Folyamatos innovációval óriási versenyelőnyre tehet szert

Írta: Transpack-2022/V. lapszám cikke - 2022 november 05.

Az RnD Strategy Kft. közösen a Kantar Hoffman nemzetközi piackutató céggel az elmúlt 20 év legátfogóbb innovációs kutatását végezte el 2022 júliusában. A kutatás a soft kvóta régióra és fő nemzetgazdasági ágazatokra vonatkozva zajlott; ezek a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás. A kutatás célja az volt, hogy felmérje az 50-250 fő közötti cégek jelenlegi és korábbi gazdasági helyzetét, megismerje és megértse innovációs szokásait és gyakorlatát.

A kezdeti lendület gyakran megtorpan

Minden induló vállalkozás innovációval kezdődik. Mindenki, aki céget alapít, azt gondolja valamit jobban fog tudni, mint a versenytársai. Ám a kezdeti megújulási szándék nem feltétlen marad fenn az évek múlásával, és akkor a vállalkozásoknak szembe kell nézniük a munkaerő fluktuációjával és motiválatlanságának problémakörével. Ez indikálja a megfelelő szakértelem hiányát, ami viszont előbb-utóbb a szolgáltatások vagy termékek színvonalának romlásához, ezáltal a pénzügyi stabilitás elvesztéséhez vezet.

Dobos Vivien, az RnD Strategy Kft. ügyvezetője

A gazdasági helyzet tekintetében a válaszadók pozitívan vélekedtek a vállalatuk elmúlt egy évéről, ezzel ellentétben a jelenlegi évet tekintve több mint egy harmaduk érezte úgy, hogy rosszabb helyzetben van. A következő másfél évről pedig kifejezetten pesszimistán nyilatkoztak a vállalatvezetők. A válaszadók több mint fele inkább negatív projekciót vetít előre vállalata életében.

A megtorpanás hátterében gyakran áll a forráshiány

A vállalkozások szubjektív önreflexiójára és versenytársi helyzetére vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy a vállalati vezetők számára a sikeresség legfontosabb fokmérője a cég pénzügyi mutatói után közvetlenül a vállalaton belül zajló fejlesztések és innovációk megléte (60%). Ugyanakkor alig 51% foglalkozik folyamatosan a megújulással, alkalmazott innovációval.

A korábban megvalósult innovációs projekteket megvizsgálva kiderült, hogy a vállalatok többségében technológiai jellegű innovációkat végeztek, melyeket 36%-a saját forrásból, 7%-a pályázati forrásból, 42%-a pedig vegyes forrásból finanszírozott. Az elakadt vagy befejezetlen innovációs folyamatok vizsgálatakor az derült ki, hogy az elakadás okának elsődlegesen a forráshiányt nevezték meg a válaszadók (77%), de emellett kiemelt tényező volt a szükséges szakértelem hiánya (42%), illetve harmadik helyen a munkavállalói motiválás problémaköre végzett (28%). Az RnD Strategy és a Kantar Hoffman piackutatásából világosan látható, hogy bár a vállalatok a sikerességüket még mindig leginkább pénzügyi mutatókkal mérik, de ennek egyre fontosabb részévé válik az innováció is.

Az innováció szemléletmód kell legyen

„Azok a cégek, akik eredményesen működnek, az innovációra soha nem egyedi projektként tekintenek, hanem szemléletmódként építik be a vállalat életébe, és folyamatosan gyakorolják azt. Esetükben az eredményorientált működés egyet jelenet az innovációs szemléletmóddal, ami minden esetben a vállalkozás pénzügyi mutatóinak javítására irányul. Vagyis kijelenthető, hogy a pénzügyi mutatók már önmagukban nem jelentenek kizárólagos siker tényezőt, továbbá, hogy az innováció mentén szakad ketté a hazai vállalati szektor” – nyilatkozta Dobos Vivien, az RnD Strategy Kft. ügyvezetője.

A piackutatás tehát egyértelműen megmutatta, hogy a folyamatos innováció segítségével hatalmas piaci előnyhöz juttathatnak.