Rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei

Az egységrakomány-képző eszközök a rajtuk, illetve bennük mozgatható áruk szempontjából lehetnek 
 • általános célúak, amelyek különféle áruk mozgatására, és
 • speciálisak, amelyek egy-egy meghatározott árufajta mozgatására alkalmasak.
 
Az egységrakomány-képző eszközök közül univerzális alkalmazhatóságuknál fogva kiemelkedő jelentőséggel bírnak a rakodólapok, amelyek kezelésük szempontjából lehetnek ún. "magán" és "csere" rakodólapok. Az utóbbiak csere funkcióját a nemzetközi szabványosítás teszi lehetővé.
 
Rakodólapok
A rakodólapok nemzetközi egységesítése lehetővé teszi az eszközök csereszabatosságát, valamint azt, hogy az egységrakományok szállítására, tárolására szolgáló eszközök és berendezések a teljes ellátási láncban azonos műszaki és biztonsági követelmények szerint épüljenek fel.
A nemzetközileg szabványosított rakodólapok közül a legelterjedtebben használatos a 800 x 1200 mm-es méretű rakodólap, amelynek kialakítása és méretei az 1. ábrán láthatók.
1. ábra800x1200 mm-es EUR szabványos rakodólap 1- fedlap; 2-fedlap összekötő; 3-láb; 4-lábösszekötő
1. ábra  800x1200 mm-es EUR szabványos rakodólap
1- fedlap; 2-fedlap összekötő; 3-láb; 4-lábösszekötő
 
Fontos, hogy a csereértékkel bíró EUR szabványos rakodólapok megkülönböztethetők legyenek az ún. egyutas rakodólapoktól. Ezért az EUR rakodólapokat különböző azonosító jelzésekkel látják el:
 • a jobboldali saroklábon az EUR felírat látható,
 • a baloldali saroklábon az engedélyező vasút azonosítója szerepel (pl. MÁV),
 • a középső lábon a gyártási kód (000-0-00), valamint a hitelesítő kapocs található
 
2014. január 1-től az "Egy védjegy, egy márka" jegyében megváltozott az EUR rakodólap bal saroklábának jelölése. A "MÁV" besütés 2013. december 31-ig volt érvényben, de 2014. január 1-től az engedélyes EUR rakodólap gyártók az EUR rakodólap bal lábába már csak az "UIC" jelölést süthetik be. Az új koncepció előnye, hogy a szabványosított egységes jelölés lehetővé teszi az EUR rakodólapok egyértelmű és könnyű azonosíthatóságát. Az új jelölést folyamatosan vezetik be.
Az UIC a Nemzetközi Vasútegylet francia nevének rövidítése. E szervezet feladata a nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése, amelyen belül kiemelt szerepet élvez a vasúti felszerelések, közöttük a rakodólapok szabványosítása.
Az EUR védjeggyel ellátott rakodólap Magyarországon is - mind polgárjogi, mind büntetőjogi eszközökkel - védett termék.
Az "EUR" megjelölés Magyarországon is védjegyoltalom alatt áll, mely 430337 lajstromszám alatt bejegyzésre került. A védjegy magyarországi jogosultja a Rail Cargo Hungaria Zrt.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. megbízása alapján, Magyarországon kizárólagos joggal a MÁV-REC Kft. végzi az EUR rakodólapok védjegyoltalmát. A védjegyoltalom keretében a minősítő vizsgálja az EUR rakodólap gyártás és javítás feltételeinek meglétét a gyártásközi ellenőrzését, minősítését és a forgalomba hozott EUR rakodólapok ellenőrzését a felhasználók körében. 
 
Fontos tudnivaló, hogy sérült rakodólap csereként nem kerülhet vissza a forgalomba. Egy EUR rakodólap akkor tekintendő csereképtelennek, és javítandó, ha:
 • a fedlap vagy a fedlap összekötő hiányzik vagy törött,
 • a szélső vagy a középső lábösszekötő annyira letöredezett, hogy a tartó lábból egy vagy több szög vagy csavarszár látható,
 • a fedlap vagy a fedlap összekötő annyira letöredezett, hogy az anyagból egy vagy több szög vagy csavarszár látható,
 • egy láb hiányzik, vagy olyan mértékben törött, hogy egy vagy több szög vagy csavarszár látható,
 • a rakodólap szennyezett (olajos, zsíros), penészes,
 • az EUR jelzés nem szabványos vagy sérült.
 • láthatóan nem megengedett elemek lettek felhasználva (túl vékony, túl keskeny, túl rövid) a rakodólap szennyezett, általános állapota annyira rossz, hogy teherbírása nem megfelelő (korhadt, több forgácsolódott deszka, láb stb.)
 
Bármely olyan rakodólap, amely ugyan szabványos méretű (800 x 1200 mm), de nem tartalmazza az EUR jelzést egyutas rakodólapnak tekintendő.
Az EUR rakodólapok javításának szabványa az UIC 435-4. szabvány. Magyarországon az EUR rakodólapok javítását csak az a javító végezheti, akinek az aktuális évre a Rail Cargo Hungaria Zrt. -től érvényes javítási engedélye van.
A feljavított és a minőségileg átvizsgált és a szabványnak megfelelő EUR rakodólapot a javítónak a rakodólap rövid oldalán saját betűjelével és a MÁV-REC hitelesítő kapcsával el kell látni. Nem minősül szabványos EUR rakodólapnak az a rakodólap, amely MÁV-REC hitelesítő kapocs nélkül kerül forgalomba.
 
Szabványos EUR rakodólap fajták: 
EUR-1 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-1) Mérete: 800 x 1200 mm Deszka szélessége: 100 mm, ill. 145 mm Deszka vastagsága:22 mm Teherbírás: 1500 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg
EUR-1 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-1)
Mérete: 800 x 1200 mm
Deszka szélessége: 100 mm, ill. 145 mm
Deszka vastagsága:22 mm
Teherbírás: 1500 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg
 
EUR-2 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR -2.) Mérete: 1200 x 1000 mm Teherbírása: 1250 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg
EUR-2 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR -2.)
Mérete: 1200 x 1000 mm
Teherbírása: 1250 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg
 
EUR-3 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-3) Mérete: 1000 x 1200 mm Teherbírása: 1500 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg.
EUR-3 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-3)
Mérete: 1000 x 1200 mm
Teherbírása: 1500 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik meg. 
 
EUR-6 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-6) Mérete: 800 x 600 mm Teherbírása: 750 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik el.
EUR-6 rakodólap (szabványa: UIC 435-2/EUR-6)
Mérete: 800 x 600 mm
Teherbírása: 750 kg ha a teher a rakodólap felületén egyenletesen oszlik el. 
 
A szabványosított rakodólapokhoz tartozik a 2. ábrán látható rácsos szekrényes rakodólap, amely főleg kisméretű és fokozott védelmet igénylő áruk tárolására és mozgatására használható célszerűen. A le-, illetve felhajtható osztott homlokoldal révén a kisméretű termékek könnyen kivehetők vagy behelyezhetők.
2. ábra Rácsos szekrényes rakodólap
2. ábra Rácsos szekrényes rakodólap
yes