fbpx

Csomagolás: kettős kinevezés, ambiciózus célok a DS Smith-nél

Írta: Transpack-2023/II. lapszám cikke - 2023 május 21.

A csomagolóipar fejlődését ma két fő trend határozza meg: az egyik a műanyagok visszaszorulása, a másik az e-kereskedelmi szektor növekedése. Ezek mentén a DS Smith Packaging Hungary Kft. jelentős szerepet vállal a papíralapú csomagolások alkalmazhatóságát célzó kutatásokban, amely amellett, hogy a műanyagok alternatíváját jelenti, megfelel az egyre inkább dominánssá váló e-kereskedelmi igényeknek is. A cégnél az ügyfélcentrikus menedzsment fenntartása és a vezetői utódlás biztosítása érdekében nemrég kettős előléptetést jelentettek be.

Tapasztalt vezetők viszik tovább a vállalatot

A vállalat hazai egységét több mint 20 éve vezető Fekete Zsoltot regionális üzletfejlesztési igazgatóvá nevezték ki. Ebben a pozíciójában a vállalat stratégiáját meghatározó innovációs területért, valamint annak menetrendjéért felel a cég kelet-európai régiójában. Ennek keretében az innovatív megoldások és lehetőségek felkutatása, meghatározása, illetve a kapcsolódó technológiák azonosítása lesz a feladata. Emellett a DS Smith szervezetén belül újonnan létrehozott ún. Innovációs Tanácsnak is tagja lesz.

Fekete Zsolt Szabó Levente
Fekete Zsolt (balról) és Szabó Levente

Fekete Zsolt legendás alakja a hazai papíriparnak: volt műszaki igazgató a szentendrei papírgyárban, korábban az SCA színeiben gyárigazgató Nagykátán és Győrött, az irányítása alatt a gondolattól a tényleges működésig felépült Győrben egy ofszett gyár – mindössze 10 hónap alatt. Felügyeletével építettek fel egy hullámtermék üzemet Romániában, és ő fogta össze a vállalat három országra, majd a DS Smith-nél 7 országra kiterjedő tevékenységét.

A DS Smith Packaging Hungary Kft. új ügyvezető igazgatója Szabó Levente. A 12 éve a DS Smith-nél dolgozó közgazdász számos pozíciót betöltött már a vállalatnál – köztük a magyarországi értékesítési- és marketing-igazgatói posztot –, mostani megbízatása előtt a vállalat dél-nyugati szubrégiós értékesítési-, marketing és innovációs igazgatója volt. Elsődleges célja ambiciózus növekedési terveik elérése, valamint ügyfélközpontú működésük továbbfejlesztése.

A vevők is kulcsszerepetjátszanak a stratégiában

1985 óta, amikor megkezdte pályáját a papíriparban, nemcsak a gyártási, feldolgozási technológiák, de magának az alapanyagnak társadalmi-szakpolitikai megítélése is rengeteget változott a környezetvédelem felértékelődése miatt. Most, hogy regionális vezetői feladatot kap, hogyan látja a papír, mint csomagolási, logisztikai alapanyag szerepének közeljövőjét?

– Az évek során folyamatosan felértékelődött a papír szerepe a piacon –mondja Fekete Zsolt regionális igazgató. – Ezzel együtt különböző törekvések, tendenciák voltak láthatóak a csomagolási iparban alapanyagok tekintetében az elmúlt 30-40 évben. Korábban a PVC-t igyekeztek kiváltani, ami egyre inkább marginális helyzetbe került és kiszorult a csomagolóanyagok közül. Most az egyszerhasználatos műanyagok helyettesítése került a fókuszba. Az EPS-alapú csomagolóanyagok jövője is folyamatosan kérdőjeleket vet fel a nehéz újrahasznosíthatóságuk és környezetszennyező voltuk miatt, míg a papír- és egyéb cellulózrost-alapú anyagok könnyen újrahasznosíthatóak. E tulajdonságaik révén a műanyagalapú csomagolások legkézenfekvőbb fenntartható alternatívájává váltak. Ez a tendencia a közeljövőben várhatóan erősödni fog.

Ön több hazai innovációs programot, gyárépítést irányított. A műanyagfelhasználás csökkentésére irányuló szabályozások miatt várható-e az, hogy az innováció, a csomagolásfejlesztés még több területen érinti majd a papíralapú technológiai megoldásokat?

– Az élelmiszeriparban, valamint a fogyasztói csomagolások, friss élelmiszerek esetében az egyszer használatos műanyag tálcák és fóliák kiváltása olyan területek, ahol a papíralapú technológiák egyre inkább megjelennek. Csupán egyet említve a DS Smith megoldásai közül: az Ecobowl például olyan készételek, konyhakész ételek, friss húsáruk csomagolására alkalmas konstrukció, mely jelentős alternatívát képvisel.

A DS Smith magyarországi szervezete az ön vezetői időszaka alatt megötszörözte árbevételét, és megháromszorozta piaci részesedését. Mi volt az a stratégia, vállalatirányítási elv, amely ehhez az eredményhez vezetett, és mi volt ebben az ön saját szakmai és cégvezetői koncepciója?

– Vevőink mindig is kulcsfontosságú szerepet töltöttek be stratégiánkban. Olyan partnerekkel működünk együtt, akikkel hosszú távon lehet fejlődni, jelentős közös eredményeket elérni. Ennek érdekében igyekeztünk megismerni az igényeiket és megfelelni az elvárásaiknak. Ez több területet érint: a szervezet fejlesztése, a technológiai kompetenciák erősítése, a vevőspecifikus tanúsítványok megszerzése, szolgáltatási háttér (egyedi termék és technológiai innovációk, service centre kiszolgálási mód, just in time kiszolgálás, full service) kialakítása és biztosítása, melyekkel megelőztük a konkurenciát. Folyamatos fejlődést és növekedést tűztünk ki célul, és azt követtük, beleértve a gyárak építését, az új technológiák meghonosítását, az akvizíciót, a regionális együttműködést. Alapelvünk a magas szintű vevői elégedettség elérése – vevőinket helyezve a középpontba –, aminek alapfeltétele a kiemelkedő szakmai tudással felvértezett, elkötelezett csapat kialakítása.

Szabó Levente ügyvezető igazgató
Szabó Levente ügyvezető igazgató

Jelentős ráfordítások az innovációban, környezettudatosságban

Ön a DS Smith hazai vállalatánál korábban, bő tíz éven át elsősorban az értékesítési és marketingfeladatokért felelt. Az utóbbi években azonban, különösen a logisztikai, csomagolási ágazatban fordulatos időszakot él át a papír, mint alapanyag, a műanyagok visszaszorulásával párhuzamosan. Ön hogyan látta-látja ezt a trendfordulót? – kérdeztük Szabó Levente ügyvezetőtől.

– A fenntarthatósági szempontokon alapuló csomagolóanyag-tervezést a DS Smith hosszú évek óta zászlajára tűzte és alkalmazza csomagolási megoldásaiban. Ezen túlmenően cégcsoport szinten – jövőkutatási céllal – rendszeresen végzünk vizsgálatokat, készítünk ún. future scenariókat, azaz lehetséges jövőbeli forgatókönyveket vázolunk fel, elemezve a fogyasztói trendeket és azok változásainak hatását a csomagolásra. Ezért a műanyag visszaszorulása, mint trend megjelenése egyáltalán nem jelentett számunkra meglepetést, sőt, tudatosan készültünk rá olyan innovatív csomagolási megoldásokkal, melyek lehetővé teszik a problémás műanyagból készült csomagolások fenntartható, papíralapú konstrukciókra történő kiváltását. A körforgásos gazdaság iránti elkötelezettségünket mi sem szemlélteti jobban, minthogy több éve stratégiai partnerei vagyunk az Ellen MacArthur Foundationnek, és számos edukációs programot kezdeményeztünk a jövő generáció szemléletének megváltoztatása céljából. Itt, Magyarországon például két ökotanterem-projektet indítottunk, egyet Budapesten, egyet Nagykátán. Csak az idei üzleti évünkben eddig több mint 6,5 millió problémás műanyagcsomagolást váltottunk ki fenntartható, papíralapú megoldással, mely kapcsán cégcsoport szinten 1 milliárd problémás műanyag helyettesítését tűztük ki célul 2025-ig.

Kinevezésekor adott nyilatkozatában is utalt rá, hogy az új kihívások érzékenységet és alkalmazkodókészséget követelnek az iparági vezetőktől. Elég, ha csak az ellátási problémákra, extrém áremelkedésekre gondolunk. Mi lesz az ön fő stratégiája e kihívások kezelésében?

– Az elmúlt évek megtanítottak minket arra, hogy a vállalatok gyors alkalmazkodóképessége mekkora versenyelőnyt jelenthet. A COVID, a jelent érintő, mindenki által ismert geopolitikai események olyan helyzeteket szültek, melyekre a tradicionális megközelítésen alapuló válaszok és üzleti megoldások nem tudtak kellő mértékben hatékonyak és eredményesek lenni. Kihasználva a cégméretből adódó előnyeinket és a lehetőségeket, olyan újszerű megoldásokat dolgoztunk ki, melyek garantálták a működésünket, és ezáltal vevőink alapanyag-ellátásának biztonságát, ugyanakkor számos területen alapvetően változtatták meg a mechanizmusokat. A változások kezelése természetesen nagyfokú nyitottságot és rugalmasságot feltételez, sokszor komfortzónán kívüli helyezetekkel. Tapasztalatom szerint ugyanakkor ez a nyitottság új technológiai megoldásokkal ötvözve felgyorsítja a fejlődést, és előremutató, vállalati hatékonyságot javító megoldást eredményez.

Mi a véleménye a papírtermékgyártás közeljövőjéről, különösen az olyan csomagolóipari megoldások, termékkörök terén, mint például az e-kereskedelem, az FMCG? Mit tart a legkomolyabb kihívásnak, illetve kitörési lehetőségnek?

– Az elmúlt időszakban a csomagolóipar jelentős változáson ment keresztül, és arra számítunk, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Kétségkívül a két legjelentősebb trend a műanyagok visszaszorulása a papíralapú megoldásokkal szemben, valamint az e-kereskedelmi csatorna dinamikus növekedése. Számos kutatás zajlik, melyek a papíralapú csomagolások egyéb területeken való alkalmazhatóságának kiterjesztését célozzák. Ebben a DS Smith is jelentős szerepet vállal, komoly erőforrásokat fordít innovatív és környezettudatos csomagolási megoldások kifejlesztésre. Azt tapasztaljuk, hogy vevőink részéről is nagy igény mutatkozik erre, különösen úgy, hogy a legtöbb esetben ez semmiféle többletköltséget nem jelent számukra. Sőt, optimalizált és újragondolt csomagolási megoldásainkkal számos esetben jelentős költségmegtakarítás érhető el az ellátási lánc egészét vizsgálva: a felhasználási körülményekhez igazított optimalizált alapanyag-felhasználás, hatékony rakatképzés a jobb fuvar- és raktárkihasználás érdekében, melyek kedvezőbb környezetvédelmi adók és termékdíj elérését tehetik lehetővé. Ezzel összhangban segítjük a partnereinket a fenntarthatósági céljaik elérésében.

Kohout Zoltán