A hajlékony falú csomagolóanyagok újrahasznosítási lehetőségei

Írta: Csomor Zsolt - 2020 november 04.

A hajlékony csomagolószerek minimális mértékben terhelik a természeti erőforrásokat, csökkentik az élelmiszerlánc veszteségeit, újrahasznosításuk pedig folyamatosan javul. A CSAOSZ első online konferenciáján a FlexPack-ban rejlő lehetőségről is hallhattak hasznos előadást az érdeklődők.

 

Önálló és hatékony megoldás szükséges

Mint megannyi mást, a koronavírus a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) éves konferenciáját is felülírta. A 30. évfordulós ülésre a biztonság érdekében a Szövetség is a virtuális teret választotta, amit sok, az iparág számára hasznos előadás színesített.

A műanyag csomagolóanyagok anyagában történő 100 százalékos újrahasznosítását 2030-ra írja elő az Európai Unió műanyag stratégiája. Az Ellen MacArthur Alapítvány azonban egy kezdeményezésében meghirdette, hogy 2025-ig legyen minden műanyag csomagolószer teljes egészében újrahasználható, újrahasznosítható vagy komposztálható. A felhíváshoz számos vezető csomagolóanyag-gyártó azonnal csatlakozott is.

A 100 százalékos újrahasznosítás megvalósítása azonban csak úgy lehetséges, ha az újrahasznosítás fő forrása a begyűjtött lakossági települési hulladék. A flexibilis (FlexPack) más néven hajlékony falú csomagolóanyag legnagyobb része ugyanis fogyasztói csomagolásként kerül forgalomba, hívta fel a figyelmet előadásában Dr. Madai Gyula, a Krajcár Kft. szakértője.  A cél elérése érdekében a FlexPack hulladék szelektív begyűjtésére önálló és hatékony megoldás kialakítása is szükséges.

 

Dr. Madai Gyula, a Krajcár Kft. szakértője

 

A FlexPack újrahasznosításának nehézségei

A 2019. évi Green Deal által kitűzött klímasemlegesség az ökológiai lábnyomot is a rendszerbe foglalta. Ez nehezíti a helyzetet, mivel az újrahasznosítás növelése gyakran az ökolábnyom rovására megy.

Az újrafelhasználás – az újratölthető tasakok kivételével – valójában nem jelent érdemi lehetőséget a FlexPack számára. Az új szabályozás az újrahasznosításra helyezi a legnagyobb hangsúlyt, ráadásul még az újrafelhasználható hulladékoktól is elvárja az újrahasznosíthatóságot. Emiatt az anyagában történő újrahasznosítás és a komposztálás sem egyszerű feladat a FlexPack esetében. A rugalmas csomagolóanyagokat jellemzően még napjainkban is égetéssel vagy lerakókba helyezéssel ártalmatlanítják, ezért még hosszú út vezet a valós megoldásig.

Amennyiben az újrahasznosítás, termékbiztonság és a környezetterhelés hármas egyensúlyát kívánjuk megvalósítani, ahhoz a FlexPack átfogó újratervezése szükséges, amikor is több kérdést kell megválaszolni:

  • Hogyan segíthető a fogyasztó az első lépés megtételéhez a hulladék elsődleges szelekciójában?
  • Milyen szelektív begyűjtési infrastruktúra áll rendelkezésre? Amit ugyanis nem gyűjtünk be, azt nem is hasznosíthatjuk újra?
  • Milyen válogató rendszer érhető el, ami a polimereket egyedileg azonosítja?
  • Milyen profitábilis technológia áll rendelkezésre a biztonságos reciklátum előállításra: mechanikai vagy kémiai?
  • Adottak-e a feltételek az ipari komposztálásra?
  • Elhelyezhető-e versenyképesen a reciklátum a piacokon?

A döntő szót pedig az ökolábnyom mondja ki.

 

 

A hulladékáramba vezethetőség három pillére

A jelenlegi viszonyok között a FlexPack újrahasznosításának első pillére a kompozitanyagok mono-anyagszerkezetűvé alakítása abból a célból, hogy a hulladék homogén anyagáramba vezethető legyen. Ez főként a poliolefin polimerekre ad megoldást, de folyamatban van a PET-fóliák esetében is ennek megvalósítása.

A második pillér a komposztálhatóság biztosítása, de szigorúan megújuló forrásokból származó bioműanyagok alkalmazásával.

A harmadik pillér padig maga a papír, ami speciális kezeléssel, illetve biobevonatolással válik alkalmas funkcióhordozóvá úgy, hogy közben a papír a hulladékáramba kerül visszaforgatásra.

A legnagyobb FlexPack gyártók a márkatulajdonosokkal karöltve már több – a kompozitokat helyettesítő – homogén poliolefin szerkezetű terméket vezettek be a piacon, amelyek kiváló áruvédelmi funkciókkal rendelkeznek. Ilyenek például a nagy gőz-, gáz- és zsírzáró, valamint hősterilezhető állótasakok.

 

Ígéretes újrahasznosítási eljárások

A születőben lévő kémiai újrahasznosítás új távlatokat nyithat bizonyos, napjainkban még nem elfogadott kompozitok gazdaságos és környezetbarát újrahasznosítására. Ilyen kompozitok például az alufóliát barrier rétegként tartalmazó csomagolások, amelyek a legmagasabb rendű áruvédelmet, és a recycling tartalom növelését teszik lehetővé.

Az alufólia tartalmú szerkezet rétegei polimer-kompatibilis  ragasztók segítségével oldószeres eljárással szétválaszthatók, majd a polimerek, illetve az alufólia tiszta hulladékáramokba vezetve ömlesztéssel, olvasztással újrafeldolgozhatók.

Ígéretes újrahasznosítási eljárás lehet a mikrohullám-indukált pirolízis alumínium kinyerésére és a polimerkomponensek pirolízisolajjá alakítására. A pirolízisolaj helyettesíthet fűtőolajat, de akár a kőolajfinomítás folyamatába betáplálva a friss anyagokkal egyenértékű monomerekké is alakítható („feedstock recycling”). Ez az eljárás teremtheti meg az élelmiszerminőségű reciklátumok jövőjét.