A Csomagolási Világszövetség Budapesten

Írta: Szerkesztőség - 2016 május 26.

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation – WPO) 2016. május 22-26. között Magyarországon tartja a tavaszi ülésszakát. A házigazda szerepét magyar tagszervezete, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) tölti be.

Az ötnapos eseménysorozat első négy napján a WPO irányító testületének, munkabizottságainak üléseire, végül pedig a közgyűlésére kerül sor.

A program ötödik napja a szakmai közösség számára nyílt, napközben nemzetközi részvétellel a csomagolási
konferenciára, az este folyamán pedig a WorldStar csomagolási világverseny díjátadó gálájára kerül sor.

A konferencia a Csomagolási innovációk a fenntarthatóságért és a biztonságért címmel kerül megrendezésre.

A meghívott külföldi és hazai előadók – különböző megközelítésből – arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a természeti erőforrással, alapanyagokkal, energiával való fenntartható gazdálkodás egyik és talán legfontosabb eszköze a termékek gondosan megtervezett csomagolása. A csomagolás elmaradásából, illetve hiányosságából bekövetkező árukár a termék teljes értékteremtő láncolata anyag- és energiafelhasználásának hiábavaló elpazarlását eredményezi. Egy friss tanulmány szerint az élelmiszertermelés környezetre gyakorolt hatása tízszerese a csomagolásénak, a világon jelenleg a megtermelt élelmiszerek 1/3-a pedig veszendőbe megy. A rendszerszemléletű csomagolástervezéshez folyamatosan képzett, a legújabb anyagokat, eljárásokat, a világban végbemenő változásoknak csomagolásra gyakorolt hatását ismerő, képzett szakemberek kellenek.

A WorldStar díjátadó gála a szakma Oscar-díjának tekinthető, a világszerte kifejlesztett legújabb csomagolószerek, csomagolások esszenciája, a nemzeti csomagolási versenyeken megmérettetett legkiválóbb csomagolási megoldások alkotói kapják meg méltó elismerésüket az est folyamán.

Magyarországot a gálán 8 nyertes vállalat 11 elismerés átvételével képviseli.

A rendezvényeken együttesen több mint 350 szakember vesz részt, akik a Föld öt kontinensének 34 országából érkeznek. Magyarországon mindezidáig egyidőben ennyi külföldi és magyar csomagolási szakember nem gyűlt össze.

A Csomagolási Világszövetség magyarországi, budapesti látogatása részben annak a magas szintű szakmai munkának az elismerése, amit az 1997 és 2015 között elnyert 87 WorldStar díj és a mögötte lévő tudás jellemez, továbbá annak a szakmadiplomáciai aktivitásnak a jutalma, amelyet a világszínvonalon termelő, a nemzeti GDP közel 2%-át előállító és produktumainak 50%-át fejlett exportpiacokon értékesíteni képes csomagolóipar nemzetközi szintű bemutatása és elismertetése érdekében már több mint 25 éve a CSAOSZ végez.

A Csomagolási Világszövetség, a WPO bemutatása

A Világszövetséget 1968. szeptember 6-án Tokióban alapították a nemzetközi csomagolási közösség vezetői. A szervezet céljait a következőképpen fogalmazták meg:

–      ösztönözni kell a csomagolási technológia, a tudomány és a mérnöki tevékenység fejlődését,

–      hozzá kell járulni a nemzetközi kereskedelemhez és

–      ösztönözni kell az oktatást, képzést a csomagolóiparban.

A Világszövetségnek jelenleg 68 tagja van a világ 43 országából, csomagolási szövetségek, R&D intézetek, vállalatok és tiszteletbeli tagok.

Az élelmiszerek jelentős része soha nem teljesíti be eredeti feladatát, az emberek táplálást. Ez különösen, de nem kizárólagosan a fejlődő világra jellemző. Az élelmiszerveszteség minden kultúrára jellemző. A jobb csomagolásnak kulcsszerepe van a veszteség mérséklésében és azokhoz eljuttatásában, akiknek arra leginkább szükségük van.

A WPO tudatában van annak, hogy a csomagolás alapvető jelentőségű a Föld valamennyi társadalma számára. Nincs olyan kultúra a világon, amely nélkülözni tudná azt, ugyanakkor sokak szemében a csomagolás nehézségek okozója, problémák forrása.

A WPO célja – tagszervezetein is keresztül – tudatosítani az emberekben a csomagolás jelentőségét és értékeit. A világ nem lehet meg csomagolás nélkül, a szakma kötelessége a csomagolást még hatékonyabbá tenni, az embereket a csomagolás nyújtotta értékek megbecsülésére ráébreszteni és a fenntartható társadalom építésének folyamatába ezt integrálni.

A WPO magyar tagszervezete a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség.

A WPO a szlogenjét a következőkben fogalmazta meg: „Better quality of life through better packaging for more people”.

Ez nem szó szerinti fordításban azt kívánja kifejezni, hogy a Föld lakosságának életszínvonala csak úgy emelhető, ha minél több emberhez juttatunk el terméket, ami viszont úgy érhető el, ha hatékonyabban csomagolunk.

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) bemutatása

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 1990. június 7-én alakult 72 vállalat részvételével, jelenlegi tagjainak száma 70. Az eltelt 25 év alatt a Szövetség a szakterület ismert és elismert szervezetévé vált.

A CSAOSZ tagvállalati körét csomagolószer-gyártók, -felhasználók, -forgalmazók, mikro-, kis-, középvállalatok és multinacionális nagyvállalatok alkotják. A Szövetség e vállalkozások önkéntesen létrehozott és fenntartott érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete.

 

A CSAOSZ célja, feladata és főbb szolgáltatásai a tagvállalatai számára:

Érdekképviseleti tevékenysége keretében a CSAOSZ kezdeményezi, koordinálja és szervezi a tagjainak, illetve szakmai csoportjainak összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület presztízse, a tagok érdekei érvényre juttatása körében felmerül. A tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakterületét érintő általános parlamenti és kormányzati döntések, fejlesztési programok és a szabályozók tervezeteivel kapcsolatban. Kezdeményezi az érdekükben álló új jogszabályok megalkotását, vagy a tapasztalatok alapján meglevők felülvizsgálatát, módosítását, illetve hatályon kívül helyezését.

Az érdekegyeztető tevékenysége keretében a Szövetség egyeztető, döntés-előkészítési együttműködést épít ki és tart fenn az állami szervekkel (minisztériumok, kormányszervek, országgyűlési szakbizottságok) társadalmi és gazdasági érdekcsoportokkal, érdekképviseleti szervekkel mindazon kérdésekben, amelyekben a szakterület érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

A CSAOSZ a szolgáltatási feladatai keretében segítséget nyújt tagjai számára a külgazdasági kapcsolataik fejlesztésére, új üzleti lehetőségek feltárására, üzletember-találkozók, külföldi kiállításokon, gazdasági napokon való részvétel, tanulmányutak, kerekasztal-megbeszélések szervezésével.

Elősegíti a K+F intézmények, tanszékek, laboratóriumok és vállalatok közötti információáramlást és a tudományos kutatás – műszaki fejlesztés – eredményeinek cseréjét, erre szakmai fórumokat, oktatásokat, tréningeket, versenyeket, stb szervez bel- és külföldön. Lehetővé teszi közös energiabeszerzési pályázaton való részvételt, a csoportos kedvezmény elérését.

A CSAOSZ szlogenje a szakmai összetartozást kívánja kifejezni Henry Ford szavaival:

„Összejönni – jó kezdés, Együtt maradni – haladás, Együtt is dolgozni – siker.”

Csomagolás-felhasználási világadatok

 

2015-ben a világ csomagolószer-felhasználása 839 milliárd USA dollár volt és a szakterület kutatója, a Smithers Pira előrejelzése szerint 2020-ig évente 3,5%-os bővülés mellett 998 milliárd USD értéket fog elérni.

A csomagolás fejlődését számos tényező befolyásolja, amelyek közül a világgazdasági környezet, a népesedés játssza a főszerepet, de létezik még számos ok, amelyek közvetlenül, vagy közvetve hatást gyakorolnak rá. Ezek:

–      a világ népességének alakulása,

–      a világ lakosságának öregedése,

–      a kisebb létszámú háztartások terjedése,

–      a nagyobb kényelmet nyújtó csomagolásokkal szembeni fogyasztói igény,

–      a vásárlók egészségtudatosságának erősödése,

–      az életstílus változása, a rohanó életmódot folytatók számának emelkedése,

–      a márkák szerepének erősödése, a vevői bizalom ilyen irányú fokozódása,

–      új csomagolóanyagok kifejlesztése,

–      kisebb csomagolási adagnagyságok iránti kereslet növekedése és

–      a környezettudatosság fejlődése, a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóságának kérdése.

A magyar csomagolóipar teljesítménye

A magyar csomagolóipar 2015. évben mind tömegben, mind pedig értékben mérve növekedett. A pontosabb képet mutató tömegadatok szerint az elmúlt évben a csomagolóipar 3%-os növekedés mellett 950 ezer tonna csomagolószert hozott Magyarországon forgalomba.

Az öt figyelemmel kísért csomagolóanyagtípus közül a műanyag tavaly 30%-os bővülést könyvelhetett el, ami egészen kiemelkedő. Ez az eredmény a 2011. évi teljesítményt közel 50%-kal múlja felül. Ezt a piacot azonban erős hullámzás jellemzi.

A fém csomagolószerek hazai felhasználása 11%-kal bővült, de ezzel is a legjobb évnek számító 2011-es adatok kb. 75%-át éri el.

A papír csomagolószerek felhasználásában az egyenletesség, a mérsékelt, de folyamatos növekedés figyelhető meg. Volumenét illetően a teljes csomagolószer-felhasználás közel 40%-át teszi ki és ezzel a legnagyobb mennyiségben felhasznált anyagtípus.

A fa csomagolószerek felhasználása az elmúlt években – a műanyaghoz hasonlóan – jelentős ingadozást mutat, a 2014. évi közel 50%-os bővülést tavaly 20%-os visszaesés kísérte.

A magyar csomagolóipar által 2015-ben exportált mennyiség a belföldi termelés 51%-át tette ki, és évek óta növekvő tendenciát mutat.

A hazai csomagolószer-felhasználás értékadatai nem mutatnak pontos képet, mivel 2012 óta a környezetvédelmi termékdíj terhelheti a forgalomba hozott termék árát. Ennek pontos mértéke a bonyolult szabályozás miatt sem ki nem számolható, sem meg nem becsülhető. Mindezek előre bocsátásával óvatosan kijelenthetjük, hogy a hazai csomagolószer-felhasználásban a magasabb hozzáadott értéket képviselő csomagolószerek iránti igény emelkedni kezdett. Ezt igazolja az alábbi grafikon is, amelyen a meredekebben emelkedő értékadatokhoz enyhébb növekedést mutató tömegadatok párosulnak.

Magyarország összesített csomagolószer-felhasználása 2004-2015 között

A magyar csomagolóipar által 2015-ben elért 548 mdFt-os forgalom a magyar GDP 1,6%-át jelenti.

Csomagolószer felhasználási összehasonlító adatok – hol a helyünk?

Egy ország és annak csomagolóipara fejlettségének egyik mutatója a csomagolószer-felhasználás egy lakosra jutó hányada.

Az EuroStat adatai szerint az Európai Unióban 160 kg/fő/év az egy főre jutó csomagolószer felhasználás, ez az adat Németországban 208, Ausztriában 153, Magyarországon 102, Csehországban 97, Szlovákiában 82, Romániában 49, Bulgáriában pedig 46 kg/fő/év értéket ér el.

 

További információval szolgál:

Nagy Miklós
főtitkár

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, CSAOSZ
Telefon: 06-20/391-9316
Email: [email protected]