fbpx

Csomagolástervezés újrafeldolgozáshoz

Írta: Transpack-2021/V. lapszám cikke - 2021 október 22.

Átfogó ajánlás a „körforgásra alkalmas csomagolás kialakításához”

Az ECR nemzetközi közössége és a Csomagolási Világszervezet, a WPO útjára indított egy csomagolástervezési útmutatót „Packaging Design for Recycling Guide” címmel, ami elősegíti az újrahasznosításra alkalmas csomagolás hatékonyabb megtervezését, jobb kialakítását, és ösztönzi a körforgásos gazdaságra való áttérést. A tervezési útmutató világos ajánlást ad nemcsak a csomagolási szakértők, hanem a márkatulajdonosok és a kereskedők számára felhasználóközpontú nézetben a körforgásos gazdálkodást támogató csomagolás kialakításához.

 

illusztráció

 

Közös értelmezés és egyetértés

2018 júliusában életbe lépett az Európai Unió körforgásos gazdálkodásról szóló csomagja, ami irányelveket tartalmaz a nyersanyagok európai szintű újrahasznosításának előmozdításához. A hangsúly az összes csomagolóanyag újrahasznosítási arányának növelésén van. Hosszú távon a hulladékhierarchiával összhangban csökkenteni kell az erőforrások felhasználását, elő kell segíteni az újrafelhasználás előkészítését, és lehetővé kell tenni az anyagok újrahasznosítását.

A csomagolás „újrafeldolgozásra történő tervezése” a „körkörös tervezés” alterületét jelenti, és megadja a csomagolás alkalmasságát az anyag szerinti rendezési folyamaton való megfelelő áthaladásra és az új feldolgozási folyamat során történő újrahasznosításra.

A csomagolások, és különösen a műanyag csomagolások körforgásos jellege és fenntarthatósága iránti igény jelentős kihívást jelent a kereskedelem és az ipar számára. Közös értelmezésre és egyetértésre volt szükség. Az ECR Ausztria az FH Campus Wien technikai szakértelmével együttműködve elindította az ECR körkörös csomagolási kezdeményezést három munkacsoporttal, amelyek körforgásos csomagolástervezésre, a fenntarthatósági értékelésre és csomagolási utasítások megjelenése a mesteradatokban témakörökre fókuszált, és céljuk, hogy ideális esetben közös szabályokról, szabványokról állapodjanak meg a körforgásos csomagolás tervezése és a fenntartható csomagolás értékelése területén. Az csapata kutatásokat végzett a fenntartható csomagolás fejlesztése, a körkörös tervezés, valamint a csomagolás fenntarthatóságának és biztonságának értékelésére szolgáló módszerek területén. Megállapította, hogy a csomagolásnak újrahasznosíthatónak, erőforrás-hatékonynak és környezetbarátnak kell lennie, miközben védi a tartalmat, és megadja a szükséges felhasználói tájékoztatást. A döntő tényezőket egymással kölcsönhatásban kell értékelni a fenntartható általános fejlődés érdekében. Ebből a célból a csomagolási és erőforrás-gazdálkodási osztály holisztikus értékelésen alapuló szabványos elemzéseket végzett. Javaslatot tett több útmutató kidolgozására, melyek segítik széles körű gyakorlati alkalmazhatóságát és kiterjesztését a márkatulajdonosok és kiskereskedők termékspecifikus használatára. Mindezt az ECR Ausztriaműködése úgy nemzeti környezetben, mint a nemzetközi, német és holland szervezetekkel folytatott együttműködése tette teljessé.

Az útmutató számos vállalat együttműködésének, párbeszédének, tapasztalatcseréjének és egyetértésének eredményeként jött létre. Első globális eleme a „Packaging Design for Recycling Guide”, ami az ECR nemzetközi közösség és a Csomagolási Világszervezet támogatásával jelent meg.

 

illusztráció

 

Holisztikus megközelítés

Az újrafeldolgozható csomagolás tervezéséről szóló útmutató célja, hogy gyakorlatorientált módon mutassa be a szélesebb célcsoportok számára a körkörös feldolgozhatóságra szánt csomagolások tervezési szempontjait. A csomagolásra, mint rendszerre összpontosít. Az egyes csomagolási megoldások egyedi értékelésének előfeltételeként az adott csomagolási elemhez tartozó, egyértelmű termékadatalap vagy műszaki leírás létét írja elő és rögzíti, hogy az újrafeldolgozhatóság értékelését csak eseti alapon lehet elvégezni. Megállapítja, hogy a csomagolás holisztikus szemlélete elengedhetetlen a fenntartható termékfejlesztéshez, és a holisztikus megközelítésű csomagolástervezés az alábbiakat foglalja magába:

 

Környezeti fenntarthatóság:

  • termékvédelem,
  • körkörösség,
  • környezetvédelem.

 

Egyéb szempontok:

  • műszaki megvalósíthatóság,
  • feldolgozhatóság csomagolási berendezések és folyamatok révén,
  • felhasználóbarát megoldás a fogyasztók számára,
  • a fogyasztók tájékoztatása.

A kiadvány bemutatja a körforgásos gazdaság Európai Uniós törvényi kereteit, meghatározza az alapfogalmakat, áttekinti az újrafeldolgozási folyamatokat anyagáramonként, általános és anyagspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg az elsődleges csomagolóanyagokra és az alternatív csomagolási szerekre, és tervezési javaslatokat tesz az egyes csomagolási típusok számára. Az egyes csomagolási típusokhoz kapcsolódóan, a közlekedési lámpák elvén működő színkód rendszer vezeti végig az olvasót, hogy bemutassa a legjobb eseteket, a szükség esetén alkalmazható megoldásokat és a kerülendő eljárásokat.

 

illusztráció

 

Jobb életminőséget biztosítani, jobb csomagolással, több ember számára

Az ECR közössége szerint az útmutató jó kiindulópont lehet a csomagoló szakmán kívüli szakemberek számára, hogy ne csak az újrafeldolgozásra vonatkozó tervezés legjobb gyakorlatait ismerjék meg, hanem megértsék az érintett újrafeldolgozási folyamatokat, technológiákat és infrastruktúrákat.

A közösség társelnöke, Declan Carolan szerint az útmutató közzététele nagyon időszerű, mivel a jogi szabályozás mellett a fogyasztók is környezetbarát csomagolási lehetőséget várnak el, amire a kiskereskedőknek és a márkáknak is reagálniuk kell. A globális kiadvány gyakorlati útmutatást nyújt a vállalatoknak az olyan újrahasznosítható csomagolások előállításához, amelyek megfelelnek a célnak, és továbbra is jól néznek ki. Nerida Kelton, a WPO fenntarthatóságért és élelmiszer mentéséért felelős alelnöke szerint ez a tudásforrás az első lépés a körkörös tervezésű gondolkodás egységes globális fogalmának kialakításához az anyagok és a csomagolás területén. A következő lépés, hogy ösztönözzék az 53 tagországukat, hogy ne csak használják az útmutatót, hanem dolgozzanak együtt a WPO-val az országuknak és a régiójuknak megfelelő, lokalizált változat elkészítésében. A magyar nyelvű kiadvány elkészítéséhez és terjesztéséhez a WPO magyarországi tagszervezete, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség és a GS1 Magyarország minden olvasót, céget és szervezetet ezúton meghív és minden szakmai segítséget köszönettel elfogad.

 

Forrás: ECR Austria, ECR community, WPO, GS1 Austria. A képek a forrás szervezetektől származnak a szerző saját feldolgozásában

Kecskés Katalin, GS1 Magyarország