fbpx

Rendhagyó beharangozó

Írta: Transpack-2021/III. lapszám cikke - 2021 június 12.

Miért népszerű még mindig a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny?

A szerző az utolsó, még praktizáló szakember, aki a HUNGAROPACK korai és újkori történetének tanúja. 1982 és 1992, valamint 2006 óta napjainkig szervezője, lebonyolítója.

 

Hungaropack 2021

 

Népszerűsége 1967 óta töretlen

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) idén is meghirdeti a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. Ennek apropóján elgondolkoztunk azon, hogy az 1967-ben, azaz 54. éve alapított nemzeti verseny töretlen népszerűségének – legyünk szerények: életben maradásának – mi lehet a titka? Az összetevőket próbáljuk boncolgatni.

A kezdetekkor a versenyt a csomagolási szakterület fejlődését segíteni hivatott, az üzleti élettől többnyire független, költségvetési szervezetként működő Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet (ACSI) szervezte. E státusz lényeges, mert később, a rendszerváltást követően gazdasági társasággá átalakuló ACSI át is adta a verseny szervezésének jogát a CSAOSZ-nak, a csomagolási szakterület máig egyetlen nonprofit szakmai szervezetének. 2002 óta a Szövetség évente rendezi meg a versenyt, az idei évben immáron a 38. „kiadást” meghirdetve.

 

Lényeges lehet a szervezői függetlenség

A verseny díjazottjainak kiválasztásában sok szakember vesz részt, a döntéseket pedig a nevezéseket egyenként bemutató, értékeit felsoroló, de nem véleményező szakértői ismertető támogatja. A döntést ugyanakkor a zsűri közösen, átlátható körülmények között, nyilvánosan hozza meg, az értékelést készítők pedig nem szavaznak. A zsűri tagjai között CSAOSZ életműdíjazottak, a szakterülethez kapcsoló minisztériumok szakértői, a csomagolást oktató egyetemi vezetők és a szakmai sajtó – több esetben szakirányú végzettséggel rendelkező – munkatársai vesznek részt.

 

Fontos lehet, hogy a döntéseket független szakemberek hozzák

A HUNGAROPACK több mint 50 éves története alatt több csomagolástervező generáció nőtt fel. A 70-es, 80-as és 90-es években legendás csomagolásfejlesztője volt a Lehel Hűtőgépgyárnak (Electrolux), a Papíripari Vállalatnak (Dunapack), a Tungsramnak, a Videotonnak és még sorolhatnánk. Nevükre jól emlékezünk, ők nemcsak kiváló csomagolástervezők, hanem iskolateremtők is voltak.

A 2000-es évek „felfedezettjei”, néhányan épp ezen iskolák „növendékei”. Habár még mindig fiatalok, már adják át a részvételi lehetőséget a még fiatalabb kollégáiknak – tanítványaiknak. A tanításhoz pedig a számonkérés, az értékelés is hozzátartozik. A gyakorló csomagolástervezők értékelésének pedig egyik, független és kívülállókból álló forrása a HUNGAROPACK. A dicsőség egyaránt szól a megvalósító társaságnak és a tervezőnek is.

 

Az elismerés mindenkinek nagyon fontos, néha többet jelent még a pénznél is…

A HUNGAROPACK nemzeti versenyként részévé vált a Csomagolási Világszövetség (WPO) Csomagolási Világversenyének, a WorldStar-nak, és nem csak egy versenynek bizonyul a pályázó 30-40 ország hasonló programja között. Az 1990 előtti időszakról csak kevés információnk van, de tudjuk, hogy a Helia-D és a Fabulissimo kozmetikumok világdíjat kaptak. Részletes nyilvántartást 1997 óta tudunk vezetni, ezen időszak alatt (beleértve előbb említetteket) a magyar pályázók 117 világdíjat érdemeltek ki a kiemelkedő tervezői kreativitásukról tanúbizonyságot tevő pályázataikkal. Talán nem véletlen, hogy a 2016. évi WorldStar díjátadó gálát Budapesten, a CSAOSZ szervezésében tartotta a WPO.

 

Érdemes elhinnünk, hogy világszinten kiemelkedő eredmény elérésére képes kvalitással rendelkező tervezőink vannak

Az új fejlesztések és megoldások bemutatása, piacra bevezetése időben mindig hosszú, többnyire költséges és szerteágazó folyamat. Sok reklámot, személyes vevőtalálkozót igényel, és így sem lehet az elérés teljes. Ehhez tud hozzájárulni a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny, amely költséghatékonyan kínál olyan fórumot, ahol a legújabb csomagolási megoldásokat lehet megismerni. Díjazottjainkat a szakmai, az FMCG sajtó minden évben bemutatja. A CSAOSZ a mintákat oktatási célra használja, a díjazottakat pedig maga is a fórumain (honlap, évkönyv) néhány évre visszamenőlegesen is elérhetővé teszi.

 

Hungaropack 2021

 

Az idei versenyre már lehet nevezni, a jelentkezési határidő 2021. június 30. Nevezni a 2019. június 1. után forgalomba hozott, vagy üzemi technológiával készített pályázattal lehet, fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, valamint szállítási csomagolás kategóriákban.

A nevezéssel kapcsolatos részletek a www.csaosz.hu honlapon megtalálhatók, de a CSAOSZ Titkárság munkatársai telefonon (06 1 210 0107), vagy e-mailben ([email protected]) is szívesen adnak felvilágosítást.

 

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

TÁJÉKOZTATÓ

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2021-ben 38. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

A nemzeti esemény célja:

 • a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése,
 • fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagoló eszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére,
 • a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

 

1. A verseny területe

A HUNGAROPACK 2021 két kategóriában kerül lebonyolításra:

I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,

II. Szállítási csomagolás.

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2019. június 1. és 2021. május 31. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva, továbbá

b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint

d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záró elemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

 

2. A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely, Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet.

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

 

Nevezni online űrlap kitöltésével lehet.

A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat az űrlapon belül a megfelelő kérdésnél lehet csatolni, lehetőség szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban. Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online űrlapot kérünk. Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld.

Nevezésenként lehetőség szerint 2 mintát vagy 2 készterméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni.

A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket tartalmazó kész csomagolásmintákat. Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mutatni.

Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbekerülő:

 • műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozat,
 • kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
 • egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának megküldését.

Ha a csomagolás romlandó terméket tartalmaz, a mintát a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni.

A nevezési díj tételenként 42 000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni.

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje: 2021. június 30.

A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. 206. szoba) kérjük megküldeni.

 

Kérjük, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes egyeztetést követően küldjék meg.

 

A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamit a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is – területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a nevezési űrlapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási célra nyilvántartásba vegye, és a Versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa.

A megadott adatok törlésére a versenyt követően nyílik lehetőség a [email protected] címre küldöttüzenettel.

 

3. Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bíráló bizottság (zsűri) pontozással értékeli. Ennek alapján ítéli oda a valamennyi bírálati szempontra legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a

HUNGAROPACK 2021 díjat,

továbbá a környezeti szempontból előre mutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért a

HUNGAROPACK 2021 Fenntarthatósági,

a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak a

HUNGAROPACK 2021 Ipari Kreativitás,

a csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak a

HUNGAROPACK 2021 Marketing,

a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és tovább feldolgozási szempontból kiemelkedő megoldásért a

HUNGAROPACK 2021 Print,

az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak a

HUNGAROPACK 2021 SaveFood díjakat,

valamint a különdíjakat és az elismerő okleveleket.

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

 

Az elbírálás szempontjai:

 • áruvédelmi hatékonyság,
 • korszerűség,
 • eredetiség, új ötlet,
 • esztétikai érték, reklámhatás (I.)/megjelenés (II.),
 • környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 • fogyasztói követelmények (I.)/logisztikai (II.) követelmények.

 

A nyertesek a honlapjukon, marketing anyagjaikon és csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logóját.

A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világ szövetség WorldStar csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2021. november 11-én, a CSAOSZ által szervezett szakmai konferencia záróeseményeként szervezett díjátadón kerül sor.

A konferencián a nevező vállalatok egy képviselője díjmentesen vehet részt.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes és Venczel-Gorski Nikolett szervezőtitkárok, illetve Nagy Miklós főtitkár.

 

Nagy Miklós, a versenyt szervező CSAOSZ főtitkára

Cím: 1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. emelet 206. szoba

Telefon: 06 1 210 0107e-mail: [email protected]

web: www.csaosz.hu