Bezárás

Pályázati aktualitások – Június

Írta: Szerkesztőség - 2019 június 17.

Előző cikkünkben egy olyan napelemes pályázatról volt szó, ahol maximum 15 kWp teljesítményű napelemes rendszerek támogathatóak, maximum 3 millió Ft támogatással. Ez a sokak által már biztos ismert „akár 100%-os napelemes pályázat”. Időközben a végleges felhívás megjelent, a beadás kezdete 2019. június 17-re módosult.

Ugyanakkor megjelent egy újabb társadalmi egyeztetésre készült tervezet, melyben szintén napelemeket lehet beszerezni támogatásból, de itt már emellett energetikai korszerűsítés is lehetséges. Az utóbbi időben több ilyen jellegű konstrukció is volt, ugyanakkor azokhoz képest történt egy lényegi változás: a megújuló energiaforrást biztosító rendszert ugyanis különállóan is be lehet szerezni, energiahatékonyság javítására irányuló fejlesztés nélkül is, illetve fordítva, továbbá a kettő kombinálható is, az eddigi 70-30 százalékos arány megkötése nélkül. Most ezt a felhívást szeretnénk bemutatni, mert ez már egy jóval nagyobb érdeklődésre számot adható felhívásnak ígérkezik.

Előzetesen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a most bemutatásra kerülő konstrukció jelenleg tervezet, így a végleges kiírás még változhat ehhez képest. A jelenlegi tervek szerint július 30-tól lehet pályázni.

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Ahogy fentebb is említettük, ez a pályázat eltér az eddigiektől, hiszen önállóan is telepíthetünk napelemet, cserélhetünk kazánt vagy nyílászárókat, nem kell kombinálni ezeket a fejlesztési elemeket egymással. Önmagában ez jól hangzik, ugyanakkor az újabb, szigorúbb kritériumok teljesítéséhez nem biztos, hogy ezt meg is lehet valósítani és nem kényszerülünk mégiscsak kompromisszumra.

Támogatást igénylők köre

Támogatásra jogosultak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

• rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,– vagyis lehet Kft, Rt, Kkt, Bt, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég vagy EV.

Nem részesíthető támogatásban az a vállalkozás, a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében vagy jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban. A partner-kapcsolt vállalkozásoknál meglévő beruházás a tervezet alapján úgy tűnik, nincs kizárva.

Csak olyan megvalósítási helyszín jöhet szóba, ami Pest megyén kívül esik. A fejlesztéssel érintett ingatlan – besorolása alapján – nem lehet lakás/lakhatás céljára szolgáló épület. Amennyiben annak minősül, úgy annak átsorolását valamilyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódó épülettípusra el kell indítani. Az épületnek a megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban kellett állnia, illetve nem rendelkezhetnek állékonysági problémával.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás csekély összegű, vagyis de minimis támogatásnak minősül, mértéke minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A támogatási intenzitás maximális mértéke 55%. Ezen a százalékon felül további fajlagos költségek vannak meghatározva, melyek lehatárolják, kW-onként, GJ-onként mekkora költségek számolhatóak el. Pl.: nem haladhatja meg az elszámolható költség szigetelésnél, nyílászáró-cserénél a maximum 110 ezer Ft/megtakarított GJ-t, vagy napelem esetében 337 ezer Ft/kWp értéket.

A projektben igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. Támogatható tevékenységek A pályázatban két támogatható tevékenység van, melyek akár önállóan, akár kombinálva végezhetünk.

1. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek, ezen belül pedig

 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz (HMV) igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre;
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, ezen belül támogatott:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (hőszigetelés, nyílászáró-csere, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése (hűtés, fűtés, szellőzés);
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Fontos, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál a fentebb felsorolt tevékenységekkel korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javuljon „DD” besorolás alatti épületek esetében. Vagyis legyen szó akár hőszigetelésről, akár nyílászáró-cseréről, vagy hőszivattyú telepítésről, akkor amennyiben az épület jelenleg „DD” besorolásnál rosszabb energetikával rendelkezik, 2 szintet javulnia kell.

Kivétel ez alól az elvárás alól a napelemes rendszer. Ha a projektünk mindössze napelem beszerzésére irányul, nem kell ennek a feltételnek teljesülnie. Mindössze annyi ez esetben az előírás, hogy minimum 15 kWp névleges teljesítményű legyen a rendszer, fedezze a fejlesztéssel érintett épület/épületcsoport villamos energiaigényének minimum 15%-át, valamint ne haladja meg a 100%-át. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Típusát tekintve lehet hálózatra tápláló, vagy úgynevezett „sziget üzemű”, akkumulátoros rendszer.

Hőszivattyús rendszer esetén támogatottak a földhő-víz, víz-víz és levegő-víz rendszertípusok.

Nem támogatott tevékenység különösen

 • új építmény létrehozása;
 • olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá;
 • távhőrendszerről való leválás (a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével);
 • mezőgazdasági termelő vállalkozás projektje;
 • EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére irányuló projektek.

A tervezet véleményezése április 18-án lejárt, a végleges felhívás május 24-ig egyelőre még nem jelent meg. Javasolt viszont, hogy aki pályázni akar, idejében kezdjen neki a projekt összeállításának, mert mindössze szeptember 10-ig lehet majd beadni a kérelmeket. Addig pedig komoly energetikai számításokat kell elvégeztetni, és összhangba kell hozni ezeket az építési tervekkel és a pályázó pénzügyi lehetőségeivel. Majd ezt követően, ezen információk birtokában tudjuk csak megvizsgálni, megvan e a benyújtáshoz szükséges minimális pontszámunk. Ez ugyanis tipikusan az a pályázat, ahol sok munkát kell belefektetni ahhoz is, hogy kiderüljön, egyáltalán jogosultak vagyunk-e pályázni.

Somogyi Tibor – Tóth Gergő Péter