fbpx

Gondolta volna Ön ezt a fogkrémes tubusról?

Írta: Transpack-2021/II. lapszám cikke - 2021 május 17.

Egy ifjú tervező gondolatai formát öltöttek

Egy termék jelenléte a piacon számos kihívás elé állítja a tervezőket. Egy új termék bevezetésének – mint a fogkrémnek is – fontos momentuma, amikor kikerül a boltok polcaira. Az információtengerben próbálja megállni a helyét és eladni magát, hogy azután a vásárló hazavigye és használni kezdje.

 

A csomagolással találkozik először a fogyasztó

A csomagolás minden esetben rendkívül fontos szerepet tölt be. A csomagolással találkozik először a vásárló, ez alapján dönti el, hogy megvásárolja-e. Később pedig a csomagolás is részt vesz a használatban, hiszen praktikus kivitelezésével segítheti a felhasználást. Ha a csomagolás hiányosságai miatt lesz elégedetlen a fogyasztó, nem kívánja majd tovább birtokolni a terméket, így az veszít piaci pozíciójából.

Dolgozatomban a fogápolás eszközeivel, ezen belül a tubusos fogkrémek alkalmazásával foglalkoztam. A csomagolás teljesen új formai kialakításával próbáltam megoldást találni a fogkrémes tubusokra jellemző hibákra, és egyúttal megkönnyíteni a felhasználást.

 

Újszászi Péter
Ujszászi Péter, a tubus tervezője

Elengedhetetlen a megelőzés népszerűsítése

A száj az emésztőrendszer első számú területe. Ez az első lépcsőfok, ahol az elfogyasztott élelmiszerek emésztése megkezdődik. A szájhigiénia és a fogak állapota bizonyítottan hatással van egészségügyi állapotunkra, hisz nélkülözhetetlen eszközeink a normális táplálkozáshoz és beszédhez, így rendkívül fontos kellő hangsúlyt fektetni ápolásukra.

A fogszuvasodás a világ lakosságának teljes egészét sújtja valamilyen mértékben, és ez minden életkorra igaz. A leggyakoribb krónikus gyermekkori betegségnek tekinthető, az 5–9 éves gyermekek több mint 50%-ának, 17 éves korig pedig 78%-ának van legalább egy tömött foga.

A fogászati problémák nagy százaléka az elhanyagolt szájhigiéné eredménye, tehát elkerülhetetlenül fontos a korai prevenció népszerűsítése egészségünk megőrzése érdekében. Így a fogkrémek jelenleg vezető szerepet töltenek be a mindennapos ápolás eszközeként.

 

A kartondoboz növeli a reklámfelületet

A csomagolások elsőszámú feladata a termék védelme a külső hatásokkal szemben, melyek lehetnek fizikai, mechanikai, kémiai, biológiai sérülések. A csomagolástervező feladata észszerű keretek között létrehozni egy eszközt, mely gazdaságosan megvédi a terméket. Így talán elsőre nem meglepő, hogy a fogkrémes tubus ritkán jár önmagában. A kereskedelmi forgalomba hozott fogkrémeket javarészt egy – a csomagolástól elvárható feladatok ellátásán túl – téglatest alakú kartondobozba helyezik, leginkább azzal a céllal, hogy megnöveljék a csomagolás információs- és reklámfelületét. Ezt az többlet, úgynevezett faltkartont ökológiai szempontok alapján feleslegesnek tekinthetjük, ugyanis védelmi szerepet csak kis mértékben töltenek be. Alkalmazásukkal viszont extra mennyiségű hulladék keletkezik, valamint egy elhanyagolható mennyiségű, de többletnek számító tömegről beszélünk, mely a szállítást tekintve fontos szempont lehet. Mivel gazdaságosnak és célszerűnek nem mondható, beletartozik a többletcsomagolás kategóriájába, amely kiemelt fontossággal kerülendő a csomagolástervezésben.

A csomagolóipart fejlődése ellenére komoly támadások érik a közvélemény részéről a kirobbanó mennyiségű hulladék kapcsán, amit az ipar túlzásának és féktelen termelésének tulajdonítanak. A fejlesztésekkel olyan új, praktikusabban és gazdaságosabban operáló csomagolások hozhatók létre, melyek használatával kiküszöbölhetők lesznek bizonyos feleslegessé váló csomagolóeszközök vagy csomagolási eljárások. Ahhoz, hogy a fejlesztések észszerűek és valódi megoldások legyenek, szükség van a jelenlegi termékek problémáinak felismerésére is. Ha a problémák ismertek, úgy a megoldáskeresés is célzottá válik.

 

A tubus több hiányossággal is rendelkezik

A fogkrémes tubus alakjából, működtetési technológiájából és még alapanyagából kiindulva is felfedezhetünk hiányosságokat, melyek extra költségeket okoznak, és környezetterhelő tényezőket jelentenek. A fogkrémes tubus használatához a leghétköznapibb esetben mind a két kezünkre szükségünk van. Az egyik kéz tartja a tubus testét, míg a másik kéz eltávolítja a kiömlőnyílást fedő záróelemet. Már a használat kezdetekor megjelenik az első kényelmi szempontokat nélkülöző funkció, hiszen nyitás közben nem tudjuk jól tartani a fogkefét. Extra lépések szükségesek ahhoz, hogy eljussunk a termékig. A tubus működtetése a nyomáson alapszik, melyet kézi erővel fejtünk ki a csomagolóeszköz egészére. A tubusok így használatuk során jelentős mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, ennek következtében pedig deformálódnak, így a kiürüléskor már közel sem hasonlítanak kezdeti állapotukra. Ha a csomagolás egyáltalán nem deformálódna, mialatt a vásárlónál van, akkor esztétikai értéke és reklámhatása is megmaradna a teljes elfogyasztásig.

 


Innovatív megoldás a tubus kiváltására

 

További problémát vet fel az is, hogy nem szabályozható kellőképpen a termék adagolása, így gyakran előfordul, hogy a fogápoláshoz a szükségesnél több fogkrémet használunk fel. Ennek következtében pazaroljuk a terméket, így pénzt veszítenek a felhasználók, ráadásul a nagyobb mennyiségű fogkrém csatornába juttatása megnöveli a szennyvízterhelést is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az egészségügyi szempontokat sem, hiszen speciális helyzetekben toxikus túladagolás esete is felmerülhet (ha például egy kisgyermek elfogyaszt egy jelentős mennyiségű fogkrémet). Hasonlóan nagy mennyiségű pazarláshoz vezet az is, hogy a csomagolóeszköz, alakjának hibájából fakadóan nem üríthető ki maradéktalanul, ami további veszteségekhez, valamint a tubusok még erőteljesebb torzulásához vezetnek.

 

Szükség van egy jobb megoldásra

A problémafeltáró kutatásomat az alábbi követelményrendszerben összegeztem:

– Az új csomagolás tartalma teljes egészében, a lehető legkevesebb maradékkal vagy maradéktalanul eltávolítható legyen.

– Az új csomagolás határozottan segítse a felhasználót a termék helyes használatában, kényelmi és egészségügyi szempontok alapján is. Egy kézzel is biztos használatot és pontos adagolást biztosítson.

Az új csomagolás a szükségesnél több csomagolóeszközt ne alkalmazzon a forgalomba helyezéskor, így csökkentve a környezetre gyakorolt károsító hatását.

Az új csomagolás használata közben mindvégig őrizze meg esztétikáját, nem megszüntetve ezzel a tubusok által létrejött marketingfunkciókat. Külalakjával pedig az életciklus végéig emelje a felhasználási terület optikai látványát.

– Az új csomagolás határozottan szakítson a tubusok használatával, tegye élménnyé a termék felhasználását.

Kis kutatással többféle alternatívát is találhatunk nemzetközi viszonylatban, ahol a tervező hozzám hasonlóan felismerte a fejlesztés lehetőségét. Azonban úgy gondolom, hogy ezek egyike sem elégíti ki teljes mértékben az általam felállított követelményeket, így indokoltnak találtam a munkám folytatását, megkezdve a terméktervezést. Ennek a folyamatnak része a hipotézisalkotás, melynek során feltételezett megoldásokat kerestem a problémákra, majd azokat a követelményjegyzék szempontjai alapján szelektáltam. Így jutottam el a dolgozatom végeredményét adó koncepcióhoz.

 

Hosszú távra szánt, újratölthető szerkezet

A termék egy hosszú távú használatra szánt, újratölthető szerkezet, amely egyszerű, pontos és állandó minőségű használatot biztosítana a felhasználónak. Alapvetően két fő részből áll, melyeket akár további részegységekre is tudok bontani. Egy külső vázból, amely magában foglalja a működéshez szükséges szerkezetet, valamint egy belső, állandóan cserélődő műanyag hüvelyből, mely tárolja a fogkrémet.

 


Egyszerűbb használat

 

A termék előnyeként feltüntethető:

– az egykezes használat,

– a higiénikus kialakítás,

– a garantált koherens adagmennyiség,

– a hordozhatóság,

– a teljes életciklus alatt megőrzött esztétika (grafikai és formatervi szempontok szerint is),

– a maradéktalan kiüríthetőség,

– és az újratöltés miatti hosszú távú újrahasználhatóság.

 

Ütés- és vegyszerálló külső burkolat

A felhasználó a külső burkolattal találkozik, miközben kezében tartja az eszközt. Anyagának egy különösen kemény, ütés- és vegyszerálló műanyagot választottam, a műszaki ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) terpolimert, mely magas ára ellenére is megtérülő költségként tekinthető a hosszú távú használat révén. A formai kialakításán túl magas felületi érdességgel tovább növelhető a biztos, csúszásmentes fogás a fürdőszobai nedves környezetben is. A fogkrém egy patronszerű utántöltő rendszerben kerülne elhelyezésre, mely a burkolat alsó részében ülne. Anyagának egy rendkívül kis falvastagságú PA-PE (poliamid-polietilén) társításból hőformázott hengert készíthetnénk. Olyannyira vékony fal (tehát minimális csomagolószer mennyiség) jellemezhetné ezt az utántöltőt, amilyen nem elérhető a hagyományos tubusos fogkrém kiszerelésnél, hiszen főként higiéniai célt szolgálna, mechanikai ellenállására nincs szükség. Kiemelésre méltó tulajdonsága hengeres alakja, amely alkalmassá tenné ugyanazon a töltő-záró csomagológépen való elkészítés lehetőségét.

 

Nem pazaroljuk a fogkrémet

A külső burkolati elemek egy belső menet segítségével rögzítettek egymáshoz. A csatlakozási ponttól felfelé találjuk meg a termék lelkét, azt a fogaskerék rendszert, amely biztosítja az egyenletes működést. Dolgozatom készítésekor úgy terveztem, hogy egy kúpkerék pár biztosítja az erőátvitelt, a lineáris elmozdulást pedig forgó mozgássá alakítja. Ez a léptetőszerkezet csatlakozik a burkolat alsó részébe lenyúló menetes szárhoz, amely vertikális irányú mozgásba hozza a fogkrém eltávolítására szolgáló, légmentesen záró tárcsát. Ez a meneten szakaszosan futó tárcsa az, ami az utántöltő patron kiömlőnyílásával szemközti záróelem szerepét is betölti. Természetesen ennek véglegesítése egy prototípus hosszú tesztelési időszakát kívánja meg.

A műveletsor egyetlen adag fogkrémet ad ki egyszerre, a nyomógomb teljes lenyomásával megáll az adagolás. A nyomógomb egy spirálrugó segítségével visszaemelkedik a kezdeti helyzetbe, és a ciklus ezzel véget ér. A következő lenyomással újra az elejétől indul a hajtáslánc működése. A külső váz különböző színekben pompázhat. Az eltérő színvariációk jelölhetnek különböző fogkrémfajtákat vagy egyedi gyártói megkülönböztetést is biztosíthatnak. További értéknövelő felületnemesítési módszerek alkalmazásával – mint például a felület síkjából kiemelkedő domború UV-nyomtatás vagy formalakkozás segítségével – rengeteg esztétikai variáns áll rendelkezésünkre. A fogkrémes hüvely végén a kiömlőnyílásra egy átvágott szilikonlap kerülne, ennek segítségével lezárjuk azt. A szilikon egyirányú szelepként működne, csak a kiömlés irányába lenne képes engedni a terméket, melyhez a mechanikai erőhatás elegendő lenne.

 

újratölthető fogkrém tároló szerkezet
A pontos adagolásnak köszönhetően nem pazaroljuk a fogkrémet

 

újratölthető fogkrém tároló szerkezet
A készülék felépítése

 

Biztosítja a csomagolástól elvárt funkciókat

A koncepciótervem alapvetően ellátja, amit egy csomagolásnak el kell, hiszen tárolja a fogkrémet, védi azt a külvilág hatásaitól, melyek károsíthatják, mint a vizes környezetben elszaporodni képes baktériumok, a vízzel való felhígulás és reakció, és a fény degradáló hatása. A termék környezete és önmaga is biztonságos, tiszta marad tárolás és használat során, mindezt gazdaságos keretek közt tartva. A különálló termékké emelkedett csomagolás segíti a fogkrém helyes és kényelmes felhasználását, adagolását, szakítva a tubusok mindennemű létével, mind formai, mind alkalmazásbéli területeken is.

 

újratölthető fogkrém tároló szerkezet
Esztétikus és higiénikus

 

A kényelmes, egy kézzel megoldott használatot több életcikluson keresztül is koherensen biztosítja az utántöltő rendszer segítségével, miközben formájának szépségéből, valamint a grafikai és információs elemek épségéből egyáltalán nem veszít. Az aktuális fogkrémpatron kiürüléséig is határozottan megáll a saját talpfelületén, így mindig is helytakarékos és önreklámozó marad. Mivel a működtető szerkezet és a külső burok sohasem találkozik a fogkrémmel, nem okozhat gondot annak önmagával való elkoszolódása. Sem esztétikai, sem működtetéssel kapcsolatos problémát nem okoz. Ráadásul a higiéniai elvárások is teljesen megvalósulnak, ugyanis az éppen nem felhasznált fogkrém garantáltan a zárt csomagolóeszközben marad. A termék méretéből és súlyából fakadóan kiválóan megtartotta hordozhatóságát, így utazásaink alatt sem kell lemondanunk róla.

 

Képek forrása: Ujszászi Péter

Ujszászi Péter