UPS kutatás a kihasználatlan lehetőségekről

Írta: Szerkesztőség - 2014 október 07.
A növekvő kockázatok, összetett szabályozás és a folyamatos árnyomás jellemezte környezet tartja vissza az egészségügyi iparág vezetőit a kiaknázatlan lehetőségek megragadásától a UPS hetedik éves ‘Pain in the (Supply) Chain’ kutatása szerint. 
Az egészségügyi ellátási lánc bizonytalanságát növelő legfőbb tényezők a szigorodó szabályozás és a termékbiztonság kihívásai. Sorban a harmadik év, hogy a jogszabályoknak való megfelelés a legfőbb aggály a megkérdezettek közt, ezt 60%-uk említette. Emellett 78% véli úgy, hogy a megfelelősség és a növekvő szabályozás az egyik legfontosabb trend az üzleti és ellátási láncbeli változások terén. A termékek megóvása is egyre nagyobb kihívást jelent ezen a globális piacon; 46% említi a termékbiztonságot a kihívások között, míg 40% számára a termékek sérülése és megromlása komoly félelem.
A gazdasági tényezők továbbra is szerepet játszanak, a megkérdezettek 49%-a hat év után is érzi a gazdasági válság hatását. A jelenlegi globális gazdasági környezetben a költségmenedzsment továbbra is elsődleges fontosságú, 44% említette ezt.
Sikeres kockázatcsökkentő, versenyképesség-növelő stratégiák 
A kockázatcsökkentés és versenyképesség-növelés tekintetében sikeres cégek partnerkapcsolataikat párhuzamosan építik technológiai célú beruházásaikkal. A világszerte megkérdezett logisztikai döntéshozók:
  • 78%-a tartja a logisztikai és disztribúciós partnerek alkalmazását az ellátási lánccal kapcsolatos költségek csökkentésének legjobb stratégiájának;
  • 65% lép a globális piacokra logisztikai és disztribúciós partnerei segítségével;
  • 61%-uk partnerkapcsolatok révén nyit új piaci csatornákat, míg mindössze 23%-uk teszi ugyanezt fúziók vagy felvásárlások révén;
  • 59%-uk alkalmaz külső logisztikai partnereket a hatékonyság és versenyképesség növelésére.
Az új technológiába való invesztálás továbbra is fontos a következő öt év hatékonyságának és versenyképességének növelése szempontjából. Világszinten az elkövetkező 3-5 évben a válaszadók 80%-a nyilatkozott technológiai célú beruházási szándékáról.
Kihasználatlan lehetőségek az egészségügyi ellátási lánc terén 
Habár az iparág kihívásait már részben kezelték, még mindig maradtak kiaknázatlan lehetőségek. Egy ilyen terület a változó ügyféligények kielégítése az új disztribúciós csatornák és modellek alkalmazásával, mint az e-kereskedelem, vagy éppen az otthoni egészségügyi ellátás. Az elmúlt két évben végzett kutatásokban megkérdezettek több mint 70%-a mondta azt, hogy szándékukban áll az új disztribúciós csatornák alkalmazását növelni, ezzel ellentmondásban a friss adatok alapján az általuk alkalmazott csatornák mixe változatlan maradt ebben az időszakban. Ez is mutatja, hogy bár egyértelmű a szándék a lehetőségek kihasználására, a valódi változás lassú. A lassúság magyarázataként 68% említi azt, hogy még nem fejezte be a direkt csatornák kiépítését.
Az otthoni ellátás hullámzóan növekszik majd az elkövetkező tíz év során. Összesen 21% várja ezt az üzletet és az ellátási láncokat befolyásoló kulcsfontosságú trendnek. A válaszok tanúsága szerint az egészségügyi iparág termékeinek mintegy 30%-a fogja az otthoni ellátást szolgálni az elkövetkező 7-10 évben.
Egy másik kiaknázatlan potenciál a partneri együttműködések területe. 2011-ben a megkérdezettek 62%-a említette a külsős logisztikai szolgáltató alkalmazását az elkövetkező évek fontos stratégiai lépéseként, 60%-uk pedig a megelőző másfél év sikeres stratégiájaként tekintett rá. Az idei kutatásban 59% említi a partnerstratégiákat az elmúlt tizennyolc hónap, illetve az elkövetkező időszak meghatározójaként is. Ez ugyancsak azt jelzi, hogy miközben az ágazat elismeri ezek fontosságát, alkalmazásuk lassabban valósul meg.
Egy másik fontos beruházási terület, mely tartogat még lehetőségeket, a globális piaci terjeszkedés. Az elmúlt másfél év során 65% lépett új piacokra. Az elkövetkező 3-5 évben 78%-uk tervez ily módon terjeszkedni. Ez az érték rendkívül hasonló a 2011-es eredményekhez, mikor ugyanez a szám 81% volt.
Ha további részletekre is kíváncsi a UPS Pain in the (Supply) Chain kutatásának eredményeiről, az alábbi címen letöltheti a vezetői összefoglalót: