A blockchain hatása a csomagolóiparra

Írta: Transpack-2022/II. lapszám cikke - 2022 május 03.

Egyre több információ jelenik meg a blockchain technológiáról, az alkalmazását vizsgáló kutatási pilotokról és felhasználói esetekről úgy a szakmai konferenciákon, mint a szakmédiában. Ez az új technológia számos lehetőséget nyithat meg az ellátási láncok számára is. De mennyire lehet válasz minden jelenlegi és jövőbeli kihívásra, mennyire adhat általános megoldást, és milyen hatással lehet a csomagolóiparra? Kezdjünk el ismerkedni vele.

Jelen írás aktualitását az adja, hogy 2022. március 8-án megalakult a magyar Blockchain Koalíció a közszféra, az egyetemi- és tudományos szféra, a szakmai szervezetek, valamint a versenyszféra szereplőinek részvételével. Elsődleges célja a blockchain technológia nemzetgazdasági szerepének növelése, valamint a jó gyakorlatok átadása.

Mi a blockchain?

A blockchain vagy magyarul blokklánc leegyszerűsítve „blokknak” nevezett rekordok adatbázisa. Abban különbözik a hagyományos adatbázisoktól, hogy az adatok nem egy centralizált központi szerveren, hanem elosztott hálózaton vannak. Az teszi különlegessé, hogy a rekordokat rejtett kód segítségével összekapcsolják, láncolják. A folyamat több szerverre oszlik szét, amiből az következik, hogy egyik sem birtokolja a „főkönyvben” szereplő információkat, így az adatbázis nem rombolható. A működését előre megírt, megváltoztathatatlan és hamisíthatatlan szoftver biztosítja. Ha változás történik az adatbázisban, például végbemegy egy tranzakció, azt ellenőrzi a hálózatban résztvevő összes szerveren futó szoftver, majd frissíti az adatbázist. A blockchain tehát egy elosztott főkönyvi, angolul „ledger” technológia, amely megosztott információs adatbázisokból áll. Három alapvető tulajdonsága teszi kívánatossá, és ösztönzi egyre szélesebb körű elfogadását: egyrészt, hogy a rögzített információ megváltoztathatatlan, másrészt, hogy jelenleg ez az adatkezelés látszik a legbiztonságosabbnak, harmadszor pedig, hogy az információkezelés decentralizált, pontosabban megosztott. Mindez a bizalom növelését szolgálja az üzleti életben. Technológiai oldalról még megkülönböztetnek nyilvános és privát blockchain megoldásokat. Az előbbire példa a blockchain kezdeti népszerűségét adó alkalmazása a kriptovaluták területén. Az utóbbira az első ismert üzleti alkalmazás az IBM Hyperledger Fabric megoldása a nemzetközi szállítmányozás számára, mivel az ipar az elosztott főkönyvi technológiák objektivitását ismerte fel a vállalati és üzleti folyamatok hitelesítése, a súrlódások megszüntetése és a költségek csökkentése szempontjából. Akár az ingatag kriptovalutákat, akár az ellátási láncok számára értéket teremtő szilárd rendszereket hitelesíti a blockchain technológia, vele kapcsolatban egyre többen úgy gondolják, hogy kulcsmegoldás lehet az értékláncok átláthatóságához, és eszközként szolgálhat a hamisítással kapcsolatos egyre növekvő problémákra, ezért néha Trust Protocol-nak is nevezik.

Mit adhat az ellátási- és értékláncok számára?

A blockchain elosztott főkönyvi technológiájának korai tanulmányozói az ellátási láncokból számos üzleti előnyt azonosítottak a létező és működő vállalati alkalmazások számára. Ezek a termék jobb láthatósága szállítás közben a származási helytől a végső célállomásig, az üzleti hatékonyság növelése automatizálás (pl. intelligens szerződések úgy nevezett smart contract-ok) segítségével, a megnövekedett bizalom azon résztvevők irányába, akik nem tudnak közvetlenül kereskedni vagy nincs közvetítőjük, a hamisítványok jobb felderítése és a rosszul címkézett termékek kiküszöbölése a kockázatokkal és kibertámadásokkal szembeni ellenállóképesség. Ezek figyelembevételével a csomagolóipari beszállítókkal kibővített értékláncokban végzett felmérések szerint maga a csomagolóipar három tényező miatt érezheti a blockchain hatását. Ezek az áruk és csomagok nyomon követése, a fogyasztói tudatosság elősegítése és a márkák hamisítástól való megóvása.

A blockchain biztonságosabbá, hatékonyabbá teszi az ellátási láncot

Hogyan működik?

A termékek és csomagok nyomon követése ma még jellemzően papíralapon történik a termékekkel együtt szállított biztonsági bizonyítékokra, mint a hitelességüket igazoló eszközökre vagy ezek e-mailes továbbítására támaszkodva. A blockchain megváltoztathatja ezt a paradigmát úgy, hogy lehetővé teszi, hogy a csomagok biztonságosan kommunikáljanak egy webhellyel, azon keresztül pedig az ellátási lánc szereplőivel és legvégül pedig a végfelhasználókkal. A bizonyítékot adó fuvarlevelek és a csomagkísérő dokumentumok helyett sorozatszámokat, kódokat, RFID-tag-eket és további biztonsági funkciókat használ a hitelesség közvetítéséhez. Ahogy a technológia fejlődik, az információhordozó eszközök, például a QR-kódok és az okostelefonok is jelentős közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a vevők és a termékcsomagolások között. A blockchain technológia segítségével egy termék vagy csomag azonossága olyan formában ellenőrizhető az értékláncon belül, hogy a csomagolást vagy annak meghatározott jelölését, képét, kódját vagy jeladócímkéjét a szállítás során, egészen a rendeltetési helyig minden tranzakció alkalmával beolvassák és rögzítik a „főkönyvbe”. Mivel a rekordok visszamenőleg nem módosíthatók, a főkönyv összes információja alapértelmezett állapotában hitelesített adatnak tekinthető mindenféle manuális papírmunka nélkül. Amikor az értéklánc szereplői (csomagolóanyag-gyártók és feldolgozók, nyomdászok, nyersanyaggyártók, termék-előállítók, márkatulajdonosok, kiskereskedők stb.) egy blockchainbe csatlakoznak és átláthatóvá teszik a folyamatukat, mindannyian ugyanazt az információt kapják a termék eredetéről és kezeléséről. Ha egy tétel szennyezett vagy sérült állapotban kerül valamelyik állomásra, annak helye vagy oka könnyen nyomon követhető, és visszakereshető a láncon belül. A fogyasztók is egyszerűen ellenőrizhetik a termék eredetét vagy valódiságát telefonjukkal a csomagolás vagy például a rajta lévő QR-kód beolvasásával. A blockchain eszköz lehet a márkabizalom építésében, mert semleges és megváltoztathatatlan rendszer. Ha a blockchain vezérel egy ellátási láncot, a csomagolás egy olyan újfajta márkanagykövetté válhat, ami egyben jelhordozó és vezérelem a hitelesség számára is.

Hogyan kapcsolódhat a csomagolóiparhoz?

A csomagolás vagy inkább a csomagolás funkciói új jelentőséget kaphatnak az ellátási láncban a blockchain használata okán. A legtöbb termék esetében az információ a csomagolás központi részét képezi. Ez azt jelenti, hogy a csomagolásnak működőképesnek kell lennie a védelem érdekében, esztétikusan kell kinéznie, miközben a vásárlók számára meg kell adnia az egyre növekvő számú szükséges összes információt a termékről vagy elkészítésének módjáról. A blockchain lecsökkentheti mindennek szükségességét, mert ahelyett, hogy újabb és újabb tájékoztató dobozokat kellene elhelyezni a csomagoláson, egyszerű és biztonságos digitális folyamatot adhat az információ eléréséhez. Egyidejűleg életképes eszköz a megbízhatóbb címkézési adatokhoz és az átláthatóbb információhoz. Segítségével a vásárló betekintést kaphat a címkén szereplő állítások valódiságáról, például, hogy teljesen organikus-e-a termék vagy ténylegesen az EU-ból származik-e. Egyes technológiai vállalatok már azon dolgoznak, hogy a blockchaint egyenesen az ipari nyomtatókba integrálják, hogy ezzel biztosítsák a készletek nyomon követését a teljes ellátási láncban. Mások képfeldolgozó eszközökkel digitális ujjlenyomatot generálnak a termékről vagy a csomagolásról, hogy azt helyezzék el a blockchainbe a hamisítványok elkerülésére. Sokan méretezési és fenntarthatósági okok miatt elosztott főkönyvi gerinchálózatok fejlesztésével, megismerésével, kipróbálásával foglalkoznak. Bár a blokchain ismertsége és adoptálása ma még nem túl magas, a csomagolóipar szereplőinek mégis érdemes odafigyelnie erre a technológiára is, mert észrevehetően egyre több vállalkozás, szolgáltató és szervezet – közöttük például maga az Unió is – egyre többet fektet bele, mivel az adatok megosztásának és a bizalomépítésnek egyik új módja lehet.

Kecskés Katalin
GS1 Magyarország