veszi a csomag életciklusának minden szakaszát. Ebbe beletartozik minden attól kezdve, hogy a cég beszállítója hogyan szerzi be az anyagokat, egészen addig, hogy a fogyasztók hogyan dobják ki a csomagolást. Az újrahasznosított anyagokból készült dobozok és csomagolóanyagok használata jó kezdet. Számos fajta újrahasznosított papír és hullámkarton található a piacon. Egy másik lehetőség a biológiailag lebomló csomagolóanyag. Számos olyan fejlesztés zajlik egymással párhuzamosan is a világban, amelyik a legoptimálisabb papír vagy műanyag csomagolóanyag helyettes kifejlesztésére irányul – habár a sikerhez vezető út még hosszúnak ígérkezik.

A zöld és a fenntartható ellátási lánc

Gyakran összemosódik a köztudatban a zöld és a fenntartható ellátási lánc fogalma. Kétségtelen, hogy számos közös vonás fedezhető fel a két terület között, de mégsem cserélhetők fel egymással. Míg a zöld ellátási lánc gyakorlatának célja a környezet egészségének javítása, a fenntartható ellátási láncok az élet számos területén gyakorolt hatásuk csökkentésére összpontosítanak a működőképes jövő érdekében. Persze a környezetvédelmi szempontok is nagy szerepet játszanak a fenntarthatóságban. De a vállalatoknak figyelembe kell venniük a társadalmi felelősségvállalás olyan területeit is, amelyek magukban foglalják a tisztességes kereskedelmet, az etikus munkavégzést és az iparnak a környező közösségekre gyakorolt hatásait. Továbbá a gazdasági kérdéseket is figyelembe kell venniük, például a fenntartható növekedés kezelését. Fenntarthatóak a zöld ellátási lánc gyakorlatainak vezető példái is, mint például a bioüzemanyagokra való átállás, az újrahasznosított anyagok gyártási folyamatba történő beépítése és az energiafelhasználás csökkentése. De nem minden fenntartható ellátási lánc gyakorlat kifejezetten zöld. Például a jobb munkaügyi gyakorlat bevezetése és a munkavállalók méltányos fizetése általában véve elősegítik a magasabb életminőséget. De ezeknek a gyakorlatoknak nincs közvetlen hatásuk a környezetre.

Mitől függ a vállalat zöldülése?

Az ellátási lánc zöldítése igen sokrétű feladat. A következőkben azokat a tényezőket tekintjük át, amelyektől nagymértékben függ ennek a folyamatnak a sikere.

Vezetői elkötelezettség

Amikor a vállalat felső vezetése teljes mértékben részt vesz a munkában, sokkal könnyebb egységes megközelítést kialakítani a zöld ellátási lánc stratégiájának megvalósításához. Ha a döntéshozók között nincs konszenzus a megvalósítás praktikáit illetően, akkor az egész ellátási láncban ellentmondások alakulhatnak ki. A lehetséges kihívások közé tartoznak az ellátási lánc teljesítményével, a minőségellenőrzéssel és a zöld kezdeményezések általános hatékonyságával kapcsolatos problémák.

Technológia

Napjainkban a piacon bőséges kínálat van információtechnológiai eszközökből, amelyek támogatják a zöld ellátási lánc kezelését a folyamat különböző fázisaiban. A széles kínálati skála a raktárgazdálkodási rendszerektől, a hatékonyságot növelő új gyártási technológiákig terjed. Ezeknek köszönhetően például kevesebb energia kerül felhasználásra a termékek előállításához, vagy csökken a gyártási folyamatban részt vevő veszélyes anyagok mennyisége. Amikor az alkalmazottak megtanulják, és könnyen átveszik a zöld ellátási láncokat lehetővé tevő technológiát, a vállalatok általában jobb eredményeket realizálnak. Amennyiben a munkavállalókban ellenállás van az újítások bevezetésével kapcsolatban, akkor nehezebb lehet tartós változtatásokat végrehajtani.

Márkaimázs és cégkultúra

Amikor a zöld szemlélet pozitív hatással van a céget képviselő márkára, és a vállalati kultúra támogatja ezeket a változásokat, akkor az új zöld gyakorlatok bevezetése az ellátási láncban általában zökkenőmentesen megy végbe. Ezen túlmenően, ha a cég humán erőforrás csapata bevonásra kerül a zöld ellátási lánc szakértőinek toborzásába, az pozitív eredményeket hozhat. Abban az esetben, ha a vállalati kultúra kevésbé támogatja a zöld kezdeményezéseket, továbbá a fogyasztói kereslet nem elég erős ahhoz, hogy az kellő felhajtóerőt biztosítson, az negatívan befolyásolhatja a sikert.

Költség

A cégprofiltól és az iparágától függően a zöld ellátási lánc kialakítása kezdetben költségesnek tűnhet. Egy új technológia bevezetése vagy a meglévő frissítése akár komoly befektetési igényt is generálhat. Ezzel együtt ezeknél a beruházásoknál hosszabb távon kell kalkulálni a megtérülést illetően. Például, ha napelemeket helyeznek el a zöld raktár tetején, akkor így alternatív energiát lehet előállítani, csökkentve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, továbbá csökkentve a létesítmény energiaellátásának általános költségeit. Egy ilyen fejlesztésnek viszonylag magas a megvalósítási forrás igénye, ezért szükséges a megtérülést hosszabb időintervallumot figyelembe véve kalkulálni.

Tudás

A résztvevők szakértelme nagy hatással van az ellátási lánc teljesítményére a megvalósítás és a működtetés minden szakaszában. A tanácsadók bevonása segíthet a vállalatoknak a zöld erőforrások legjobb kihasználásában, fenntartható megoldások megvalósításában és az eredmények optimalizálásában.

 Új technológiák,új lehetőségek

Az ellátási lánc technológiai innovációinak megjelenése megkönnyíti a zöld eredmények elérését azáltal, hogy a termék útjának minden szakaszában optimalizálja a hatékonyságot.

A dolgok internete (IoT)

Az IoT lehetővé teszi a vállalatok számára a berendezések, a készletek és az energiafelhasználás valós időben történő nyomon követését. Az érzékelők például nyomon tudják követni a hőmérsékletet és a világítást egy raktáron belül, lehetővé téve ezeknek a szempontoknak a távolról történő vezérlését. Ez lehetővé teszi az energiafelhasználás (és így a költségek) optimalizálását.

Az ellátási lánc digitalizálása

A továbbfejlesztett digitális eszközök lehetővé teszik az ellátási lánc hatékonyságának növelését és a folyamatok automatizálását (a készletek újrarendelésétől, a raktári komissiózási útvonalak optimalizálásáig). Az új digitális megoldások használata hozzájárulhat a hulladék és -energiafelhasználás csökkentéséhez.

Mesterségesintelligencia (AI)

Az AI segít a folyamatok automatizálásában, a hatékonyság növelésében és az emberi hibák kiküszöbölésében. Ezek a képességek az egész ellátási láncban hasznosak a gyártási folyamatok egyszerűsítésétől, a termékkereslet előrejelzésére szolgáló adatok felhasználásán át, a szállítási útvonalak elemzéséig és a leggyorsabb út megtervezéséig. Azáltal, hogy segíti az embereket a gyorsabb és pontosabb munkában, az AI kevesebb erőfeszítést és erőforrás-pazarlást eredményez.

Robotika

A robotok hatékony megoldásokat kínálnak a műveletek egyszerűsítésére a teljes ellátási láncban – különösen ami a logisztikát illeti. Például a drónok egy nap sokkal hatékonyabbá tehetik a kis szállításokat, mint a nagy járművek. Ezenkívül az önvezető teherautók automatizálhatják a forgalmi döntéseket, és mindent optimalizálhatnak a szállítási útvonaltól, az üzemanyag-hatékonyságig.

Anyagtechnika

Az utóbbi években az anyagtechnológia fejlődése környezetbarátabb és hatékonyabb gyártáshoz és termékcsomagoláshoz vezetett. Például az új eljárások megkönnyítik az újrahasznosított anyagok tartós termékekké alakítását vagy új anyagok kifejlesztését, amelyek könnyűek, de erősek. Ezenkívül az életciklus-tervező eszközök segítenek a vállalatoknak optimalizálni a termékeket a kezdeti használatukon túli jövőre nézve.

Czékus Mihály