A Messe Düsseldorf elhalasztja az interpack és a drupa szakvásárt

Írta: Szerkesztőség - 2020 március 24.

A Messe Düsseldorf elhalasztja az interpack és drupa vezető nemzetközi szakvásárokat. Az interpackot 2021. február 25–március 3. között rendezik, a drupát pedig a 2021. április 20–30. közötti időszakra halasztják.

A Messe Düsseldorf ezzel a lépéssel követi a német szövetségi kormány válságstábjának ajánlását, amely szerint a nagyszabású rendezvényekkel járó kockázat értékelése során vegyék figyelembe a Robert Koch Intézet ajánlásait. Ezekből az ajánlásokból kiindulva, valamint tekintettel arra, hogy Európában is ugrásszerűen nőtt az új koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek száma, a Messe Düsseldorf átértékelte a helyzetet. Ezenkívül Düsseldorf, mint a tartomány fővárosa 2020. március 11-én elrendelte, hogy betiltanak minden, 1000 résztvevőnél nagyobb rendezvényt.

A döntést a tanácsadó testületeinkkel és a szakmai védnökséget ellátó szövetségekkel szorosan egyeztetve hoztuk meg – hangsúlyozta Werner M. Dornscheidt, a Messe Düsseldorf GmbH ügyvezetésének elnöke. Ez a döntés az érintett ágazatok kívánságát is tükrözi: – Partnerként most az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk a kiállítóink gazdasági veszteségeinek csökkentése érdekében.

Düsseldorf városa betartja a tartományi kormányzat utasításait. A célunk az, hogy lassítsuk a koronavírus terjedését, és ezzel megőrizzük az egészségügyi ellátórendszer működőképességét – hangsúlyozta Thomas Geisel, Düsseldorf főpolgármestere és egyúttal a Messe Düsseldorf felügyelő bizottságának elnöke.

A vírus terjedésének lassítása az RKI Robert Koch Intézet kinyilvánított célja. Annak érdekében, hogy a Messe Düsseldorf megfeleljen a kockázatelhárítási felelősségének, a vállalatnak elsősorban a nagyszabású rendezvényekkel együtt járó fertőzésveszélyt kell a lehető legkisebbre csökkentenie. A nagyszabású rendezvényeknél felmerülő átfertőződés kockázatának csökkentésére irányuló intézkedéseket, amelyeket a Robert Koch Intézet egyértelműen meghatározott, mint például a rendezvény helyszínének a fertőzés veszélyével arányos átszellőztetése, a kockázatos csoportba tartozó személyek kizárása, valamint a beléptetési ellenőrzések teljes körű elvégzése, a gyakorlatban nem lehetett bevezetni. Az ezzel egyenértékű hatású intézkedéseket az előre nem látott, rohamos ütemű terjedés és az egyes rendezvények nagyságrendje, az akár napi 60000 résztvevő tekintetében nem lehetett és nem is lehet méltányosan vállalni.

Köszönjük valamennyi partnerünknek a rendkívül jó együttműködést ezekben a fajsúlyos és kevés időt hagyó döntésekben. Örülünk annak, hogy kölcsönös egyetértésben sikerült ilyen gyorsan új, megfelelő vásáridőpontokat találni, hogy minden érintettnek a lehető legnagyobb fokú tervezhetőséget biztosítsuk. Természetesen szoros kapcsolatban állunk a szállodaiparral és minden más, az elhalasztással érintett ágazattal és szakmával, hogy járható megoldásra találjunk – mondta Werner M. Dornscheidt.

További felvilágosítás:

Magyarországi képviselet
BD-EXPO Kft.

Máté Szilvia
Tel.: 1/346-0273
E-mail: [email protected]
www.bdexpo.hu