Járványválság: így jártunk…

Írta: Kohout Zoltán - 2020 augusztus 08.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány megbízásából készült felmérés megállapította, hogy míg korábban az emberek harmada félt attól, hogy a jövőben nem tudja fenntartani az életszínvonalát, addig ma már 40%-uk tart ettől – nagyrészt a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés miatt. Az emberek negyede már érzi is életszínvonala csökkenését, továbbá a munkavállalók 41%-át érintette munkavégzésében a járvány: 6%-ukat elbocsátották, 16% otthoni munkára kényszerült, 12%-nak rövidítették a munkaidejét, 8%-ukat pedig kényszerszabadságra küldték. Sőt, utóbbiak közül minden 4. alkalmazottat fizetés nélküli szabadságra küldték. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak ötödét rosszul érintette már a válság első hónapja is: megszűnt a munkahelye, és/vagy csökkent a jövedelme. A járvány természetesen a csomagolóipart sem kímélte, ugyanakkor, mint sok más ágazatban, lehetőséget teremt, illetve kikényszeríti a technológiai fejlesztéseket.

 

 

Más felmérések is megerősítik a tényt: a magyarok 43%-a válaszolta azt, hogy csökkent a jövedelme a járvány kitörése óta, 35%-a pedig a munkáját is elveszítette részben vagy teljesen. Az európai átlag ehhez képest 28, illetve 21% volt ugyanezeknél a kérdéseknél.

Az EU-ban a magyarok és a spanyolok között voltak a legtöbben – mindkét országban 43% –, akik a jövedelem csökkenéséről beszéltek, és hasonlóan magas arányban (41%) állították ezt a görögök és a bolgárok. A lista másik végén a luxemburgiak állnak, akiknek csak 14% vallott arról, hogy kevesebb pénze lett, illetve 16-16%-kal a finnek és a dánok