Figyelem! Pályázati aktualitások

Idén március végéig a terveknek megfelelően kihirdették az összes gazdaságfejlesztési pályázatot. Újak megjelenésére, melyek uniós forrásból lennének finanszírozva, nem nagyon kell számítani a következő években.

Egy uniós konferencián ugyan elhangzott, hogy az átmeneti időszakban is lesznek fejlesztési források, de ezek már kizárólag hazai forrásból, a költségvetés terhére. Kánaánra tehát nem kell számítani. A még elérhető uniós forrásokat viszont célszerű tanulmányozni, hiszen ezek már biztosak és nem csak tervezés szintjén vannak. Ezek között találunk gyártáshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó felhívásokat, logisztikai központok fejlesztéséhez vagy logisztikai szolgáltatások igénybevételéhez nyújtható támogatásokat, valamint KKV és nagyvállalati képzéseket is. Nézzük is ezeket részletesebben.

1.GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Ez már egy benyújtható pályázat, idén január 18. óta fogadják be a kérelmeket. Jelenleg a rendelkezésre álló keret valamivel több, mint harmadára érkezett be igény. A felhívás a már működő, logisztikai szolgáltatásokat végző, minimum 5.000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkező vállalkozások tudnak pályázni. Ezen feltétel teljesülése mellett elvárás, hogy a cég legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkezzen, melyben legalább 5 fő alkalmazott volt, valamint TEÁOR szerinti főtevékenységük logisztikai alapszolgáltatás legyen, fejlesztendő tevékenységük pedig szintén logisztikai alap-, kiegészítő- vagy egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódjon.

Ha ezeknek megfelel a vállalkozás, akkor lehetősége van a logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítésre, korszerűsítésre és ingatlan beruházásra is. Továbbá kizárólag a logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése, információs technológia-fejlesztés (eszköz, szoftver), valamint az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése képezheti részét a projektnek. A fejlesztést kizárólag Pest megyén kívül lehet végrehajtani, melyhez 50%-os intenzitás mellett 25 és 250 millió Ft közötti támogatást lehet igényelni.

2.GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

A konstrukció a KKV-nak szeretne segítséget nyújtani abban, hogy egyszerűbben tudjanak logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, ezzel is hatékonyan kihasználva erőforrásaikat. Ennek eredményeként a KKV-k képesek lehetnek növelni meglévő piacaikat és újakat is szerezni, jobban tudnak integrálódni a nemzetközi termelési láncokba.

Nem mindegy azonban, hogy kitől és honnan vesszük igénybe a szolgáltatást, ugyanis csak az MLSZKSZ által minősített logisztikai központokkal lehet együttműködést kötni, azok közül is csak azokkal, melyek nem Pest megyében működnek. Ezek közül is csak azokkal lehet jelen pályázatban együttműködni, akitől a benyújtást megelőző két naptári évben még nem vettünk igénybe logisztikai szolgáltatást.

Támogatás igényelhető többek között a raktár, vagy szabadtéri tároló bérléséhez, kikötő-, parthasználathoz, daru és targonca használathoz, vámügyintézéshez, hatósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz, informatikai rendszerek igénybevételéhez, valamint kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségekhez (pl. anyagmozgatás, parkolás, konténerjavítás, mérlegelés, vasúti kocsi kezelés, hajóállítás, vasúti szolgáltatások). Az ezekhez igénybe vehető támogatás 5 és 25 millió Ft közé eshet, mely az elszámolható költségek maximum 50%-a lehet. Az igénybe vevők köre azon KKV-k közül kerülhet ki, melyek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek, melynél az utolsó ilyen évben legalább 1 fő alkalmazottal rendelkeztek.

A benyújtás 2017. június 1. és szeptember 27. között lehetséges, a bírálat a beérkezés sorrendjében történik.

3.GINOP 1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

A konstrukció igénybevétele igen sok szigorú feltételhez van kötve. Már a felhívás neve is azt sugallja, hogy a növekedési potenciál alapfeltétele a pályázaton való indulásnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megvizsgálva az utolsó három lezárt, teljes üzleti évet, kimutatható-e 5%-os árbevétel növekedés. Ezt a növekedést vagy az utolsó, vagy az utolsó előtti lezárt évben kell elérni, a harmadik év árbevételéhez képest, aminek pedig az utolsó lezárt évben 0,5 és 5 milliárd Ft között kell lennie. Ebből az is következik, hogy csak olyan KKV nyújthat be kérelmet, amelyik rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, létszáma pedig legalább egy fő a legutolsóban. Ezek mellett a vállalkozásnak beszállítónak is kell lennie, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és “megfelelt” minősítést értek el, továbbá amelynek fejlesztési igénye az Irinyi Tervben megjelölt tevékenységek valamelyikére irányul.

Az a vállalkozás, amely ennek a számos feltételnek mind megfelel, az idén június 30-tól nyújthatja be kérelmét, mindössze egy(!) hónapig, vagyis július 31-ig. A bírálat egyszerűsített eljárással zajlik, vagyis a beérkezést követően megkezdődhet annak értékelés. Ennek során előnyt élveznek a például az innovatív, vagy exportorientált vállalkozások, amelyek IPAR 4.0 megoldásokat alkalmaznak, vagy az előírtnál magasabb árbevétel növekedéssel büszkélkedhetnek. A maximális támogatási intenzitásnál figyelembe kell venni a regionális térkép engedte lehetőségeket, de így sem lehet nagyobb 50%-nál.

A támogatás összege 25 milliótól 500 millió Ft-ig terjed, amit igénybe lehet venni technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, IT-fejlesztésre, valamint minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére.

4.GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A projekt segítségével a nagyvállatok alkalmazottaikat tudják magasabb tudásszintre juttatni, legyen szó OKJ-s szakképesítésről, nyelvi képzésről vagy egyéb szakmai képzésről. A pályázat célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A kompetenciák birtokában az alkalmazottak más munkaterületeken is el tudnak helyezkedni, vagy magasabb szinten tudják végrehajtani feladatukat, nem mellesleg pedig egy esetleges munkaerőpiacra való kikerüléskor is nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni.

A bírálat során előnyt élveznek azok a képzések, melyek során az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek, vagy például a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen. Előny továbbá az általános és szakmai infokommunikációs ismeretek bővítését célzó foglalkoztatás is.

A képzések formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés vagy akár távoktatás is, melyeket elsősorban külső képzésként kell igénybe venni, a belső képzések mindössze a 20%-át tehetik ki a támogatható tanfolyamoknak. A célcsoport kapcsán annyi kitétel van, hogy nagyvállalati alkalmazottnak kell lennie. A résztvevők minimum létszáma 17 fő, továbbá legalább 5%-uknak (de minimum 2 főnek) hátrányos helyzetű munkavállalónak is kell lennie, ezen értékek alatt pályázatot nem lehet benyújtani. Kötelező előírás még, hogy a résztvevők legalább 80%-ának tanúsítványt vagy bizonyítványt is kell szerezniük, mellyel igazolják a képzések sikeres elvégzését.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke és összege függ a pályázó aktuális de minimis keretétől is (a de minimis keret 200.000 Ft-nak megfelelő forintösszeg), az értékhatárig ugyanis akár 100%-os támogatásra is jogosultak lehetünk. Amennyiben képzési támogatás kategóriában nyújtjuk be a kérelmet, akkor 50%, míg ugyanez 10%-kal több, ha hátrányos helyzetű munkavállalóról van szó. A támogatási összeg 10 és 100 millió Ft között lehet.

A kérelmeket 2017. május 3-tól lehet benyújtani ez év október 30-ig. A bírálat egyszerűsített eljárás keretében fog történni, így a beérkezést követően az értékelés megkezdődhet.

5.GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Ez a felhívás annyiban különbözik az előbb bemutatottól, hogy KKV-k részére szól. Ennek megfelelően alacsonyabb támogatási összegre is lehet is pályázni, itt a minimum összeg 3 millió Ft, a maximálisan igényelhető pedig 50 millió Ft. Csekély összegű támogatás esetén itt is 100%-os intenzitás van, a képzési támogatás pedig 60%, ha mikro- vagy kisvállalkozás a pályázó vagy hátrányos helyzetű a munkavállaló, akkor 70% a maximális intenzitás.

Ennél a felhívásnál minimálisan előírt résztvevői létszám nincs, viszont ha a pályázó középvállalkozás, akkor a képzésben részt vevők legalább 5%-ának (de minimum 2 főnek) hátrányos helyzetű alkalmazottnak kell lennie.

A kérelmeket 2017. június 30-tól idén október 30-ig lehet benyújtani.

6.GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Ezt a felhívást már múltkori cikkünkben bemutattuk, azonban fontosnak tartjuk kiemelni, hogy egy népszerű eszközbeszerzési pályázatról van szó, ahol feldolgozóipari, gyártó tevékenység végzéséhez fel lehet használni. A jelenlegi keret valamivel 80% alatti igénylésnél tarthat, így egy utolsó roham valószínűleg még belefér. Az említett tevékenységeken kívül másra is van lehetőség, ez esetben viszont a fejlesztést Szabad Vállalkozási Zónában (SZVZ) kell végrehajtani.

7.GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Ez szintén egy már korábban bemutatott pályázat, de bőven van még ebben is lehetőség, a rendelkezésre álló forrás alig 15%-ára érkezett be igény. A konstrukcióban két célterületen belül (1. helyben telepített szoftver, 2. felhőalapú szolgáltatás) adódik lehetőség többek között a vállalati CRM, a gyártási terület, a bérszámfejtés, a kontrolling vagy a pénzügyi, számviteli terület fejlesztésére. Fejleszteni lehet vagy az internetes értékesítési (webáruház) vagy az internetes megjelenési (vállalati portál) felületet.

Ha a két célterületet kombináljuk, a maximális támogatás 24 millió Ft, míg ha csak egy célterületet érintünk, akkor a maximális támogatás az 1. célterületen 16 millió Ft, míg a 2. célterületen maximum 8 millió Ft lehet.

Somogyi Tibor – Tóth Gergő Péter
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

aktuális fejlesztés ginop kkv logisztika pályázat
..