fbpx

Átvállalási szerződések és nyilatkozatok a termékdíj és EPR jogszabály előírásai szerint

Írta: Transpack-2023/VI. lapszám cikke - 2024 február 10.

Mind az átvállalások, mind a nyilatkozatok ismertek a két jogszabályban, viszont azok lényegesen eltérő ügyleteket szabályoznak. Fontos a két jogszabály által meghatározott jogintézmények pontos megismerése és helyes alkalmazása. Sajnos a tapasztalataink alapján sok piaci szereplő nincs tisztában a termékdíj-átvállalás és a nyilatkozat közötti különbséggel. És ezt most hatványozza az EPR-rendelet által biztosított lehetőségek tárháza is.

Környezetvédelmi termékdíj

Átvállalási szerződések

A termékdíj törvény két fő okból teremtette meg az átvállalások jogintézményét. Az egyik, hogy elkerülje a többszörös díjfizetést, mint például, amikor az alapanyag és a késztermék is kötelezett. Erre ad megoldást az átvállalás, hogy a kötelezettség csak egyszer keletkezzen. Ilyen például a hullámkarton lemez és a hullámkarton doboz, ami lemezből készül – és mindkettő kötelezett lenne átvállalás hiányában.

A másik leggyakrabban alkalmazott ok, hogy a kötelezettséggel terhelt termék végül elhagyja az országot, így az nem is belföldön válik hulladékká, viszont eltérő a termékdíjköteles termék kötelezettjének, illetve a kiszállítónak a személye. Erre nyújt megoldást, hogy a csomagolószer gyártójával vagy átvállaló kereskedőjével átvállalási szerződést köt a csomagolást végző, becsomagolt terméket kiszállító, így nem terheli termékdíj a beszerzett csomagolószereket. Igen ám, de 2023. július 1-jét követően a csomagolószer-beszerzéseket termékdíj-átvállalási szerződés hiányában sem terheli fizetendő termékdíj, ugyanis annak összege a hordtasakok kivételével nulla. Azt könnyen beláthatjuk, hogy a nulla díjtétellel növelt cikkek esetén az átvállalás okafogyott, ugyanis az átvállalásból eredő pozitív eredmény eddig a termékdíjjal növelt vásárlás elkerülése volt. A tasakok, hordtasakok esetén van némi létjogosultsága az átvállalás megkötésének, ugyanis bizonyos termékek esetén nem eldönthető, hogy azt a vevő az értékesítés helyén használja, biztosítja csomagolásra vagy sem. Egyébként, ha a termék egyértelműen a kialakítása miatt hordtasak, akkor annak EPR-kötelezettsége mindentől függetlenül a gyártót, behozót terheli. Illetve bizonyos esetben, amikor a csomagolószer-kereskedők mind a beszállítóikkal, mind a vevőikkel megkötötték az átvállalásokat, akkor a korábban kialakított adminisztrációs rendszer megtartása érdekében lehet még létjogosultsága.

pet palack

Ez abban merül ki, hogy a forgalmazott cikkekhez CsK kódokat rögzítettek, és azok rendszerszintű átállítása nagyobb adminisztrációs terhet jelentene. A Green Tax Service Kft. határozott álláspontja az átvállalások ügyében: 2023. 07. 01-jén okafogyottakká váltak, új átvállalási szerződést csak indokolt esetben kötünk. A korábbi átvállalási szerződéseket ezidáig nem javasoltuk felbontani, viszont amikor azok lejárnak, nem javasoljuk újrakötni. 2023. december 31-jét követően sem javasoljuk azokat töröltetni az adóhatósággal. Azonban javasoljuk jelezni a beszállító partnere felé – főleg, ha nem csomagolószer-kereskedők, hanem csomagolást végző vevők vagyunk –, hogy 2024. január 1-jét követően nem kívánunk élni az átvállalás lehetőségével. Ezért kérjük, hogy az átvállalási záradékot a számlákról levenni szíveskedjenek: „a termékdíjkötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés”. Termékdíj-átvállalás nélkül ugyanis a „0” Ft/kg-os termékdíjtételt hangsúlyozzuk, hogy okafogyott átvállalni. Továbbá nem szabad szem elől téveszteni, hogy az átvállalt mennyiségekről a KTBEV nyomtatvány ATV lapján adatot kell szolgáltatni, így ez is felesleges adminisztrációs teher a vállalkozások részére, amitől 2024. 01. 01. után javasolt megszabadulni. Csomagolást végző vevőként nem igazán tudjuk elfogadni azt a beszállítói indokot, hogy át kell állítania a rendszerben a kódokat. És csak emiatt kössük ezeket újra, mert nem szabad elfelejteni, hogy az átvállalási a vevői igényt/érdeket testesíti meg a jogszabály érdekében, illetve ha a vevő azt nem köti meg, a beszállító úgyis kénytelen az átvállalási záradékot levenni a számlákról, a cikkeket pedig át CsK kódolni.

Nyilatkozatok

Az átvállalásokhoz képest itt határozottan más a helyzet. A nyilatkozatnak leginkább az alapanyagként való felhasználás nem csomagolási célú felhasználása esetén marad jelentősége. Ezek viszont olyan termékek, amik a vámtarifaszámuk alapján minősülnek csak termékdíjköteles csomagolószernek, és azokat jellemzően nem használják csomagolásra. Viszont a termékdíj törvényben lévő képlet alapján a termékdíj-kötelezettség csomagolószer esetén ad lehetőséget az EPR-díj levonására, „0” Ft/kg díjtétel alkalmazására. Ezért, ha korábban a jogalkotó ezeket a cikkeket csomagolószernek tekintette, akkor tekintse most is annak. Ennek alátámasztása érdekében javasolt a nyilatkozatok újrakötése, sőt azoknál a cégeknél javasolt a nyilatkozat megkötése, akik korábban nem tették ezt meg, nehogy az ellenőrző hatóság keresse az adott vállalkozáson a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat. Fontos megjegyzés, hogy a nyilatkozatokat ugyan időszakra lehet kötni, viszont annak hosszát a jogszabály az átvállalásokkal ellentétben nem szabályozza, korlátozza, így javasolt legalább 3 vagy 5 évre megkötni.

Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR)

Átvállalási szerződések

A leggyakoribb félreértést az adja, hogy sok piaci szereplő a csomagolás tekintetében is azt hiszi, hogy az EPR-kötelezettség a csomagolószer gyártóját, nem pedig a csomagolást végzőt terheli. Ez egy hatalmas félreértés, ugyanis hordtasakok, ételtároló edények, italtartó poharak kivételével ez nem így van. Azokra viszont jellemzően senki nem akar átvállalni, ugyanis pont az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lett a kötelezett személye így meghatározva. A gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek. Továbbá mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés is átvállalhatja a körforgásos termékekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget.

A tartalmi előírásai végtelenül egyszerűek. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább a szerződő felek nevét, címét, adószámát, a körforgásos termék megnevezését, KF kódját, az átvállalás jogcímének jogszabályi helyét és az átvállalás időszakát tartalmazza.

A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállalási szerződés hatályosságának időszaka alatt, a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra.

Átvállalás esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor keletkezik.

Az átvállalása esetén a gyártó a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti, hogy: „a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli”.

Az eljárási szabályok a termékdíj törvényben megismertekhez nagyon gyanúsan visszaköszönnek. Az átvállaló az átvállalási szerződést a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi, és kéri a nyilvántartásba vételét, melyről a hatóság mindkét szerződő felet értesíti.

Az átvállalási szerződés a nyilvántartásba vétel napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos.

Nyilatkozatok

Két esetben lehet a kötelezett felé nyilatkozatot tenni: az egyik a külföldre kiszállító vevő nyilatkozata, a másik pedig a sütőolajat, sütőzsírt alapanyagként felhasználó nyilatkozattételi lehetősége. Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább 60%-a önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül.

Ugyan a teljes mennyiséget EPR-díj nélkül szerezheti be, viszont a belföldön forgalomba hozott mennyiség után beáll a kötelezettség. Ezt sok piaci szereplő nem így gondolja, kvázi úgy értelmezi, hogy ha 60% felett exportál, akkor jutalmul a belföldre értékesített mennyiségre nem keletkezik kötelezettsége – természetesen ez nem így van. Mi van abban az esetben, ha nem teljesül a 60%-os kiszállítás, tehetünk-e nyilatkozatot? Igen, tehetünk. A 60%-os szabály csak a nyilatkozattal beszerzett mennyiségekre érvényes. Amiről tudjuk, hogy nem kerül külföldre kiszállításra, arra ne nyilatkozzunk, pontosabban jelezzük az eladónak, hogy az adott cikkre számoljanak EPR-díjat. Tehát, ha a 100%-nak csak 1%-a kerül külföldre kiszállításra, akkor az 1% tekintetében a teljes mennyiség elhagyja az országot, így nyilatkozattételre jogosultak vagyunk. Azonban oda kell figyelni, hogy az eladói számlák záradéka a szándékunkkal összhangban legyen. A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

A kötelezett gyártó vevője nyilatkozhat arról, hogy a megvásárolt sütőolajat más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel, amelynek során a sütőolaj a technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe. Ebben az esetben sem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni. A nyilatkozat szerinti felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként felhasznált sütőolaj mennyiségét, a létrejött végtermék mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált sütőolaj mennyiségét és anyagnormáját.

A körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton fel kell tüntetni: „A nyilatkozat iktatási száma: …… – A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre”.

szemetes kuka

A nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:

• a vevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

• a gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

• 22/B. § szerinti időszak megjelölése,

• a körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszámának (KF kódjának) 1–6. karaktere,

• a nyilatkozattétel alapjául szolgáló jogszabályhely (22. § vagy 22/A. §).

Fontos, hogy a nyilatkozat 3 évre szóló időszakra tehető, és a nyilatkozónak a nyilatkozatot az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldenie. A nyilatkozat a hatóság részére történő igazolt megküldésének napjától hatályos. A nyilatkozat befogadójaként feltétlenül gondoskodjunk az igazolás elkéréséről, ugyanis annak megtörténtéről meg kell győződnünk minden kétséget kizáró módon. A nyilatkozat befogadójának továbbá adatot kell szolgáltatni. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a nyilatkozó neve, címe, adószáma az adatszolgáltatás kötelező tartalmi elemei.

Bízunk benne, hogy ezzel a szakmai összefoglalóval segítettünk eligazodni a környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi jogszabály által kínált átvállalási és nyilatkozattételi lehetőségek útvesztőjében. Kérdésetek esetén a Green Tax Service Kft. munkatársai állnak rendelkezésükre a megszokott elérhetőségeken.

Nyilatkozat

A GREEN TAX SERVICE Kft. kijelenti, hogy a tájékoztató összeállítását a termékdíjra és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre vonatkozó jogszabályok szerinti előírásoknak megfelelően teljesítette a mindenkor elvárható gondossággal és körültekintéssel, a szakmai standardok betartása szerint járt el.

Jelen összefoglaló nem tartalmazza a teljes termékdíj törvény és annak végrehajtási rendeletében, illetve a kiterjesztett gyártói felelősségi kormányrendelet által előírt szabályozást. Célja nem a teljeskörűség és a jogi normák hivatkozásainak pontos idézése, hanem gyakorlati iránymutatást tartalmaz, melynek elsődleges célja, hogy az összefoglaló közérthető legyen.

A GREEN TAX SERVICE Kft. tájékoztatja az olvasót, hogy a jelen összefoglalóban leírt megállapítások, vélemények, javaslatok jogalkalmazói értelmezését, gyakorlatát és szakmai véleményét tükrözi, melyek szakmai véleménynek, ajánlásnak, iránymutatásnak minősülnek, de jogi kötőerővel a jelen összefoglalóban foglaltak nem rendelkeznek. A GREEN TAX SERVICE Kft. az esetleges hibákért, hiányosságokért a felelősségét kizárja.

A GREEN TAX SERVICE Kft. nem rendelkezik hatáskörrel a jogszabályok értelmezésére, a jelen összefoglalóban foglaltak szakmai véleménynek minősülnek, melyek egy esetleges jogvitában a bíróságokat, hatóságokat nem köti.

Szturhár Imre és a Green Tax Service Kft.