fbpx

Az egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó speciális előírások

Írta: Transpack-2022/VI. lapszám cikke - 2023 január 26.

A folyamatosan átalakuló jogszabályi háttér következtében meg kell vizsgálnunk, hogy az egyszer használatos műanyagtermékekkel kapcsolatos kormányrendeletek milyen regisztrációs és egyéb, akár adatszolgáltatási kötelezettségeket írnak elő vállalatunkra nézve. Mivel hulladékgazdálkodással összefüggő előírásokról beszélünk, azok elmulasztása esetén hulladékgazdálkodási bírság kockázatát hordozzák magukban.

Egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a nyilvántartásba vett vállalatok száma nagyban alul maradt. Töredéke az elvártaknak, vélelmezhetően többszörös az a kötelezetti kör, aki elmulasztotta ezt a kötelezettségét (cikkünk megírásakor 128 adóalany). Kezdjük is szép sorban a releváns jogszabályok bemutatását, mely során nem célunk a teljes jogszabályok kielemzése, kizárólag a témával összefüggő, leginkább meghatározó előírások bemutatása.

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet: az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy meghatározza az egyszer használatos műanyagtermék fogalmát: ez olyan termék, amely teljes egészében vagy részben műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható legyen. 2023. január 1-jét követően – amennyiben a jogszabály nem változik, akkor – a műanyag italtartó pohár is betiltásra kerül, ráadásul az is, ami csak részben tartalmaz műanyagot. Alternatíva hiányában bízunk abban, hogy a hazai jogalkotó egy, a piaci igényeket tükröző jogszabály módosítást követően a termékdíj törvényben alkalmazott tíz százalék alatti műanyagtartalom esetén a papír kategóriába fogja sorolni a műanyag bevonatú papírpoharakat, így a tiltást ezekre a termékekre nem alkalmazza. Halkan jegyzem meg, hogy a jogszabály nem éri el maradéktalanul a kívánt célt, mert még napjainkban is bizonyos büfékben, étkezdékben az elvitelre szánt ételt „expandált polisztirolból készült ételtároló edénybe” csomagolják. Persze feltételezhetjük, hogy ennek beszerzése még a forgalomba hozatali korlátozást megelőzően történt meg, bár ennek valóságtartalma a megítélésem szerint sok esetben megkérdőjelezhető.

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet: az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Az értelmezés legnehezebb részét rögtön az „Értelmező rendelkezések” gyártó meghatározása adja. A definícióból kiragadva a lényeget: gyártó az, aki „egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű gyártásával, töltésével, értékesítésével vagy importálásával, továbbá Magyarországon való forgalomba hozatalával foglalkozik; vagy”. Lássuk be, hogy ez még a jogszabályok értelmezésében jártasok számára is ad némi fejtörést, és megfogalmaz némi pontosítási igényt – már a nulladik lépésnél, a gyártó személyénél, tehát az alanyi hatály meghatározásánál.

Egyszer használatos műanyagtermékek tekintetében a következő előírásoknak kell megfelelni:

•fogyasztásának csökkentése,
•termékkövetelmények,
•jelölési követelmények,
•elkülönített gyűjtés,
•figyelemfelkeltő intézkedések,
•a gyártók nyilvántartásba vétele,
•a gyártó nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettsége.

Fogyasztáscsökkentés

Az irányelv alapján fogyasztáscsökkentési intézkedéssel érintett termékek:

•italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét (továbbiakban: poharak),
•ételtároló edények (azaz ételtartók), például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,
2. fogyasztása általában az edényből történik,
3. valamint készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek, beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat (továbbiakban: ételtároló edények).

2023. 01. 01-jétől tilos az ételtároló edényeket díjmentesen rendelkezésre bocsátani a fogyasztó számára az értékesítéskor!

Termékkövetelmények (és elkülönített gyűjtési kötelezettséggel érintett termékek)

Ilyenek az italtárolók, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is. Kivéve azokat az üveg- vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy fedele műanyagból készült, illetve bizonyos speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szolgáló és használt italpalackokat.

2024. 07. 03-tól műanyagból készült kupakkal és fedéllel ellátott egyszer használatos műanyagtermékeket legfeljebb 3 liter űrtartalmú italtárolókat csak abban az esetben lehet forgalomba hozni, ha a kupakok és fedelek az italtárolókhoz rögzítve maradnak a termék rendeltetésszerű használata során (továbbiakban: italtárolók). 2025. 01. 01-jétől a forgalomba hozott PET-italpalackoknak legalább 25%ban újrafeldolgozott műanyagot kell tartalmazniuk, 2030-ra ennek aránya legalább 30%-ot el kell érnie.

Jelölési követelmények

A gyártó gondoskodik az általa forgalomba hozott termék csomagolásán vagy magán, a terméken szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelölés alkalmazásáról, amely a fogyasztót meghatározott információkról tájékoztatja. Érintett termékek a következők:

•egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tampon-applikátorok, nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők,
•dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba,
•italtartó poharak.

Elkülönített gyűjtés

Az újrafeldolgozás biztosítása érdekében el kell érni, hogy kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretein belül az italtárolókból keletkező hulladékok elkülönített gyűjtését, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is. Célérték: 2025-re az adott évben forgalomba hozott mennyiség 77, 2029-re 90 tömegszázalékának megfelelő mennyiségű keletkezett hulladékot kell visszagyűjteni.

Figyelemfelkeltő intézkedések

A gyártó a rendelet hatálya alá tartozó termékekből származó hulladékelhagyás csökkentése érdekében tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak, és ösztönözi a felelős fogyasztói magatartást. A felhasználóit tájékoztatja például újrahasználható alternatívák, újrahasználati rendszerek és hulladékgazdálkodási lehetőségek rendelkezésre állásáról, eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól.

Az érintett termékek

•ételtároló edények,
•flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak,
•italtárolók,
•poharak,
•dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba,
•nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők,
•léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat,
•könnyű műanyag hordtasakok,
•egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tampon-applikátorok.

A gyártók nyilvántartásba vétele

A jogszabályban meghatározott termék forgalomba hozatalát megvalósító gyártónak a hulladékgazdálkodási hatóságnál kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét. A hatóság nyilvánosan és naprakészen közzéteszi a honlapján a nyilvántartásba vett gyártókat és meghatározott adataikat.

A gyártó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége

A gyártónak nyilvántartást kell vezetnie az általa tárgyévben forgalomba hozott fogyasztáscsökkentési intézkedéssel, termékkövetelményekkel és elkülönített gyűjtési kötelezettséggel érintett termékek tekintetében, valamint az átvett, hulladékká vált termékekről, valamint a műanyagot tartalmazó halászeszközökről.

A gyártónak a tárgyévet követő év március 1-ig kell a hulladékgazdálkodási hatóság részére az adatszolgáltatást megküldeni.

A meghatalmazott képviselő

A gyártó valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján is teljesítheti. A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol szerteágazó a környezetvédelmi termékdíjjal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatköre, javasolt a folyamatok kézben tartására külső szakértő cég bevonása, mind a magas büntetési tételek elkerülése, mind a folyamatosan változó jogszabályi háttérrel kapcsolatos naprakész tudás megszerzése érdekében.

Mindezekből látszik, hogy a kötelezett személyének meghatározása okozza a legnagyobb problémát, mellyel kapcsolatosan bízunk abban, hogy a jogalkotó a 2023. július 1-jétől érvényes jogszabály módosítással ezt a kérdést is minden kétséget kizáróan rendezni fogja.

Bízunk benne, hogy ezzel a szakmai összefoglalóval segítettünk eligazodni az egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó előírásokban. A Green Tax Service Kft. csapata rendelkezésükre áll a témával kapcsolatos további kérdések megválaszolásában!