fbpx

Módosított légterű csomagolás

Írta: Szerkesztőség - 2019 október 26.

Az egyre növekvő fogyasztói igényeknek eleget téve mind minőségben, mind választhatóságban és frissességben a szakemberek azon dolgoznak, és azért fejlesztik, tökéletesítik az alkalmazásokat, hogy az élelmiszeripari termékek tartósítását természetes módszerekkel tudjuk megvalósítani.

Mi is a MAP?

A vásárlók egyre inkább keresik az adalékmentes élelmiszereket; megnövekedett az igény a házias jellegű ételek iránt, ezért a különféle gázok és gázkeverékek nélkülözhetetlenek a hagyományos élelmiszer-előállítási és csomagolási eljárásoknál. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyümölcsöt leszedik, a kukoricát betakarítják, vagy a halat kifogják, elkezdődik a versenyfutás az idővel. Ettől kezdve a természetes romlás – belső tényezők hatására: például a víz aktivitása, pH-értéke, a mikroorganizmusok típusa és mennyisége – veszélyezteti a termék minőségét és eltarthatóságát. Emellett külső tényezők – higiéniai feltételek a feldolgozás alatt, hőmérséklet stb. – is befolyásolják a termék frissességét. Annak érdekében, hogy megőrizzük a minőséget és a természetes frissességet, egy hatékony és intelligens koncepciót fejlesztettünk ki az élelmiszerek minőségének megőrzésére, ez a Módosított Légterű Csomagolás (MAP). A természetes gázok, valamint a megfelelő csomagoló anyagok és gépek használatával a termékek minősége fenntartható és eltarthatósági idejük növelhető.

A Módosított Légterű Csomagolás olyan alkalmazás, amely a termékről, csomagolóanyagokról, gázokról rendelkezésre álló adatokon alapszik, és a csomagolóanyagokat, csomagoló gépet, illetve a gázokat, gázkeverékeket szállító cégek közötti szoros együttműködésre épít. Ennek a kooperációnak az a célja, hogy a felhasználói igények egy eredményes és gazdaságos termékcsomagolással találkozzanak. Az eredmény egy egyenletes termékminőség a teljes elosztási láncon keresztül: a csomagolástól kezdve a termék tetszetős megjelenéséig az áruházak polcain.

Ezenfelül, kihasználva a MAP-technológia előnyeit, hozzáigazítva az adott termékek speciális igényeihez az élelmiszeripari gyártók új termékeket állíthatnak elő.

A MAP előnyei

A védőgázos csomagolás lassítja a termék természetes úton történő romlását, ami egyaránt fontos előny a gyártóknak és vevőiknek, mivel jelentősen megnöveli az eltarthatóságot, frissen és étvágygerjesztően tartja a terméket, minimálisra csökkenti a romlott visszáru mennyiségét. A védőgázos technológiával csomagolt áruk nagyobb időközönként és hosszabb távolságra szállíthatóak. Mindezek az előnyök rugalmas felhasználást tesznek lehetővé, illetve racionalizálják a munkafolyamatokat. A védőgázos csomagolás hozzájárul új ételek kifejlesztéséhez, valamint a vonzó és piacképes csomagoláshoz.

A védőgázos csomagolás alkalmazása során figyelembe kell venni

  • a termék kezelését és előállítását,
  • a mikroorganizmusok típusát és mennyiségét,
  • a higiéniai szintet,
  • a csomagolás előtti időt,
  • a hőmérsékletet,
  • a csomagoló anyag tulajdonságait, például a gázáteresztő képességét,
  • a csomag szabadgáz-tartalmát,
  • a csomagolandó termékhez szükséges gázkeveréket,
  • a maradék oxigénszintet.

A védőgázos csomagolásnál nagyon fontos az alkalmas védőgáz megválasztása, a megfelelő csomagolóanyag és csomagológépek szakszerű kiválasztása. E csomagolási módnál a fogyasztói és kereskedelmi elvárások közül az értékmegőrző funkció mellett az értéknövelő funkció is a középpontban áll, mivel a védőgázba csomagolt élelmiszerek minőségmegőrzési ideje jelentősen, hetekkel-hónapokkal megnövelhető, a becsomagolt termékek minősége egyenletes, megjelenésük tetszetősebb marad a tárolás ideje alatt.

A legnagyobb gondossággal kiválasztott csomagolóanyag, illetve a legkorszerűbb csomagológép használatával is előfordulhat, hogy hibás csomagolású termék kerül le a gyártósorról. Az élelmiszercsomagolásban használt berendezések közül az egyik legújabb, egy innovatív és rendkívül megbízható technológia, amely a csomagok gyors és folyamatos szivárgás vizsgálatát biztosítja, azaz folyamatosan ellenőrzi a csomag „épségét”, ez a berendezés mind a food, mind a non-food termékeket előállító iparágak számára jól használható.

A jobb minőségért

Szivárgás és hibás csomagolás előfordulhat, mert nem minden csomag záródik teljesen hermetikusan. Például ha a termék elakad a lezárásnál, rosszul tömít a zárás, vagy fizikai sérülés keletkezik a csomagoláson, ezek a sérülések a termék eltarthatóságának csökkenését okozzák, sérül a termék, vagy rossz lesz a megjelenése, és ezért válik selejtté. Amennyiben csak szúrópróba-szerű ellenőrzéseket tartanak a termék csomagolási folyamata közben, az azt jeleneti, hogy ha találnak egy hibás csomagot, akkor az előző ellenőrzés óta csomagolt összes terméket újra kell csomagolni vagy a selejtbe dobni. Ez viszont a termelési költségek növekedését, vevői panaszokat, esetleg büntetést is eredményezhet, ez a berendezés azonban érzékeli a hibás csomagokat és azokat gyorsan és egyszerűen eltávolítja a gyártósorról.

A folyamat lényege, hogy a védőgázzal csomagolt termék csomagolásának kezdeti szakaszában élelmiszeripari hidrogént adunk a használt védőgázhoz, amely azonban maximum a keverék 4%-a lehet, így a csomagolt élelmiszerre semmilyen káros hatása nincs. Amennyiben a szivárgásjelző berendezés szenzora érzékeli a hidrogént, akkor egy jól látható jelzés aktiválódik, ami lehetővé teszi a hibás termék eltávolítását a csomagoló vonalról, a csomagolás folyamatába való minimális beavatkozással.

A berendezés használatával a hibás csomagok korán felismerhetők, így amennyiben egyidejűleg több, nem megfelelően csomagolt termék is van a gyártási soron a termelés megállítható, a csomagoló vonal beállítása kijavítható, megelőzve ezzel a további selejt, illetve hibás csomag keletkezését. Ez a végtermék jobb minőségét eredményezi, csökkenti az állásidőt és növeli a vevői elégedettséget.

Horváth Zoltán és Pavlik Katalin
Linde Gáz Magyarország Zrt.