Pályázati aktualitások

Az idei harmadik lapszámban bemutatott napelemes pályázat egyelőre még nem jelent meg, holott a társadalmi egyeztetése április 18-án lejárt, eredetileg pedig július 30-tól beadható is lett volna. Addig is, amíg erre a pályázatra várunk, egy újabb tervezetet jelentettek meg, mely alapján technológiai modernizációra lehet majd pályázni.

Magyarul gépbeszerzési pályázatot helyeztek kilátásba, ami elsőre nagyon jól hangzik, de továbbolvasva egyre szűkebbé válik a potenciális vállalkozások listája. A felhívás továbbá rendhagyó, ugyanis egy olyan új konstrukcióról van szó, melynek során visszatérítendő támogatásról (VT) beszélünk, de bizonyos feltételek teljesítése mellett ez kölcsön részben vagy egészben átalakulhat vissza nem térítendő (VNT) forrássá. Eredményül pedig akár 70%-ban támogatott projektet kaphatunk. Előzetesen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a most bemutatandó konstrukció jelenleg tervezet, így a végleges kiírás még változhat ehhez képest. A jelenlegi tervek szerint október 15-től lehet pályázni, de a napelemes pályázatból kiindulva nem garantált ennek a betartása.

GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A felhívás célja a hazai (kiírásban megjelölt iparágakban tevékenykedő) kkv-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása. A rendelkezésre álló keret nem nagy, mindössze 2 milliárd Ft, ami várhatóan 50400 db pályázatra lesz elegendő.

Támogatást igénylők köre

Támogatásra jogosultak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

– rendelkeznek (vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik) legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

– melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt; és

– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei:

o vagyis lehet Kft., Rt., Kkt., Bt., szövetkezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég.

Az egyik legfontosabb feltétel pedig, hogy a pályázó vagy

• akkreditált klaszter tagsággal rendelkezik, vagy

• az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkezik, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:

o TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása),

o TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása),

o TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása),

o TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása).

Ez utóbbi tehát jelentősen korlátozza a pályázók körét. Emellett a pályázó vállalkozás nem lehet NAV által indított végrehajtás alatt, nem minősülhet mezőgazdasági termelőnek, és nem használhatja fel a támogatás összegét elsődleges mezőgazdasági termeléshez.

Emellé szükséges még, hogy a Felhívás által meghatározott kritériumokból legalább egynek megfeleljen:

• nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV (vagyis árbevétele 5%-kal emelkedett az előző évekhez képest);

• exportorientált KKV (vagyis árbevételének legalább 5% exportból származott);

• együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált klaszter tagság alapján);

• innovatív KKV-k (korábban elvégzett kutatási és innovációs tevékenységre vagy újonnan megszerzett ipari szellemi tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján);

• a támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó;

• a fejlesztés szabad vállalkozási zóna területén valósul meg.

Csak olyan megvalósítási helyszín jöhet szóba, ami Pest megyén kívül esik, és működő telephelynek kell lennie, melynek igazolására különböző igazolásokat kérhetnek be (iparűzési adó fizetésigazolás, engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedély megléte, vagy közüzemi számla).

A támogatás mértéke, összege

A támogatás regionális beruházási támogatásnak minősül, vagyis az intenzitás mértéke függ a területi elhelyezkedéstől és a vállalkozás nagyságától – ezek alapján 35-70%-ig terjedhet a támogatás mértéke, összege pedig minimum 5, maximum 40 millió Ft lehet. Mivel VT forrásról van szó, a támogatói okirat kézhezvételét követő 30 napon belül a teljes megítélt támogatást „előlegként” kötelező lehívni. Ennek visszafizetése pedig a záró projekt fenntartási jelentés benyújtási határidejének időpontjáig, egy összegben lesz esedékes.

Újdonság

A fenti visszafizetés mértékét befolyásolja, hogy a pályázó az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak második évének végén lefolytatott eredményességméréseket hogyan teljesíti. Minél több feltételt teljesítünk, annál nagyobb része fordul át VT-ből VNT-be. Például ha a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal kerül sor a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosításra és legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt alapadatokra vonatkozó változás bejelentés, akkor máris 20%-a vissza nem térítendővé változik. További eredményességi mérés lesz a személyi jellegű ráfordítás növekedése, árbevétel-növekedés, IPAR 4.0 megoldások alkalmazása, az 1 főre eső hozzáadott érték növekedése. De javítja az eredményességet, ha rendelkezünk a szomszédos országokban telephellyel, vagy ha támogatást igénylő vállalkozás tulajdonosi körébe (min. 10%-os tulajdoni résszel) 18-35 év közötti fiatal magánszemély került bevonásra.

Támogatható tevékenységek

A pályázatban önállóan támogatható tevékenység az új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely

• egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

• egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció).

Önállóan nem támogatható, vagyis csak az eszközbeszerzéssel egybekötve van lehetőség az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó

• információs technológia-fejlesztésre, valamint

• gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre.

Az új gép, eszköz beszerzésének a projekt elszámolható kiadásain belül legalább az 50%-ot el kell érnie, míg IT-fejlesztésre max. 40%-a, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre maximum 10%-a fordítható.

Az elszámolható eszközök körét a pályázat mellékleteként megtalálható VTSZ-lista korlátozza le – ami tehát nincs a listában, annak beszerzése nem támogatott. Ugyanez vonatkozik a szoftverekre is, melyeket a TESZOR-lista határol le.

A tervezet véleményezése szeptember 7-én lejárt, a végleges felhívásnak szeptember 15-ig meg kellene jelennie, ha tartani akarják az október 15-i indulást. A beadási határidő itt is rövid lesz, mindössze november 25-ig lesz rá lehetőség. A mindössze 2 milliárd Ft-os keretösszeghez vélhetően még ez is sok idő lesz.

Más pályázati lehetőségek

A fenti eszközbeszerzési pályázaton kívül más pályázatok is várhatóak még idén őszre. Megjelenik a Magyar Multi Program II. és III. kiírása is, ahol csak azok a vállalkozások indulhatnak, akik rendelkeznek a Magyar Multi Program I. keretében megszerzett előminősítéssel, melyet az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. végzett. A II. felhívásban a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése a cél, míg a III. felhívás a kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására irányul. Emellett az eddigihez hasonló, de egyszerűbb gyakornoki pályázat is meg fog jelenni. A 2016-ban elindult GINOP-5.2.4-16-os kiírás szeptemberben lezárult, helyére a GINOP5.2.4-19-es konstrukció érkezik, várhatóan október 15-től. Alapvető célkitűzése mindkét felhívásnak ugyanaz, a leglényegesebb változás talán csak az, hogy a bértámogatás eddig bruttó 250 ezer Ft/hó-ig járt, ezt most felemelik 360 ezer Ft-ra.

Somogyi Tibor – Tóth Gergő Péter Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda

lehetőség napelem pályázat támogatás technológia