fbpx

Újabb nehézséggel küzd a fuvarozási ágazat: előrehozott útdíjemelés

Írta: Transpack-2022/VI. lapszám cikke - 2023 január 16.

A Magyar Közlönyben 2022. szeptember 19-én jelent meg a Kormány 361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A HU-GO díjköteles úthálózata mintegy 2500 elemi útszakaszból áll

Magyarország 2013. július 1-jén vezette be a használat- vagy kilométer-arányos díjfizetési rendszert: ennek értelmében elektronikus rendszeren keresztül kell útdíjat fizetniük azoknak az áruszállító járműveknek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. A díjköteles úthálózatot az ország kijelölt autópályáinak, valamint első- vagy másodrendű főútvonalainak, illetve egyéb útjainak elemi útszakaszai alkotják – azaz a tehergépjárműveknek több úton kell díjat fizetniük, mint a személygépjárműveknek. Egy-egy elemi útszakasz lehet néhány méteres vagy akár több kilométer hosszú is attól függően, hogy milyen fel- vagy lehajtó ágak, kereszteződések közé esik. Az elemi útszakaszokat a vonatkozó jogszabály egyenként jelöli ki, és a rendszer egy-egy egységeként veszi alapul. Főszabály, hogy amennyiben a díjköteles tehergépjármű ráhajt egy elemi díjköteles szakaszra, meg kell fizetnie annak díjtételét. A díj az útszakasz egyszeri és egy irányban való használatára vonatkozik. A HU-GO e-útdíjrendszer hazai díjköteles úthálózata mintegy 2500 elemi útszakaszból tevődik össze. Az útdíj az útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló, a megtett úttal arányos úthasználat alapján az útdíjszedő által kivetett díj. Útdíjköteles gépjárműnek minősül a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény.

Az útdíj mértékének változása a fuvardíjakat nagy mértékben érintő költségelem

A kormányrendelet módosítását az érdekképviseletek előzetes tájékoztatása nélkül hirdette ki a Kormány 2022. szeptember 19. napján. A díjakat 2022. szeptember 22-én a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. is közzétette. A díjemelés a korábbi jogszabályban rögzített, augusztusi inflációs mértékének megfelelően (minden díjkategóriában az augusztusi 15,6 százalékos infláció mértéke alapján) került meghatározása. Azonban a díjemelés a HU-GO rendszert használó tehergépjárművek tekintetében nem 2023. január 1-jétől, hanem már 2022. október 15-től hatályossá vált. A kishaszongépjárműveknek, valamint a buszoknak az eddigi gyakorlatnak megfelelően e-matrica rendszeren keresztül szükséges a díjfizetés: esetükben marad a naptári évfordulós díjváltozás.

Az útdíj mértékének változása a fuvardíjakat nagy mértékben érintő költségelem, ennek okán a vállalkozások likviditására és jövedelmezőségére is jelentős hatással bír. A hatályos jogszabályokat váratlanul felülíró, a felkészülési időszakot nem lehetővé tevő rendeletmódosítás a magyarországi érdekképviseletek szerint a vállalatok pénzügyi tervezésének kiszámíthatóságát és tervezhetőségét, továbbá a díjkorrekció lehetőségét kockáztatja, megrendítve ezáltal a vállalkozások bizalmát a jogi szabályozási környezettel szemben.

Fontos megjegyezni, hogy a tehergépjármű-flottát üzemeltető vállalkozások költségszámításaikat az éves tendereken elnyert üzleti együttműködések keretein belül beárazott fuvardíjakra vonatkozóan a hatályos rendeletekben előre rögzített díjak figyelembevételével készítették, a kilométerdíjakat a rendelkezésre álló információk alapján alakították ki: a felek a tenderben leadott árak mentén működtek együtt, a szerződéses időszakban a fuvarozó vállalkozások az előre megállapított díjaikat érvényesíthették megrendelőiken.

Akár 30 százalékos fuvardíjemelés is indokolt lenne

Az útdíjak kalkulációjának alapja a 2020. évben bevezetett inflációkövető díjkorrekció volt, amelynek értelmében a tárgyév január 1-jétől december 31-ig meghirdetett tarifákkal számolt az alágazat. A körülírt jogszabályban rögzített, „bejáratott” keretrendszert írta felül a Kormány a váratlanul kihirdetett rendeletmódosítással, ezáltal a közúti árufuvarozást végző vállalkozásoknak 2022. október 15-től már magasabb költségekkel kellett kalkulálniuk. Ezt a költségtöbbletet azonnal érvényesíteniük kellett volna a szolgáltatási/fuvarozási díjaikban. A rövid határidő a rendeletben rendes körülmények között rögzített 30 napos kihirdetési határidőre, és ezáltal a felkészülésre sem biztosított lehetőséget a vállalkozások számára.

Független szakértői becslések értelmében, a 15,6 százalékos útdíjemelés további 3-4 százalékos azonnali fuvardíjemelést indokolna, azonban az érintett fuvarozási tevékenységet végző vállalkozások még a korábbi költségnövekedéseket sem tudták érvényesíteni. Ezt támasztották alá a közzétett Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) adatok is, amelyek szerint 2022-ben a költségszint emelkedése akár 30 százalékos díjemelést tenne szükségessé a közúti áruszállításban, azonban ennek szinte csak felét tudták idén érvényesíteni a fuvarozók.

Egyre nehezebb az ellátási lánc stabilitásának fenntartása

A jelenlegi, kiélezett nemzetközi piaci versenyben a jogszabályban rögzített feltételek váratlan, év közben történő megváltoztatása sok esetben bizalmi válságot okozott a megbízói-fuvarozói kapcsolatokban, továbbá az előre nem látott díjkorrekció kritikus helyzetbe sodorhatja azokat a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat, amelyek a költségszintjüket alig meghaladó, vagy akár azt el sem érő díjon kénytelenek fuvarokat vállalni és teljesíteni. Ráadásul a tarifamódosítás még a legtőkeerősebb vállalkozások esetében is felboríthatja a tárgyévre tervezett költségvetést, finanszírozási nehézségeket okozva.

A magyarországi érdekképviseletek felhívták a Kormány figyelmét arra, hogy a fuvarozási ágazatot terhelő költségek nagymértékű növekedése, továbbá az alágazatot sújtó munkaerőhiány miatt egyre nehezebb az ellátási lánc stabilitásának fenntartása, illetve szinten tartása, ezért az ágazat nagyívű támogatásra szorul. Ennek segítésére, napirendre kellene venni a hosszú ideje, az érdekképviseletek javaslatai között szereplő nagyfelhasználói útdíjkedvezmény rendszerének mielőbbi bevezetését, továbbá meg kellene teremteni annak lehetőségét, hogy minden hazai vállalkozás és egyéni vállalkozó alanyi jogon hozzáférjen az utólagos útdíjfizetés lehetőségéhez a NÚSZ Zrt.-nél.

Slabéczi Ivett