Almérési rendelet a logisztikai vállalatok számára

Írta: Transpack-2021/V. lapszám cikke - 2021 november 27.

Előírások, büntetések… Hogyan csináld jól?

2021-től a vállalatok a 1/2020.(I.16.) MEKH rendeletben történt szabályozás szerint kötelesek villamos almérőket telepíteni az érintett gépészetekre, és azok mérési adatait megfelelő módon kezelni.

A rendelet arra a feladatra hívja fel a vállalatok figyelmét, hogy milyen fontos az energiafelhasználásunk optimalizálása. Vállalati üzemeltetési területen is elvárás, hogy a cégek úgy növeljék hatékonyságukat, hogy ezzel párhuzamosan energiafelhasználásukat csökkentik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a naprakész működési információk elérése és rögzítése, kimutatások készítése, amelyek alapján objektív, és a vállalat számára előremutató döntések hozhatók.

 

táblázat

 

Kiknek kötelező almérőket felszerelni?

Almérőket a szakreferens alkalmazására köteles gazdálkodó szervezeteknek kell felszerelniük, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel vagy berendezéscsoportokkal, amelyek teljesítménye meghaladja a rendeletben előírt szinteket, vagy amelyek társasági adó kedvezményt vesznek igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz.

 

Milyen almérő felel meg az elvárásoknak a MEKH-rendelet szerint?

  • Amelyek a villamos energia mérésére alkalmasak,
  • legalább „B” pontossági osztályba soroltak és a váltóáramú villamos energia hatásos mérésére szolgálnak,
  • legalább ¼ órás mérési adatok rögzítésére alkalmasak,
  • alkalmasak a mért adatok tárolására vagy tárolás céljából továbbításra egy adatgyűjtő rendszerbe,
  • egyes villamos energiafogyasztó készülékeket elkülönülten szükséges mérni.

 

ábra

 

Milyen határidőket kell betartani az almérők telepítése során?

Az almérős rendelet a jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése és a beruházások tervezhetősége érdekében lépcsőzetes bevezetést tartalmaz. Az almérőket a rendeletben meghatározott telepítési pontokra 2021. január 1-ig, illetve 2022. január 1-ig kell felszerelni.

 

Milyen következménye van annak, ha határidőre nem szerelik fel az almérőket az arra kötelezettek?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (4) bekezdése szerint a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely – az almérő felszerelését is előíró – 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

 

Energiahatékonysági TAO kedvezmény igénybevétele lehetséges?

Alapesetben nem vehető igénybe TAO adókedvezmény, mert önmagában az almérő telepítése közvetlenül nem eredményez energiamegtakarítást. Viszont az Energiamonitoring rendszerrel felszerelt almérés, TAO visszatérítésre jogosítja fel a gazdálkodó szervezetet.

 

ábra

 

Hogyan épül fel egy energiamonitoring rendszer?

Az energiamonitoring rendszer feladata a gépek/gépcsoportok feszültségének, áramfelvételének mérése. Ezen adatok továbbítása egy központi rendszerbe, informatikai kommunikáción keresztül történik. Itt a központi rendszer az adatokat összegzi és elemzi, majd ebből az energiahatékonyság kialakításához szükséges információkat készít. Az adatokat egy megjelentési képernyőn megjeleníti, grafikusan ábrázolja, hogy az energetikai szakértő releváns cselekvési tervet dolgozzon ki belőle.

Az energiamérések jogszabályban meghatározott, validált mérőkkel történnek. Természetesen tág körben elérhetők almérő órák, az egyszerűbb kiviteltől a csúcstechnológiáig. Akár másodpercenkénti mérésre is lehetőség van 0,1-1%-os hibahatár mellett. Tehát az almérők telepítési kötelezettsége mellett (1/2020 MEKH-rendelet) egy olyan eszközcsomagot telepít, amely nemcsak az almérők adatgyűjését és adattovábbítását teszi lehetővé, hanem csatlakoztathatók rá további mérési vagy vezérlési pontok. Így az adott gépcsoportokból hibajelek, vészleállások és nem megfelelő működési minták is kiolvashatók. Így egy kötelező mérés mellett további hasznos információk is kiolvashatók, amelyek a költségcsökkentésben és a profitnövekedésben segíthetik a vállalkozókat. Az energiamenedzsment rendszerek alapvető funkciója tehát a mérésadatgyűjtés, kimutatások gyűjtése, valamint ezek hozzáférhetővé tétele a cégvezetők és döntéshozók számára. Alapesetben tehát a rendszer nem avatkozik bele a monitorozott folyamatokba, csupán adatokat gyűjtenek róla és elemzik.

 

táblázat

 

A következő szintje a folyamatmenedzselésnek, amikor a rendszer aktívan, emberi közbelépés nélkül automatikusan képes beavatkozni a folyamatokba, tehát a mért és tárolt adatok alapján döntést hozni. Így a beállított optimális paraméterek és határértékek alapján a monitorozó rendszer korrigálni tudja a gyártást/működést, ezzel energiát és nem utolsósorban költségeket takarít meg.

A bővített energiamonitoring rendszer komplex energetikai rendszerként vagy meglévő energetikai rendszerek összefogására, felügyeletére is használható. EMS modulja lehetővé teszi a fogyasztások egyedi kontrollját, elemzését, riportozását. A különböző költséghelyek megjeleníthetők, ezen felül üzemcsarnokokra, termekre, helyiségekre, de akár gépekre lebontva is lehetőség van a fogyasztásmérésre.

 

Kövesdi József, Senit Kft.