A csomagolás követelményei és mit írjunk a címkére, ha cél az IFS?

Írta: Barna Ferenc - 2020 szeptember 25.

Az élelmiszerek előállítása, szelektálása, csomagolása, tárolása, szállítása és a vevőkhöz való eljuttatása nagy kockázattal járó tevékenység. A vevőnek az eladó garantálja az élelmiszer biztonságot, ehhez azonban neki is meg kell követelnie a beszállítótól, hogy e tevékenységi lánc minden szereplője teljesítse a biztonsági előírásokat.

 

 

Ehhez hozták létre a Nemzetközi Élelmiszer Szabványt (angolul International Featured Standard, rövidítve IFS), amely egységes értékelési rendszert alkalmaz a beszállítók minősítésére és kiválasztására. A szabvány előírásainak betartása segíti az élelmiszer előállítókat és kereskedőket termékeik élelmiszer-biztonsági láncának fenntartásában és figyelemmel kíséri a forgalmazott élelmiszer termékek minőségi szintjét.

A rendszer működését, az előírások betartását auditálni is lehet (sőt érdemes is, ha tovább akar lépni a cég a termelésen), mely alapján egy egyéves tanúsítványt kap, ez biztosít zöld utat termékének (saját csomagolással, márkanévvel) a nagykereskedők polcaihoz.

 

Az IFS tanúsítvány napjainkra piaci elvárás, a termék ezzel lesz versenyképes, ugyanis az alábbi előnyökkel rendelkezik a cég, ha sikeresen auditált:

 • nemzetközileg elismert tanúsítványa biztosíték kereskedők, ezáltal a vevők számára;
 • a tanúsítványt harmadik, független, az élelmiszerláncban nem érdekelt szervezet adja ki, ezzel erősíti a cég iránti bizalmat;
 • a sikeresen auditált cég bekerül az IFS nyilvántartásába, ott a kereskedők által ellenőrizhető;
 • marketing célra használhatja a szabvány logóját nyomtatott vagy elektronikus formában egyaránt;
 • a tanúsítvány igazolja a jogszerűséget, a minőséget és a biztonságot, ezzel erősíti a termék iránti bizalmat;
 • lehetőséget ad a termelőknek, hogy a kereskedők felé igazolják a megfelelőséget, amit tovább tud a kereskedelem érvényesíteni a vásárlók felé.

 

Kinek kell IFS tanúsítvány: aki élelmiszert termel, állít elő vagy dolgoz fel; aki ömlesztett terméket kezel; aki élelmiszerek csomagolását végzi.

 

 

A sikeres audithoz hosszú út vezet, az ellenőrzés során az alábbi területekre térnek ki:

 • a cég szervezeti struktúrája, működése, a vezetés-irányítási rendszere;
 • vevőközpontúság;
 • minőségirányítás;
 • élelmiszer-biztonság (HACCP);
 • humánerőforrás kezelése (feladat és felelőségi kör meghatározása, képzés, higiéniai előírások…);
 • termékspecifikációk, receptúrák, termékfejlesztés, módosítások;
 • termék minőségi ellenőrzése;
 • telephely, külső környezet;
 • üzem, belső környezet, előállítás során alkalmazott gépek, technikák, anyagok, azok tárolása;
 • csomagolás és jelölő címke;
 • ivóvízellátás;
 • hulladékkezelés;
 • kártevők elleni védekezés, monitorozás;
 • nyomonkövethetőség, visszahívhatóság;
 • és mindezek pontos, követhető, hitelesített, meghatározott időszakonkénti dokumentálása.

 

 

Most csak a csomagolásra és a jelölő címke tartalmára térjünk ki.

 

Alapszabályok:

 • meg kell határozni a csomagolóanyag kulcsfontosságú paramétereit, a veszélyelemzésnek, a kapcsolódó kockázatoknak és a felhasználási szándékoknak megfelelően;
 • a csomagolás során alkalmazott minden anyag részletes termékspecifikációjával rendelkezni kell, és ennek összhangban kell lennie a hatályos, vonatkozó jogszabályokkal (ezt a beszállítótól, forgalmazótól kell beszerezni, a termék előállítója köteles elkészíteni);
 • a csomagolás során alkalmazott minden anyag megfelelőségi igazolásával rendelkezni kell, mely hatással lehet a nyersanyagra, a félkész- vagy késztermékre (ezt szintén a beszállítótól, forgalmazótól kell beszerezni, a termék előállítója köteles elkészíteni vagy elkészíttetni, a szükséges bevizsgálásokat elvégeztetni);
 • igazolni kell a csomagoló anyagok megfelelőségét a veszélyelemzés és a kapcsolódó kockázatok alapján (érzékszervi bírálatok, tárolási kísérletek, kémiai vizsgálatok, migrációs tesztek);
 • biztosítani kell, hogy a csomagoló anyag teljesen feleljen meg (méretében, minőségében, funkciójában) az előállítandó terméknek;
 • a csomagoló anyag mozgását (bevételezéstől a felhasználásig) ellenőrizni, pontosan, követhetően dokumentálni kell;
 • a csomagoláson a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő jelölés információkat fel kell tüntetni, azoknak kitörölhetetlennek kell lennie, valamint a termékspecifikációval kell összhangban lennie, ezt rendszeresen ellenőrizni kell, annak tényét pedig dokumentálni.

 

A jelölő címkének tartalmaznia kell:

 • a termék nevét;
 • összetevők felsorolását;
 • nettó mennyiségét;
 • fogyaszthatósági időt;
 • felhasználási útmutatót;
 • a termék előállítójának nevét és címét, elérhetőségét;
 • tápértékjelölést.

 

Bizonyos élelmiszertípusoknál, alkohol tartalmú italoknál egyéb, speciális tartalmat is írhatnak elő az EU-s vagy nemzeti jogszabályok.

A témában kötelező és alkalmazandó előírások: a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó EU-s jogszabályok, valamint a csomagolás tekintetében hatályos Kormányrendelet.