Bezárás

„Cifra palota, zöld az ablaka”

Írta: Transpack-2022/VI. lapszám cikke - 2023 január 24.

A csomagolóeszközök gyártása mellett ökotantermet is épít a DS Smith

A DS Smith támogatásával és a BME Lakóépülettervezési Tanszékének közreműködésével, több mint 100 önkéntes részvételével hoztak létre egy közösségi teret, ami a hatékonyabb környezeti nevelést, valamint a csomagolóipari vállalat környezetvédelmi misszióját is szolgálja.

A DS Smith világviszonylatban is vezető szerepet tölt be a fenntartható, papíralapú csomagolási megoldások gyártása terén. Tevékenysége kiterjed az újrahasznosítási és papírgyártási folyamatokra is. Mottói között találjuk „A csomagolás újraértelmezése a változó világban” és „A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégia célokat. Ezért a DS Smith elkötelezett, hogy támogassa a körforgásos gazdaságra való átállást, helyettesítse a problémás műanyagokat, és innovatív újrahasznosítási megoldásokat nyújtson. A cég által preferált környezettudatos szemléletformálás egyik kulcsa a tapasztalás és annak alapjaként az élménypedagógia, ami kilép a formális oktatási keretek közül, és az impulzusokra, ingerekre építi az ismeretátadást.

A fenntartható csomagolási megoldásokat nyújtó vezető vállalat az Ellen MacArthur Alapítvánnyal való együttműködése keretében 5000 fonttal járult hozzá Nagykátán, a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola udvarán megépült ökotanterem megvalósulásához. A projekt célja, hogy az addig kevésbé használt ligetes udvarrészt funkcióval töltsék meg; a tanórák mellett fejlesztő foglalkozások, környezeti nevelés és közösségi programok is teret kapjanak.

A fiatalokat a fenntarthatóság és jövőtudatosság motiválta

A jövőtudatos csomagolási vállalat a BME Lakóépülettervezési Tanszékével működött együtt az ökotanterem program során. A kültéri tanterem az egyetem építészhallgatói, Szakál Emese és Zoboki Réka pályamunkája alapján valósult meg. A Cifra palota nevet viselő konstrukció központi elemét maga a közösség adja, e köré épült fel a teljes koncepció. Amellett, hogy tanteremként használják, a szabadidős tevékenységek során közösségi térként működik: ha kell, privát szféra, ha kell, egyfajta tanulókuckót biztosít. Az ökotanterem pedig fizikailag és szellemi üzenetében is szorosan kapcsolódik az iskola oldalában néhány éve létesített iskolakerthez, ami a tanulók körében is nagy népszerűségnek örvend.

A DS Smith a körforgásos gazdaság kritériumai mentén dolgozik és fejleszti termékeit, melynek része a tudatos alapanyag-választás. Így az ökotanterem tervezése során is kulcs szempont volt, hogy épül meg. A raklapokból és fapillérekből álló szerkezet megalkotásához a tervezőpárost spanyol és azori-szigeteki példák inspirálták.

Fontos, hogy a gyerekek közel kerüljenek a természethez

A nagykátai Cifra palota ökotanterem nincs egyedül, ugyanis van egy testvére. Egy éve adtak át egy másik iskolai ökoteret, aminek tapasztalatai jó alapot adtak a folytatáshoz. A békásmegyeri Pais Dezső Általános Iskola példája megerősítette, menynyire lényeges, hogy a gyerekek közel kerüljenek a természethez, és saját maguk által megélt élményeken keresztül fogadják be a környezettudatos gondolkodás esszenciáját. Ehhez pedig ilyen terekre van szükség. Nem véletlen, hogy az élményalapú módszereket sikeralapú módszereknek is nevezzük, amelyekkel ráadásul olyan általános képességek is fejleszthetők, mint a figyelemkoncentráció, a logikus gondolkodás, a lényegmegragadás. Emellett segítenek a különféle ismeretanyagok bevésésében, mivel több tantárgy tudásanyagát is komplex módon ötvözik.

Sándor Ildikó