Szakmai elismerés, verseny, lehetőség

Írta: Transpack-2020/III. lapszám cikke - 2020 május 30.

Indul a Hungaropack-nevezés

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) már 37. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

A kezdeményezés a csomagolóipar fejlődését segíti, egyben fórumot teremt az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetéséhez, és természetesen a leendő értékesítésében is marketingjelentőséggel bír. Mint minden verseny, a HUNGAROPACK is megmérettetés idehaza, és a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez kapcsolódóan világszinten is.

Csomagolási, anyagmozgatási szaklapunk képviseletében hosszú évek óta részt veszünk a verseny zsűrizésében. Minden alkalommal rácsodálkozhatunk a szakmai leleményre, a költséghatékonysági és környezetvédelmi szempontokra is a design és reklámtartalom prioritása mellett. Sőt, volt szerencsénk abban az évben is a HUNGAROPACK díjazottjainak szurkolni, mikor a világversenynek hazánk adott otthont. Így meggyőződéssel tudjuk a gyártók, tervezők figyelmébe ajánlani a megmérettetést, így a CSAOSZ segítségével egy csokorba szedtük a szükséges tudnivalókat.

A verseny területe

A HUNGAROPACK 2020 két kategóriában kerül lebonyolításra: I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, II. Szállítási csomagolás.

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2018. június 1. és 2020. május 31. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

  1. a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva, továbbá
  2. b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
  3. c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint
  4. d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Egy kategórián belül azonos nevezési lapot kell használni a kész csomagolások, illetve a csomagolószerek nevezéséhez. Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet. Tervező, fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat. Nevezni word formátumú nevezési lap és/vagy online űrlap kitöltésével lehet. A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat csatolmányban lehet megküldeni, lehetőség szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban.

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött nevezési lapot kérnek a szervezők:

  1. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások (csomagolószerek),
  2. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások (csomagolószerek) esetén. Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld. Nevezésenként 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérnek küldeni. A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket tartalmazó kész csomagolás-mintákat. Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mutatni. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő:

– műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozat,

– kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,

– egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának megküldését kérik a szervezők.

A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a Nevezési lapon kérik feltüntetni. Ebben az esetben a mintát mindenképpen a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérik beküldeni. Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérnek csatolni. A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség új címére (1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. 209. szoba) kérik megküldeni. Kérik, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes egyeztetést követően küldjék meg. A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel. A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is – területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja. A nevezési díj tételenként 42.000 Ft + 27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni. Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható. Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje: 2020. június 30.

Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság (zsűri) pontozással értékeli, és ennek alapján ítéli oda a valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a HUNGAROPACK 2020 díjat. A környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért járó HUNGAROPACK 2020 Fenntarthatósági díjat, a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát értékelő HUNGAROPACK 2020 Ipari Kreativitás díjat, a figyelemfelkeltést, eladásösztönzést reflektáló HUNGAROPACK 2020 Marketing díjat, a nyomdai előkészítést, nyomtatást értékelő HUNGAROPACK 2020 Print díjat, valamint az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen kampányoló HUNGAROPACK 2020 SaveFood díjat is a szakmai zsűri ítéli oda. Az elbírálás szempontjai között az áruvédelmi hatékonyság, a korszerűség, az eredetiség, az esztétikai érték, a környezetvédelmi jellemzők, az újrahasznosíthatóság és funkciója alapján a logisztikai és/vagy fogyasztói követelmények is szerepelnek.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást a CSAOSZ-nál Kilijánovics Erika irodavezető, Pelczer Ágnes szervezőtitkár, illetve Nagy Miklós főtitkár. 1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. emelet 209. (061/210-0107, [email protected], www.csaosz.hu).

A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logóját. A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik. A hazai verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2020. november 5-én, a CSAOSZ által szervezett szakmai konferencia záróeseményeként szervezett díjátadón kerül sor.

Sándor Ildikó