fbpx

A biztonság „harmadik szeme”

Írta: Transpack - Hirdetés - 2020 december 06.

Bizalmat és piaci előnyt is jelent a terméktanúsítás

Hogyan garantálható mind a fogyasztó, mind pedig a gyártó és a forgalmazó felé, hogy az adott termék (legyen szó gyermekeknek szánt cikkekről, csomagolóanyagról, újrahasznosított hulladékról vagy éppen kozmetikumokról) valóban biztonságos? A terméktanúsítás Európa számos országához hasonlóan egyre fontosabb szerepet játszik a hazai kereskedelemben is.

 

Komplexitás, megosztott felelősség

A fogyasztók egészségének és biztonságának érdekében a különböző termékeknek, árucikkeknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Mindezt a törvényi előírások és ezeknek megfelelően a független laboratóriumi vizsgálatok biztosítják. A terméktanúsítás komplexitását az adja meg – és attól több a laboratóriumi vizsgálatoknál – hogy azok eredményeit a termékre vonatkozó teljes törvényi szabályozással együtt értékeli a műszaki jog ismeretében – mondta Süvegesné Váradi Gabriella, a WESSLING Tudásközpont munkatársa, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik terméktanúsítás területén.

Nagyon sok gyártó nincs teljes mértékben tisztában az általa előállított termékre vonatkozó követelményrendszerrel. A terméktanúsítás ebben a felelősségvállalásban osztozik, kiterjeszti a kockázatkezelést, és segít abban, hogy a gyártó, forgalmazó mindenben megfeleljen a rá vonatkozó komplex követelményeknek.

 

Előrejelzés, a bizalom erősítése

Hibákat ugyanis még a legjobb szándékkal is elkövethetnek a gyártók és forgalmazók úgy, hogy a legtöbb esetben szó sincs csalásról, sokkal inkább a jog nem megfelelő ismeretéről, kockázatelemzési hiányosságokról.

Talán jó példát jelentenek minderre a bambuszból készült étkezőedények, szívószálak, csomagolások, összefoglaló néven az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok. A túlzott műanyag használatot ellensúlyozó – és így közvetetten a környezetvédelmet is szolgáló – innováció remek ötletnek tűnt, de az új típusú termékek piacra hozatalakor sokan nem gondolták végig, milyen szennyezőket (például ragasztókat, esetleg növényvédő szereket) visznek a folyamatba. Márpedig a követelményrendszer az újszerű anyagokra is vonatkozik, ezért fontos, hogy az új tulajdonságok elemzése is megtörténjen. Önkéntelenül is hibát követhet el tehát az, aki korszerűbb alapanyagot akar használni, de olyan összetevőt visz be, amely nagyobb kockázatot jelent, mint a korábbi. Plusz kockázatelemzéssel, kérdésfeltevéssel, más nézőpontból tekintve a termékre a probléma előkerül, amelyet közösen ki lehet küszöbölni, és egy jó terméket előállítani.

Ebben segíthet elsősorban – egyfajta harmadik szemként – a terméktanúsítás További fontos szempont, hogy míg a forgalmazók a kereskedelmi, értékesítési feltételeket ugyan tökéletesen ismerik, a megfelelő piacra kerülési feltétel elemzést nem feltétlenül tudják elvégezni. Sok terméknél ráadásul nem is harmonizáltak az előírások – az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok esetén még Európán belül sem –, így előfordulhat, hogy nem annak az előíráshalmaznak a megfelelő szeletét választja ki, amelyik neki éppen szükséges. A globális világban pedig még nagyobb eltérések lehetnek, például a kínai és az európai piacok szabályozásai között. És ez mindkét irányban igaz.

 

terméktanúsítás

 

A terméktanúsítás az egész rendszerben erősíti meg az ellenőrzési elemet!

Konkrét anyagi haszon a gyártónál, forgalmazónál

A terméktanúsítás a kockázatelemzésen, a törvénynek való megfelelésen, illetve a bizalom erősítésén túl komoly piaci előnyt, anyagi hasznot is jelenthet a megrendelő számára. A hulladékok termékké minősítésénél például ez a dokumentum komolyan forintosítható! A hulladékgazdálkodás alapvető célja, hogy a deponálás helyett a hulladékot minél magasabb hányadban hasznosítsák újra. A megfelelő technológiával bizonyos hulladékból ugyanis terméket, tüzelőanyagot lehet előállítani. Az akkreditált hulladékminősítő vizsgálataink alapján a szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF), termék osztályozását, jellemzését követően terméktanúsítványunkkal segítjük ügyfeleinket a hulladék termékké válásának folyamatában.

Széles termékcsoportra alkalmazható

A terméktanúsítás egyébként meglepően széles termékcsoportra alkalmazható, elsősorban a laboratórium kiterjedt szolgáltatási porfóliójának, illetve a széles körű szakértői tapasztalatnak köszönhetően. A már említett újrahasznosított szilárd tüzelőanyagok minősítése mellett például igen jól elférnek a kisgyermekeknek szánt termékek, az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok vagy éppen a csomagolóanyagok, kozmetikumok, egyéb árucikkek. Minden terméknek megvan a maga jogi szabályozása. Az elv azonban mindig ugyanaz: az adott termékre vonatkozóan kell jogi garanciát adni – magyarázza Süvegesné Váradi Gabriella. A Wessling Tudásközpont vizsgálatai rendkívül szerteágazók a környezetvédelemtől az élelmiszer-biztonságig, a terméktanúsítás során ugyan más-más szakértők, ám ugyanazon elvek mentén képesek értékelni.

A kisgyermekeknek szánt termékek biztonságosságának a garantálása például ugyanúgy elengedhetetlen a gyártás, forgalmazás során, mint az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok esetében. Nagy körültekintést igényel a gyártóktól, forgalmazóktól, a tanúsítás pedig komplex laboratóriumi vizsgálatok (a vonatkozó kémiai biztonsági szabályozás figyelembevételével) alapján kialakított szakértői véleményen alapul.

Ami a csomagolóanyagokat illeti, azok vizsgálatakor és tanúsításakor komolyan figyelembe kell venni a környezetvédelem szempontjait (ez többek között a termékdíj törvény ide vonatkozó szabályozása miatt is fontos). Új és izgalmas kihívást jelentenek a lebomló csomagolóanyagok, amelyek vizsgálatait a WESSLING-csoport franciaországi laboratóriumában végzik el, a jelentés nyomán pedig a hazai szakértők elemzik komplexen a terméket. Európa számos országában a terméktanúsító logóknak, jelöléseknek, pecséteknek igen nagy hagyományuk van, azok jelenléte fontos garanciát jelent a fogyasztóknak, és komoly piaci előnyt a forgalmazóknak. Természetesen ezek mögött ugyanolyan komoly ellenőrzési folyamatok állnak, mint amilyeneket most a WESSLING Hungary Kft. is elindított. A terméktanúsítás Magyarországon is egyre fontosabb szerepet játszik a kereskedelmi folyamatokban.

 

Hogyan tehet szert egy vállalat ilyen minősítésre? Mi jelenti a jogi hátteret? Hogyan zajlik a terméktanúsítás folyamata?

A garanciát a stabil vállalat szakértői gárdája és a megfelelő jogi háttér adja. A WESSLING Hungary Kft. immár közel 30 éve végez akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat és szaktanácsadást Magyarországon, egy nemzetközi hálózat részeként elsődleges szempont a pontosság, hitelesség és a gyorsaság.

A Wessling Terméktanúsító szervezete az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 számú szabvány szerint működik, amelynek akkreditálása a NAH által folyamatban van. Szakértőink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, és a vonatkozó nemzetközi szabályozás alapján járnak el.

A terméktanúsítás folyamata gyorsan és zökkenőmentesen zajlik: már az árajánlat adása során mindent egyeztetünk. Amennyiben a megrendelő (gyártó, forgalmazó) már mindennek eleget tett, minden papír a rendelkezésére áll, áttekintjük, hogy ezek a dokumentumok és igazolások valóban mennyire felelnek meg a követelményeknek. Amennyiben szükséges, meghatározzuk az elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok körét, a benyújtandó dokumentációkat, és akár egy hónapon belül is elvégezzük a megfelelőség-értékelést.

A forgalmazás során tanúsítványunk bizalmat ébreszt a termékek iránt, piaci előnyt és biztonságot nyújt.

 

Szerző: Szunyogh Gábor, WESSLING Hungary Kft.