fbpx

A vállalkozásoknak előnyös átállni a körforgásos gazdaságra

Írta: Csomor Zsolt - 2024 január 30. -Hirdetés

A gazdasági szereplők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a körforgásos gazdaság iránt. A lineáris gazdaságra jellemző „kidobható” szemlélettel szemben ez az új termelési és fogyasztási mód nemcsak fenntarthatóbb, de felelősségteljesebb is, ugyanis úgy teremti meg a gazdasági növekedés lehetőségét, hogy közben nem helyez újabb nyomást a bolygóra és annak erőforrásaira. Ennek előnyeit a cégek is kezdik felismerni, így amelyik vállalkozás bevezeti ezt a koncepciót, az a versenyképessége növelése mellett hozzájárul a fenntarthatósághoz is.

Gyártási költségek csökkentése

A körforgásos gazdaság témaköre napjainkban rendkívüli jelentőségű, nap mint nap hallhatunk róla, és mind több vállalat kívánja elérni a működésében. De vajon miben rejlik a fő előnye? – kérdeztem beszélgetésünk alkalmával Héjjas Jánost, a MANUTAN Hungária Kft. cégvezetőjét.

– A vállalkozások számára a körforgásos gazdaság egyik fő előnye az „okosan” tervezett gazdálkodásból fakad, hiszen erőforrásaik felhasználásának optimalizálásával csökkenthetik termelési költségeiket, ami egyben versenyképesebbé is teszi őket a piacon.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) becslése szerint a nyersanyagok a vállalatok termelési költségeinek 30–50%-át teszik ki. Mivel az Európai Unió a területén felhasznált nyersanyagok csaknem felét importálja, az EGSZB rámutat, hogy az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele akár 600 milliárd eurós megtakarítást is jelenthet évente. Minden egyes vállalatnak saját feladata, hogy ezt a megtakarítást előmozdítsa, és az ezzel járó gazdasági előnyöket kihasználja.

Héjjas János, a MANUTAN Hungária Kft. cégvezetője

Az előírásoknak való megfelelés most, és a jövőbeli szabályok formálása

A körforgásos gazdaság eléréséhez azonban nem elegendő az egyes vállalatok törekvése, ezért kormányzati szinten is tenni kell.

– Világszerte egyre több olyan jogszabály van, ami támogatja a körforgásos gazdaságot és megpróbálja felvenni a harcot az éghajlatváltozás negatív hatásaival szemben. Az Ernst & Young tanácsadó cég egy nagyon érdekes tanulmányt készített erről „A körkörös gazdaság szabályozási környezete” címmel. A tanulmány nyomon követi a körforgásos gazdaság szabályozásának alakulását a világban, és rámutat arra, hogy az 1990-es években Japán volt az első ország, amely ebben élen járt. Japánt pedig Kína követte a körforgásos gazdaság előmozdításáról szóló törvényével (2008). Majd az Európai Unión volt a sor az erőforrás-hatékony Európa útitervével (2011), valamint a körforgásos gazdaság csomagjával és cselekvési tervével (2014 és 2015). Innentől számos ország követte a példát (Németország, Ecuador, Kanada, USA, Ruanda, Dél-Korea stb.).

Mára már szinte minden kormány tett valamilyen szintű lépéseket, és a szabályozók sora várhatóan tovább fog bővülni a globalizált gazdaságban. A vállalatoknak éppen ezért nincs más választásuk, mint integrálni a körforgásos gazdaságot üzleti gyakorlataikba, ha meg akarnak felelni az előírásoknak. A szemléletben előrébb járó vállalkozások aktívan részt vehetnek a jövőbeli szabályozások tervezésében és formálásában, így versenyelőnyre tehetnek szert.

Az erőforrások és a nyersanyagok optimalizálása

A körforgásos gazdaságot megvalósító vállalatok számára mi jelenti a legnagyobb előnyt a többiekkel szemben?

– A világ népessége exponenciálisan növekszik, csakúgy, mint az egyre korlátozottabb erőforrásigény. A Global Footprint Network független szervezet számítása szerint az emberiség jelenleg annyi ökológiai erőforrást használ fel évente, mintha nem 1, hanem 1,75 Földön élnénk. Ráadásul az ökológiai erőforrások egyenlőtlenül oszlanak el a bolygón. A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ lakosságának több mint 70%-a olyan országokban él, ahol az erőforrások nem elegendőek szükségleteik kielégítésére.

A körforgásos gazdaság egyik alapelve a természeti erőforrások megőrzése és optimalizálása. A körforgásos gazdaságot alkalmazó vállalatok képesek lesznek alkalmazkodni az egyre növekvő szűkösséghez és talpon maradni a legtöbb erőforrásért folyó versenyben.

Mathis Wackernagel, a Global Footprint Network elnöke meg van győződve arról, hogy a körforgásos megoldások teremtik meg a vállalatok számára annak az esélyét, hogy sikeresek legyenek a kiszámíthatatlan jövőben.

Jólét és környezetvédelem egyszerre

Milyen mértékben csökkentheti a körforgásos gazdaságra való átállás a károsanyag-kibocsátás?

– A körforgásos gazdaság egyik nagy előnye az is, hogy a bolygó védelme mellett emberiség jólétét is képes támogatni. A körforgásos gazdaság csökkenti az olyan negatív hatásokat, mint pl. az üvegházhatású gázok kibocsátása, környezetszennyezés vagy a túl sok hulladék, miközben előmozdítja a fenntartható fejlődést, valamint jólétet és munkahelyeket teremt.

A Circle Economy szerint a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának kétharmada a fogyasztási cikkek előállításához szükséges alapanyagok kitermeléséből, feldolgozásából és gyártásából származik. A szervezet azt is kijelenti, hogy a körforgásos gazdaság – különösen az életciklusuk végén lévő tárgyak újrahasznosítása és újrafelhasználása – mintegy 39%-kal csökkentheti ezeket a kibocsátásokat. Ezzel elkerülhető lenne több milliárd tonna CO2-kibocsátás, és a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban a globális felmelegedést 2 °C alatt lehetne tartani. E tekintetben a körforgásos gazdaság kulcsszerepet játszik az energetikai és ökológiai átmenetben azáltal, hogy csökkenti az üzleti tevékenységek környezeti hatását.

Az üzleti lehetőségek kihasználása

A környezetünk megóvása mellett a körforgásos gazdaságra való átállással esetleg többlet hasznot is remélhetnek a vállalatok?

– A körforgásos gazdaság előnye az is, hogy az azt alkalmazó vállalatok olyan új piacokat érhetnek el, amelyek korábban alig vagy egyáltalán nem voltak érdekeltek az adott cég termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlásában. A körforgásos gazdaság szemléletének megvalósításával a vállalatok új üzleti modelleket alakíthatnak ki, ideértve a termékek bérlését, a pótalkatrészek értékesítését, a nyersanyagok újrafelhasználását stb. Ezek mind a piaci igények kielégítésének új módjai az innováció ösztönzése mellett.

Az Accenture, a World Economic Forum és a World Business Council for Sustainable Development tanulmánya szerint az autógyártók 50%-kal javíthatnák értékláncuk jövedelmezőségét, és 15-20-szor nagyobb bevételre tehetnének szert, mint egy jármű eredeti eladási ára, ha a körforgásos gazdaság szemléletét teljes mértékben integrálnák üzleti modelljeikbe. Ezek az előnyök főként a lízingből, az autómegosztásból és mobilitásból mint szolgáltatásokból (MaaS), de a javításokból és a járművek életciklusa során történő újrahasznosításból is származnának.

Az érintettek bevonásának elősegítése

Úgy vélem, a körforgásos gazdaság eléréséhez is egyfajta rendszerben való gondolkodásmód szükséges, nem elegendő hozzá az adott vállalat.

– Valóban, fontos, hogy a körforgásos gazdaság mellett elkötelezett vállalat összefogja az érintetteket annak érdekében, hogy támogassák ügyét – legyen szó ügyfelekről, alkalmazottakról, partnerekről vagy beszállítókról.

A Cap Gemini Research Institute nemrégiben végzett tanulmánya szerint a fogyasztók több mint 70%-a szeretne körforgásos szemléletben gyártott termékeket vásásrolni, például fenntartható forrásból származó termékeket választani, vagy a már megvásárolt termékeket karbantartani és javítani élettartamuk meghosszabbítása érdekében. Ezért a körforgásos gazdaság modellje egyértelműen át fogja hatni az egész ökoszisztémát, és minden vállalat a maga módján kamatoztatja az ezzel járó előnyöket. Ez nemcsak az ügyfelek megtartásában segít, hanem például az elkötelezett munkavállalók megtartásában is. A körforgásos gazdaság segítségével olyan új projektek és munkamódszerek indulhatnak el, amihez hasonló értékrendet valló beszállítókat és partnereket találhat.

Végső soron a körforgásos gazdaság minden előnye így, vagy úgy, de összefügg egymással, ami pozitívan hat a vállalatok, az ökoszisztéma és tágabb értelemben a társadalom egészére is. Ez a paradigmaváltás új távlatokat nyit a gazdaság számára, ahol a megújulás szükségszerű és elkerülhetetlen. Már csak a cégeken a sor, hogy megragadják az előttük álló lehetőséget.

Elérhetőségek:
weboldal: https://www.manutan.hu/hu/mhu
email cím: [email protected]
Tel.: +36 (23) 445-980, +36 30 503 6039