fbpx

Csomagolási törzsadatok

Írta: Transpack-2023/V. lapszám cikke - 2023 december 22.

Immár négy kiadvány támogatja a csomagolás körforgásban tartásához a cégek termék- és beszerzési menedzsereit, valamint az innovációért és fenntarthatóságért felelős szakembereit az EU által kitűzött célok elérésében. Miért és hogyan jöttek létre, mi a céljuk, és mi a fókusza a legfrissebb ajánlásnak?

Közös platform

Az EU körforgásos gazdálkodási csomagjának egyik célja, hogy jelentősen átalakítsa a csomagolás működési környezetét. A csomagolóanyagok felhasználásának csökkentése, a csomagolás úrafelhasználásának és a csomagolószer újrahasznosításának ösztönzése, mind-mind a körkörös gazdaság felé vezető lépések. Az elvárás, hogy 2025-re meg kell duplázni az újrahasznosítás arányát (különösen a műanyagcsomagolások esetében), a csomagolás újrahasznosíthatóságát, ami a körforgásra készülő csomagolás kialakítását alapozza meg.

Nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a fogyasztási cikkek csomagolásának csak töredéke újrahasznosítható, ezért az ECR Ausztria tagjai az osztrák kereskedők és gyártók képviselői, valamint a terület szakértői közös platformot hoztak létre 2019 végén. Ez az ECR Circular Packaging kezdeményezés, ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy szabályokat és szabványokat dolgozzon ki a csomagolás fenntarthatóságának értékelésére, valamint irányelveket alkosson a csomagolások körforgásos szemléletű tervezésére. A téma minél szélesebb körű lefedése érdekében három munkacsoportot hoztak létre: a csomagolások körforgásos szemléletű tervezésével foglalkozó munkacsoportot, a fenntarthatóságot értékelő munkacsoportot és a csomagolási információkkal foglalkozó munkacsoportot.

nyíl kiadvány szöveg

A csomagolások körforgásos szemléletű tervezésével foglalkozó munkacsoport célja, hogy átvizsgálja és elemezze a kereskedelem, az ipar és a tudomány területeinek irányelveit, és széles körben elfogadott szabályokat és szabványokat vezessen le belőlük a teljes FMCG szektor számára. A fenntarthatóságot értékelő munkacsoport a csomagolás ésszerű és holisztikus megközelítéshez különböző eszközöket vizsgált meg, és közösen alkalmazható irányelveket fogalmazott meg, mivel az újrahasznosíthatóság a körforgásos gazdaság alapvető követelménye. Azonban annak csak egy részét képezi a csomagolás holisztikus fenntarthatóságának értékelése. A csomagolási információkkal foglalkozó munkacsoport a csomagolási adatokhoz szükséges információk meghatározását és azok automatikus leképezését tűzte ki célul a kereskedelem és az ipar közötti törzsadatcsere részeként.

Közös ajánlások

Az munkacsoportok keretein belül az osztrák FMCG szektor az ECR Ausztria irányításával, valamint a Bécsi Alkalmazott Tudományok Egyeteme az FH Campus Wien műszaki szakértelmével néhány hónap alatt kidolgozta első ajánlását az újrahasznosítható csomagolások tervezésére. Ez a részletes és átfogó útmutató lehetővé teszi a nem tipikusan csomagolási szakértők számára is, hogy megértsék és átlássák, hogy mikre kell megkülönböztetett figyelmet fordítani egy jövőbeni csomagolás fejlesztése során annak érdekében, hogy azzal a lehető legmagasabb szintű újrafeldolgozhatóságot lehessen elérni. Az eredeti német nyelvű útmutatót „Packaging Design for Recycling” címmel az ECR Közösség a Csomagolási Világszövetséggel (WPO) együttműködve világszerte ismert és elismert globális ajánlássá tette. Mára tíz nyelvre fordították le, és 2022 óta magyarul is elérhető „Csomagolástervezés újrahasznosításra – Globális ajánlás a csomagolások körforgásos szemléletű tervezéséhez” címen.

Második ajánlásként egy olyan kritérium-katalógust dolgoztak ki, mellyel kiértékelhető a csomagolás fenntarthatósága. Az útmutató a fenntarthatósági kritériumok általános ismertetésén túl részletes számítási módszereket is tartalmaz. A cél itt is az volt, hogy a nem szakemberek számára is elmagyarázzák, hogy mely tényezők játszanak szerepet a fenntarthatóság megítélésében, és hogyan kell a csomagolást holisztikusan értékelni. A csomagolás fenntarthatóságát értékelő kiadványt a csomagolás újrahasznosíthatóságának értékelési módszerét ismertető útmutató követte.

A benne megadott módszerrel kiszámítható egy csomagolórendszer technikai újrahasznosíthatósága. A tervezési és értékelési útmutatók kiegészítéseként az ECR „Csomagolási törzsadatok” című ajánlása jelent meg utolsóként az idei évben. Mi tette szükségessé a kiadvány elkészítését?

tubus palack tálca doboz

Egységes definíciók és szabványok kellenek

Az EU Zöld megállapodása értelmében vett körforgásos gazdaság biztosításához új, minőségi és globális adatrendszerek szükségesek, mert az újrahasznosíthatóságot és a karbonlábnyomot az egyes értékláncokban csak megalapozott adatokkal és összekapcsolt adatbázisokkal lehet kiszámítani. A digitális termékútlevél – amellyel elérhetők és továbbíthatók lesznek a termékkel kapcsolatos információk – a körforgásos gazdaság középpontjában áll. Segítségével hozzáférhetőek lesznek a termék történetéről, tanúsítványairól, karbonlábnyomáról, az újrahasznosított anyagok arányáról vagy az újrafelhasználhatóságról szóló információk. Továbbra is nagy kihívás marad a csomagolási adatok leírása és megadása a cégek részéről, mivel az újrahasznosíthatóság fogalma jelenleg nincs egyértelműen definiálva. Pedig az újrahasznosíthatóság előfeltétele az ökomodulációnak, ezért az EU részéről kötelező érvényű definíció szükséges. Az adatstruktúrák és a számítási módszerek szabványosításához is uniós irányelvek kellenének, különben az iparnak magának kellene kidolgoznia azokat, ami iparáganként eltérő megoldásokhoz vezethet. Ugyancsak szükséges egy egységes címkézési rendszer kialakítása a fogyasztók számára – hasonlóan a tápértéktartalom megadásához –, hogy ők is tudhassák, mennyire fenntartható vagy újrahasznosítható a megvásárolt csomagolás.

Csomagolási attribútumok a törzsadatokban

Az ECR Circular Packaging kezdeményezés részeként elkészült „Csomagolási törzsadatok” című elemzés megmutatja, hogy milyen új, releváns attribútumok szerepeljenek a törzs- adatállományban, és milyen szabványosított folyamatokat kell kialakítani a csomagolószer- és termékgyártók között egy termékellátási lánc upstream szakaszában ahhoz, hogy meg lehessen tenni az első lépéseket a működőképes újrahasznosítás felé. Mivel a lényegi információk eléréséhez adatszolgáltatásra van szükség az értéklánc korábbi szereplője részről, a munkacsoport részletesen kielemezte a folyamatlánc mentén szükséges csomagolási adatigényeket, és úgy határozta meg az attribútumok mélységét, hogy lépésenként vette figyelembe a folyamat adatkövetelményeit – beleértve azokat az információs igényeket is, melyek csak egy későbbi időpillanatban jelennek meg. A csomagolószer gyártói általában ismerik az újrahasználhatóság szempontjából felhasznált alap- és csomagolóanyagok pontos szerkezetét és tulajdonságait. Ezek az információk azonban kézi vagy helytelen adatbevitel során az értékláncban előre haladva torzulhatnak vagy elveszhetnek. Ennek elkerülése érdekében az adatcsere-folyamatban a lehető legmagasabb szintű automatizálásra és elektronikus adat- átvitelre van szükség, az interfészek kialakításához szabványok és digitalizált csomagolási törzsadatok kellenek. A kiadványban megszólaló cégek ki- hangsúlyozzák ennek az ígéretes munkának a fontosságát. A munkacsoport létrehozta a Packaging Cockpit kísérleti pilot projektet is, ami azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy gyakorlati kipróbálással tesztelje a csomagolási előírások adatátvitelét és az újrahasznosíthatóság automatizált számítását. A Packaging Cockpit egy webalapú információs és vezérlőrendszer a csomagolási portfólió számára, ami lehetővé teszi a specifikációs adatok kezelését és az adatcserét a teljes ellátási lánc mentén a csomagolószer-gyártóktól, a márkás termékek gyártóin át, a kis- kereskedelmi cégekig és a csomagolást feldolgozó rendszerekig.

növény műanyag palack alumíniumdoboz

Az osztrák Spar segítségével szerkesztették meg, és már le is tesztelték az egyes csomagolási komponensek szabványos csomagolási specifikációjának adatbevitelét a csomagolás gyártói részéről; az egyes csomagolóelemek adatátvitelét a csomagolás gyártójától a töltő felé és az újrahasznosíthatóság-számítás és az életciklus-elemzés végrehajtását, különös tekintettel a karbonlábnyomra. A „Csomagolási törzsadatok” című kiadvány egy német nyelvű interaktív dokumentum, amely ingyenesen letölthető az ECR Ausztria weboldaláról. Hasznos és tanulságos olvasmány lehet a csomagolásban érintett valamennyi hazai szereplő számára is.

Kecskés Katalin, GS1 Magyarország | Forrás: ECR, GS1 Ausztria, az ECR, GS1 Ausztria legújabb ajánlása az újrahasznosításhoz